Open menu
21 | 05 | 2024

Αθήνα 12/08/04 ΠΟΛ.1090

 

Θέμα: Φορολογική μεταχείριση των κερδών αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων από τη ναύλωση πλοίων τους για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α’), τα καθαρά κέρδη από τη ναύλωση των κρουαζιερόπλοιων των αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων, που έχουν ανακηρυχθεί ανάδοχοι από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε., προσδιορίζονται με πολλαπλασιασμό των εσόδων (αμοιβών) από τη ναύλωση με το συντελεστή καθαρού κέρδους δέκα τοις εκατό (10%) με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν ασκούν κατά το χρόνο αυτόν άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Ως ακαθάριστα έσοδα (αμοιβές) από τη ναύλωση λαμβάνονται αυτά που προκύπτουν από τα συμφωνητικά ναυλώσεως, που θα πρέπει να κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κατάρτισή τους.

Τα συμφωνητικά ναυλώσεως που έχουν καταρτισθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δηλαδή μέχρι τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (4/08/2004), θα πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία.
Τα προκύπτοντα καθαρά κέρδη φορολογούνται με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), ο οφειλόμενος δε φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με δήλωση που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Πλοίων Πειραιά μέχρι τη 10η Αυγούστου 2004.

Ήδη, με την υπ’ αριθ. 1064159/10935/Β0012/ΠΟΛ.1089/12/08/2004 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι τις 25 Αυγούστου 2004.
Με την καταβολή του παραπάνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των παραπάνω επιχειρήσεων, οι οποίες δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και στοιχεία για έσοδα από τη ναύλωση των κρουαζιερόπλοιων.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της
παρ. 2 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι οι Λιμενικές Αρχές υποχρεούνται να αρνηθούν τη χορήγηση άδειας απόπλου για τα πλοία που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, αν δεν προσκομισθεί σε αυτές βεβαίωση του προϊσταμένου της πιο πάνω Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου.
3. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε. (εφεξής ΑΘΗΝΑ 2004), καθώς και εταιρείες που διαχειρίζονται κρουαζιερόπλοια, τα οποία κατά τον ελλιμενισμό τους στο λιμάνι του Πειραιά, θα χρησιμοποιηθούν ως πλωτά ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων μας γνώρισαν, ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, ως ανάδοχοι των θέσεων ελλιμενισμού έχουν ανακηρυχθεί από την ΑΘΗΝΑ 2004, όχι αλλοδαπές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις των υπόψη κρουαζιερόπλοιων, αλλά διαχειρίστριες εταιρείες τους ή οι πράκτορες των πλοίων αυτών ή άλλες επιχειρήσεις στις οποίες έχουν ναυλωθεί αυτά.
4. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των υπόψη αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών από τις πιο πάνω υπηρεσίες που θα παρέχουν, είναι ιδιαίτερα δυσχερής (λήψη δικαιολογητικών δαπανών, επιμερισμός γενικών εξόδων κ.λπ.), και περαιτέρω, για λόγους ίσης φορολογικής μεταχείρισης όλων των εταιρειών που θα διαθέσουν τα πλοία τους για την κάλυψη των αναγκών διαμονής επισκεπτών κατά τη διάρκεια των αγώνων, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι οι αναφερόμενες πιο πάνω διατάξεις του
άρθρου 25 του Ν.3259/2004 θα έχουν εφαρμογή και στις αλλοδαπές επιχειρήσεις, για τη διάθεση των κρουαζιερόπλοιων των οποίων, ανάδοχος έχει ανακηρυχθεί άλλη επιχείρηση η οποία συνδέεται με αυτές με κάποιον από τους αναφερόμενους πιο πάνω τρόπους.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm