Open menu
05 | 12 | 2022
Αθήνα 21/11/2008
 Αρ. Πρωτ.:  1115002/7626/1484/Α0014
 
ΠΟΛ. 1154
   
  
 ΘΕΜΑ: - Χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2008.
 - Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31/12/2008.
 - Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για τους τηρούντες βιβλία Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....
κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

¶ρθρο 1
Χρόνος και τρόπος υποβολής

1. Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. υποβάλλεται :

α) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2008.
Ι. Μέχρι την 9η Μαρτίου 2009 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ΙΙ. Μέχρι την 11η Μαΐου 2009 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.

Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων των προηγουμένων εδαφίων, πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποκειμένου και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες, ως εξής :

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ

ΒΙΒΛΙΑ

ΑΦΜ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑ

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

Την 9η Μαρτίου 2009         

 Την 11η Μαΐου 2009

2

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 1

3

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 2

4

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 3

5Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 4
6Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 5
7Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 6
8Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 7
9Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 8
10-50Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 9
60-00Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 10-50

β) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ημερομηνία από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, μετά την 1/1/2009.

Ι. Μέχρι την 20η ημέρα του τρίτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ΙΙ. Μέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

γ) Για οριστική παύση εργασιών λόγω θανάτου του υποκειμένου.

Ι. Μέχρι την 20η ημέρα του τρίτου μήνα από το τέλος του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ΙΙ. Μέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

2. Για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δεν ισχύει η σταδιακή υποβολή που προβλέπεται στην περίπτωση α΄.
3. Οι ανωτέρω προθεσμίες, καθώς και οι προθεσμίες που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 (για ηλεκτρονική υποβολή) της παρούσας απόφασης, ισχύουν για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβάλλουν οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις :

α) Κατ’ έτος κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου,
β) μετά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών, που υποβάλλουν, όταν συσταθεί η επιχείρηση και ανάλογα

Ι. με την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Β.Σ. , εφόσον τηρούσαν, στο τέλος του έτους που αφορά η εκκαθαριστική δήλωση ή κατά την διακοπή των εργασιών στο τέλος του ιδρυτικού τους σταδίου, ή
ΙΙ. με την επιλογή του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. στην περίπτωση που δεν τηρούσαν βιβλία του Κ.Β.Σ.

4. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι εκκαθαριστικές δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει κατά την ημερομηνία αυτή, υποβάλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και μεταφέρεται κατά μία ημέρα η προθεσμία υποβολής των υπολοίπων δηλώσεων.
5. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού. Κατ΄ εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει Δ.Ο.Υ. μπορούν να αποστέλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με συστημένη επιστολή.
Αν προκύπτει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης Δ.Ο.Υ. ή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου.
6. Αν δεν προκύπτει ποσό για καταβολή, η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής.
Όταν όμως προκύπτει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό υποβολής και είσπραξης αποτελεί :

α) Η ίδια η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον δεν εκδίδεται μηχανογραφικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης και εφόσον φέρει την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου και του Ταμία,
β) το ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, αν εκδίδεται μηχανογραφικά και εφόσον αυτό φέρει την υπογραφή του εκδότη και του Ταμία.

 

¶ρθρο 2
Ηλεκτρονική υποβολή

Οι υποκείμενοι, των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2008, έχουν τη δυνατότητα με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης να υποβάλλουν τις αρχικές, εμπρόθεσμες, πιστωτικές ή μηδενικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2008 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙSnet), εφόσον για τη διαχειριστική περίοδο αυτή έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις (εμπρόθεσμες, εκπρόθεσμες και τροποποιητικές) Φ.Π.Α. (μέσω ΤΑΧΙS ή ΤΑΧΙSnet) μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Οι υποκείμενοι που έχουν υποχρέωση συνυποβολής με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2008 των ειδικών καταστάσεων των Α.Υ.Ο. 1103551/8478/ Α0014/ΠΟΛ.1262/2-8-1993 (ΦΕΚ 675 Β΄/ 2-8-1993) και 1013633/8911/1807/0014/ ΠΟΛ.1029/2-2-1995 (ΦΕΚ 105 Β΄/17-2-1995) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την ως άνω εκκαθαριστική δήλωση με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙSnet) και να αποστείλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τις ειδικές καταστάσεις με συστημένη επιστολή μέχρι τις ημερομηνίες που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.
Εξαιρούνται της παραπάνω δυνατότητας οι υποκείμενοι, που :

1. Υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έτους 2008 με επιφύλαξη.
2. Η διαχειριστική τους περίοδος έληξε σε ημερομηνία διαφορετική από την 31/12/2008.
3. Έχουν υποβάλει δήλωση μεταβολής και έχουν τεθεί σε εκκαθάριση ή πτώχευση ή αδράνεια.
4. Έχουν υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών :

α) Εντός του έτους 2008 ή
β) εντός του έτους 2009 και μέχρι την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2008.

5. Έχουν αλλαγή κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ. μέσα στην οικεία διαχειριστική περίοδο.
6. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας τους την 31/12/2008 ήταν η Δ.Ο.Υ. Αγίου Αθανασίου.
7. Υπάγονται στις διατάξεις περί μετασχηματισμού, μετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης εντός του έτους 2008.
8. Μετατάχθηκαν μετά την 31/12/2007 από το απαλλασσόμενο ή από το ειδικό καθεστώς, στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

 

¶ρθρο 3
Υποχρέωση υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2008 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet)

1. Οι υποκείμενοι των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31/12/2008 και κατά τη λήξη τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ. υποχρεούνται να υποβάλλουν τις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2008 αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet).
2. Η υποχρεωτική υποβολή των ως άνω εκκαθαριστικών δηλώσεων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο δεν ισχύει και συνεπώς επιτρέπεται η υποβολή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.:

α) Από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισμούς και γενικά τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
β) από την Τράπεζα της Ελλάδας.

 

¶ρθρο 4
Πιστοποίηση των υποκειμένων στο φόρο

Οι υποκείμενοι στο φόρο που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2008, μετά από αίτηση – εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (ΤΑΧISnet) πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο TAXISnet για την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών.
Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους υποκείμενους, που έχουν ήδη πιστοποιηθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. και έχουν λάβει κωδικούς για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2006 ή 2007.
Στην περίπτωση που οι υποκείμενοι έχουν πιστοποιηθεί και έχουν λάβει κωδικούς για άλλη εφαρμογή (Εισόδημα, Κ.Β.Σ., V.I.E.S.), εισάγουν στο σύστημα αυτούς τους κωδικούς και υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθούν κωδικοί για υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α.
Αρχικές ή συμπληρωματικές αιτήσεις για πιστοποίηση στη Γ.Γ.Π.Σ. υποβάλλονται ηλεκτρονικά δέκα (10) ημέρες πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.
Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υποκείμενο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο ο υποκείμενος ή πρόσωπα της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτού και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του.
Για την περίπτωση αναστολής της πιστοποίησης ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2-3-2001 (ΦΕΚ 215 Β΄).
Η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.

 

¶ρθρο 5
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής

Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2008 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet) μπορεί να υποβληθεί από 9 Φεβρουαρίου 2009 :

I. Mέχρι την 23η Μαρτίου 2009 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2008) τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
II. Μέχρι την 25η Μαΐου 2009 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2008) τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν και για τις περιπτώσεις, που οι δηλώσεις αυτές, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISnet.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται κατά μία ημέρα. Στην περίπτωση γενικής αργίας η υποβολή μπορεί να γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet) και στις λοιπές περιπτώσεις αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτής στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – υποκείμενο μοναδικού αριθμού καταχώρησης δήλωσης.
Η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρησης και την ημερομηνία υποβολής της ή η εκτύπωσή της μέσω του συστήματος TAXISnet αποτελούν για τον υποκείμενο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της αντίστοιχα.
 

¶ρθρο 6
Έλεγχος των ηλεκτρονικά υποβληθεισών εκκαθαριστικών δηλώσεων

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των δηλώσεων που παρελήφθησαν μέσω του συστήματος TAXISnet και μπορεί να τις διαχειριστεί, όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη Δ.Ο.Υ. μέσω TAXIS ή χειρόγραφα.
Στην περίπτωση διπλής υποβολής για την ίδια διαχειριστική περίοδο μέσω TAXISnet και μέσω Δ.Ο.Υ. δεκτή γίνεται η υποβληθείσα στη Δ.Ο.Υ., ενώ απορρίπτεται η υποβληθείσα μέσω TAXISnet.

 

¶ρθρο 7

Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1/1/2009, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm