Open menu
16 | 10 | 2021

Αθήνα 07/02/2007
Αρ. Πρωτ.:  1013621
ΠΟΛ. 1018
 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των πινάκων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, που εφαρμόζονται κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.

 

Σας κοινοποιούμε με τη μορφή διοικητικής κωδικοποίησης:

α) τους πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (μ.σ.κ.κ.) που έχουν καθοριστεί για διάφορα επαγγέλματα και εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και
β) τους πίνακες μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζονται στις αγορές αγαθών (των επιχειρήσεων).

Επίσης, για τη διευκόλυνση του έργου σας, σας κοινοποιούμε το αλφαβητικό ευρετήριο των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στους προαναφερθέντες πίνακες, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου σας.
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των παραπάνω πινάκων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι κοινοποιούμενοι πίνακες προέκυψαν από την ενοποίηση των πινάκων των μ.σ.κ.κ. των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ 1039/2000 (με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι μέχρι τότε ισχύοντες πίνακες μ.σ.κ.κ.) και στις ΠΟΛ 1004/2006 και 1047/2006, που εκδόθηκαν τελευταία.
Οι ισχύοντες αυτοί μ.σ.κ.κ. έχουν καθοριστεί με διάφορες υπουργικές αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του
άρθρου 32 του ΚΦΕ (ν. 2238/1994), μετά από μελέτη των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της ειδικής επιτροπής που έχει κατά καιρούς συσταθεί για το σκοπό αυτό και στην οποία συμμετείχαν εκτός από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων.
2. Οι καθορισθέντες μ.σ.κ.κ. έχουν καταχωρηθεί σε δύο (2) πίνακες. Ο πρώτος από τους κοινοποιούμενους πίνακες περιλαμβάνει τους μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και ο δεύτερος τους μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζονται στις αγορές αγαθών από τις επιχειρήσεις.
Για την κατάρτιση των εν λόγω πινάκων ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με αυτή των αντιστοίχων πινάκων που καταρτίσθηκαν για πρώτη φορά. Δηλαδή τα επαγγέλματα εντάχθηκαν και πάλι σε εννέα (9) βασικές κατηγορίες. Η κάθε κατηγορία περιλαμβάνει κατ’ αύξοντα Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) τα επαγγέλματα με τον αντίστοιχο μ.σ.κ.κ., που έχουν καθορισθεί με διάφορες μέχρι σήμερα υπουργικές αποφάσεις.
Στον πίνακα των μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζεται στις αγορές επαναλήφθηκε ο πρώτος αριθμός του αντίστοιχου Κ.Α. του επαγγέλματος που περιλαμβάνεται στον πίνακα των μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα, προκειμένου να γίνεται διάκριση μεταξύ τους. Π.χ. ο ΚΑ 2051 του πίνακα που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα, στον πίνακα αγορών αναγράφεται ως Κ.Α. 22051.
3. Είναι αυτονόητο ότι για τα επαγγέλματα της 7ης και της 8ης κατηγορίας και όσον αφορά τον πίνακα αγορών δεν καθορίστηκαν μ.σ.κ.κ., δεδομένου ότι οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών, για τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ τηρούνται βιβλία Β’ κατηγορίας και άνω.
4. Στο τέλος κάθε κατηγορίας επαγγελμάτων του πίνακα που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα αναγράφεται ο μέσος όρος των μ.σ.κ.κ. των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν, ο οποίος εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στην περίπτωση της περαίωσης χωρίς έλεγχο των υποβαλλομένων από τις επιχειρήσεις φορολογικών δηλώσεων (αυτοπεραίωση) και εφόσον για το ασκούμενο επάγγελμα δεν έχει καθορισθεί μ.σ.κ.κ (
ΠΟΛ 1035/2006).
5. Σημειώνεται ότι με την Ε. 17418/1771/23.12.1985 υπουργική απόφαση, στην περίπτωση που επιχειρήσεις με δραστηριότητα – επάγγελμα, η οποία περιλαμβάνεται στα επαγγέλματα των κοινοποιούμενων πινάκων προβαίνουν σε παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων με πρώτες ύλες παρεχόμενες από αυτούς (φασόν), οι καθορισθέντες μ.σ.κ.κ. διπλασιάζονται και εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα (κατεργαστικά) τα προερχόμενα από τις εργασίες αυτών, εκτός αν από τον πίνακα προβλέπεται ειδικός συντελεστής για τις διενεργούμενες από τις επιχειρήσεις αυτές εργασίες για λογαριασμό τρίτων, οπότε εφαρμόζεται ειδικά ο προβλεπόμενος, για τις εργασίες αυτές, συντελεστής.

Για παράδειγμα ο μ.σ.κ.κ. του ΚΑ 6024: κατασκευαστής πλεκτών ενδυμάτων γενικά, όταν αυτά κατασκευάζονται για λογαριασμό τρίτων με πρώτες ύλες παρεχόμενες από αυτούς (φασόν) δεν θα διπλασιαστεί, αλλά θα εφαρμοσθεί ο ειδικός μ.σ.κ.κ. του ΚΑ 8446 που έχει καθοριστεί για την περίπτωση του φασόν.
Αντίθετα ο συντελεστής του ΚΑ 3111: κατασκευαστής επίπλων μπαμπού θα διπλασιαστεί στην περίπτωση που αυτά κατασκευάζονται για λογαριασμό τρίτων με πρώτες ύλες παρεχόμενες από αυτούς (φασόν).

ΙΙ. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Μ.Σ.Κ.Κ.

1. Οι συντελεστές που περιλαμβάνονται στους κοινοποιούμενους πίνακες αναφέρονται σε επιχειρήσεις που ασκούν ένα από τα αναφερόμενα σ’ αυτούς επαγγέλματα. Σε όσες περιπτώσεις η επιχείρηση ασχολείται με περισσότερους κλάδους που αντιστοιχούν σε επαγγέλματα που αναφέρονται ξεχωριστά στους πίνακες με διαφορετικό μ.σ.κ.κ., πρέπει να γίνει διαχωρισμός των ακαθαρίστων εσόδων (ή των αγορών) κατά κλάδο και να εφαρμοσθεί σ’ αυτά ο οικείος μ.σ.κ.κ. για κάθε κλάδο αντίστοιχα.

Παράδειγμα 1ο:

Προκειμένου να προσδιοριστούν εξωλογιστικά τα καθαρά κέρδη επιχείρησης που έχει ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών, ελαίου και αλεύρων, επειδή για την εμπορία του καθενός από τα παραπάνω είδη έχει καθορισθεί ειδικός μ.σ.κ.κ. (ΚΑ 5317, ΚΑ 5313, ΚΑ 5304α, ΚΑ 5303), θα γίνει διαχωρισμός των ακαθαρίστων εσόδων κατά κλάδο (κατηγορία πωλουμένων ειδών) και θα εφαρμοσθεί ο οικείος συντελεστής για κάθε κλάδο χωριστά.
Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση τα προαναφερθέντα, ΔΕΝ εφαρμόζεται στο σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων ο συντελεστής του εμπόρου ειδών διατροφής (ΚΑ 5315). Επίσης στην περίπτωση του παντοπωλείου, mini market ή super market δεν εφαρμόζεται στο σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους ο συντελεστής του ΚΑ 5315, αλλά απαιτείται διαχωρισμός των ακαθαρίστων εσόδων κατά κατηγορία πωλουμένων ειδών, εφόσον γι’ αυτήν έχει καθοριστεί ειδικός μ.σ.κ.κ.
Στον ΚΑ 5315 υπάγονται οι επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων για τα οποία δεν έχει καθοριστεί ειδικός μ.σ.κ.κ.

Παράδειγμα 2ο

Περίπτωση διαχωρισμού των ακαθαρίστων εσόδων κατά κλάδο και εφαρμογή χωριστού μ.σ.κ.κ. αποτελεί και το πρατήριο βενζίνης και πετρελαίου, εφόσον διανέμει πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον.
Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών του κλάδου διανομής πετρελαίου θέρμανσης κατ’ οίκον θα εφαρμοσθεί ο μ.σ.κ.κ. του ΚΑ 4235 και για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών του κλάδου της εμπορίας (πρατηρίου) βενζίνης και πετρελαίου θα εφαρμοσθεί ο μ.σ.κ.κ. του ΚΑ 4214 (και του ΚΑ 44214).

Παράδειγμα 3ο

Στον ΚΑ 4211 υπάγονται τα φαρμακεία εφόσον τουλάχιστον το 90% των αγορών τους, (και όχι των ακαθαρίστων εσόδων), αφορούν αποκλειστικά φάρμακα. Σε περίπτωση που οι αγορές φαρμάκων υπολείπονται του 90% των συνολικών αγορών, πρέπει να γίνει διαχωρισμός των ακαθαρίστων εσόδων κατά κατηγορίες πωλουμένων ειδών (φάρμακα, καλλυντικά, παραφαρμακευτικά κλπ.) και να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενοι γι’ αυτές συντελεστές.

2. Στην περίπτωση των ποτοποιών που βαρύνονται με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται μειωμένα κατά το φόρο κατανάλωσης οινοπνεύματος.
3. Προς αποφυγή συγχύσεων και παρερμηνειών που διαπιστώθηκε ότι προέκυψαν μετά την έκδοση της ΠΟΛ 1004/2006, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  • Οι επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο εργασιών την εμπορία ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά, μετά την κατάργηση του ΚΑ 5322 υπάγονται στον ΚΑ 5050: Έμπορος υλικών ζαχαροπλαστικής και βοηθητικών υλικών αρτοποιϊας γενικά.

  • Επίσης για τις επιχειρήσεις που πωλούν είδη ζαχαροπλαστείου χωρίς να διαθέτουν δικό τους εργαστήριο (και χωρίς επιτόπια κατανάλωση) εφαρμόζεται ο συντελεστής του συναφούς επαγγέλματος του ΚΑ 5307: Έμπορος ξηρών καρπών, διατηρημένων γλυκών και συναφών ειδών λιανικώς, δεδομένου ότι για το επάγγελμα αυτό δεν έχει καθοριστεί μ.σ.κ.κ. (σχετ. 1025860/15265/Γ0012/17.3.06).

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Μ.Σ.Κ.Κ.

Οι μ.σ.κ.κ. των πινάκων που κοινοποιούνται έχουν καθοριστεί με διάφορες κατά καιρούς υπουργικές αποφάσεις και ισχύουν από τη διαχειριστική χρήση που ορίζεται από την κάθε υπουργική απόφαση, με την οποία αυτοί καθορίστηκαν. Ειδικότερα οι μ.σ.κ.κ. που καθορίστηκαν με την ΠΟΛ 1004/2006, όπως διευκρινίσθηκε με την ΠΟΛ 1031/2006, καθώς και αυτοί που καθορίστηκαν με τη συμπληρωματική της 1004/2006 (την ΠΟΛ 1047/2006) και όσον αφορά τις επιχειρήσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία ή που τηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ, ισχύουν από 1.1.2006 (οικον. έτος 2007).
Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις διακρίνονται δύο (2) πεδία εφαρμογής των μ.σ.κ.κ.

α) κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων και
β) κατά την περαίωση χωρίς έλεγχο των υποβαλλομένων από τις επιχειρήσεις φορολογικών τους δηλώσεων (αυτοπεραίωση).

Α. Εξωλογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ΚΦΕ το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και των επιχειρήσεων που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία ή τηρούν ανακριβή ή ανεπαρκή βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ΚΒΣ, προσδιορίζεται εξωλογιστικά με πολλαπλασιασμό των ακαθαρίστων εσόδων (ή των αγορών, κατά περίπτωση) της επιχείρησης με ειδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους που έχουν καθοριστεί για κάθε ασκούμενη δραστηριότητα (επάγγελμα) και περιλαμβάνονται στους κοινοποιούμενους κωδικοποιημένους πίνακες.
2. Με την Ε. 2103/354/εγκ. 3/10.2.1986 διαταγή μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι για πρώτη φορά καθορισθέντες μ.σ.κ.κ. των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, έχει διευκρινισθεί ότι στην περίπτωση που για το ασκούμενο επάγγελμα δεν έχει καθοριστεί μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα, για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών αυτών των επαγγελμάτων, εφαρμόζεται ο μ.σ.κ.κ. του περισσότερο συναφούς ή συγγενούς επαγγέλματος.
Σαν συναφές ή συγγενές επάγγελμα θεωρείται εκείνο που έχει ως αντικείμενο παρόμοιες ή παρεμφερείς εργασίες, λειτουργεί με τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες και πραγματοποιεί το ίδιο περίπου μικτό κέρδος. (ΣτΕ 1846/1954, 573/1962, 110/1967, εγκ. 16/1969).
Εάν δεν υπάρχει ούτε συναφές ή συγγενές επάγγελμα ο συντελεστής του οποίου μπορεί να εφαρμοσθεί, τότε θα εφαρμοσθεί ο συντελεστής που θα προκύψει από τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης, αφού ληφθεί υπόψη το πραγματοποιούμενο μικτό κέρδος, οι λειτουργικές δαπάνες καθώς και οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης, (1063323/1287/Α0012/3.9.2002, 1030223/597/Α0012/15.4.2002, 1033153/15848/ Γ0012/ 23.4.2002 κλπ. έγγραφά μας) και όχι ο μέσος όρος των μ.σ.κ.κ. της κατηγορίας που θα υπαγόταν το επάγγελμα αν είχε γι’ αυτό καθοριστεί συντελεστής.
Δηλαδή, σε περίπτωση που από τους ισχύοντες πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους δεν προβλέπεται συντελεστής για ένα επάγγελμα, η επιλογή του περισσότερο συναφούς ή συγγενούς επαγγέλματος ή ο προσδιορισμός του συντελεστή που τελικά θα εφαρμοστεί όταν δεν υπάρχει συναφές ή συγγενές επάγγελμα, είναι θέμα πραγματικό και επομένως εναπόκειται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ.
Σημειώνεται ότι, για να θεωρηθεί ένα επάγγελμα συναφές ή συγγενές προς ένα άλλο, οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά, δηλαδή η επιχείρηση να έχει ως αντικείμενο παρόμοιες ή παρεμφερείς εργασίες, καθώς και να λειτουργεί με τις ίδιες συνθήκες.
Επίσης η έννοια των συνθηκών λειτουργίας της επιχείρησης δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια των φορολογικών υποχρεώσεων αυτής ως προς την τήρηση των προβλεπομένων από τον ΚΒΣ βιβλίων και στοιχείων.
3. Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και στοιχεία της πρώτης κατηγορίας του ΚΒΣ και με την προϋπόθεση ότι αυτά κρίνονται ακριβή, καθώς και για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία γιατί δεν έχουν υποχρέωση τήρησης λόγω ύψους αγορών, τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικά με πολλαπλασιασμό των αγορών, όπως αυτές λαμβάνονται με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 32 του ΚΦΕ, με ένα μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους για κάθε ασκούμενη δραστηριότητα (επάγγελμα), εφόσον βεβαίως το επάγγελμα αυτό περιλαμβάνεται στον ειδικό πίνακα των κοινοποιουμένων συντελεστών που εφαρμόζονται στις αγορές αγαθών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε. 2103/354/εγκ. 3/10.2.1986 διαταγή μας, όταν το ασκούμενο επάγγελμα δεν κατονομάζεται στον πίνακα των μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζονται στις αγορές, τότε οι αγορές, με βάση το πραγματοποιούμενο μικτό κέρδος, μετατρέπονται σε ακαθάριστα έσοδα και επί αυτών εφαρμόζεται ο αντίστοιχος συντελεστής από τον πίνακα των συντελεστών που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
Αν δεν υπάρχει αντίστοιχος συντελεστής, εφαρμόζεται ο μ.σ.κ.κ. του περισσότερο συναφούς ή συγγενούς επαγγέλματος και αν δεν υπάρχει ούτε συναφές ή συγγενές, τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με βάση το συντελεστή που θα προκύψει από τα δεδομένα των τηρούμενων για την οικεία χρήση, βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ του επιτηδευματία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω (παρ. 2 του παρόντος) για την περίπτωση που δεν έχει καθορισθεί μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα.
4. Ο μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα δεν μπορεί να είναι ανώτερος από τα 3/5 του συντελεστή μικτού κέρδους που έχει καθορίσει το Υπουργείο Εμπορίου. Όταν το Υπουργείο Εμπορίου αντί για συντελεστές μικτού κέρδους έχει καθορίσει συντελεστές καθαρού κέρδους δεν εφαρμόζονται οι συντελεστές των κοινοποιουμένων πινάκων, αλλά οι συντελεστές καθαρού κέρδους του Υπουργείου Εμπορίου.
5. Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανακριβή, ο συντελεστής προσαυξάνεται κατά 40%. Επίσης, κατά 40% προσαυξάνεται ο συντελεστής για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία που προβλέπονται γι’ αυτές από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στα οποία καταχωρούνται πρωτογενώς οι συναλλαγές ή τηρούν βιβλία κατώτερης κατηγορίας από τα οριζόμενα από τον ίδιο Κώδικα. Ειδικά, ο συντελεστής της προηγούμενης περίπτωσης δεν προσαυξάνεται όταν η τήρηση βιβλίων προκύπτει από υπέρβαση του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης και κατά το πρώτο έτος της υποχρέωσης τήρησης βιβλίων αυτής.
Εξαιρετικά, το παραπάνω ποσοστό προσαύξησης διπλασιάζεται εφόσον η ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων οφείλεται σε ένα από τους πιο κάτω λόγους:

α) στην έκδοση πλαστών ή εικονικών ή στη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς την ποσότητα ή την αξία ή στη νόθευση αυτών.
β) στη μη διαφύλαξη ή μη επίδειξη στον τακτικό φορολογικό έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων.

6. Για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ συγκρίνεται ο συντελεστής που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών, (μετά την προσθήκη των λογιστικών διαφορών), με τον συντελεστή που προκύπτει με βάση όσα έχουν προαναφερθεί και εφαρμόζεται ο μεγαλύτερος, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του οικείου συντελεστή που περιλαμβάνεται στον κοινοποιούμενο πίνακα. Εφόσον τα προκύπτοντα με τον τρόπο αυτό καθαρά κέρδη υπολείπονται των καθαρών κερδών που προσδιορίζονται από τον έλεγχο λογιστικά, ως τελικά καθαρά κέρδη λαμβάνονται τα λογιστικώς προσδιοριζόμενα, ανεξάρτητα αν αυτά αντιστοιχούν σε συντελεστή ανώτερο του διπλάσιου του οικείου συντελεστή του πίνακα.
Σε κάθε περίπτωση ο μ.σ.κ.κ. που τελικά εφαρμόζεται ή αντιστοιχεί στα τελικά προσδιοριζόμενα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ΚΦΕ καθαρά κέρδη, μετά και τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις του, δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το 75%.
7. Αν από τα στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος, προκύπτει αποδεδειγμένα, ότι, από γεγονότα ανώτερης βίας, το πραγματικό κέρδος είναι κατώτερο από αυτό που προσδιορίζεται με την εφαρμογή του μοναδικού συντελεστή,το κέρδος αυτό μπορεί να καθορίζεται με χρήση κατώτερου συντελεστή, όχι όμως κατώτερου από το μηδέν.
Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής καταστροφής της επιχείρησης και των βιβλίων και στοιχείων από πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα ή θεομηνία, μπορεί να αναγνωρισθεί αρνητικός συντελεστής μέχρι ποσοστό 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των ανέλεγκτων χρήσεων.
8. Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 2093/1992, η νόθευση, διάθεση, μεταφορά ή χρησιμοποίηση πετρελαίου θέρμανσης για άλλες εκτός από θέρμανση χρήσεις αποτελεί λόγο ανακρίβειας των τηρουμένων από τις επιχειρήσεις βιβλίων του ΚΒΣ και ο προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων γίνεται εξωλογιστικά. Στην περίπτωση αυτή, για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών ο προβλεπόμενος μ.σ.κ.κ. τριπλασιάζεται.

B. Περαίωση χωρίς έλεγχο των υποβαλλομένων φορολογικών δηλώσεων (αυτοπεραίωση).

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, υπό προϋποθέσεις, δεν ελέγχονται, όσον αφορά τα δηλούμενα εισοδήματα από την άσκηση δραστηριότητας της επιχείρησης και θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς για τα εισοδήματα αυτά, εφόσον δηλώνονται ακαθάριστα έσοδα και κέρδη σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραπάνω διατάξεις.
Κατ’ εφαρμογήν των προηγούμενων διατάξεων, για τον προσδιορισμό των δηλουμένων ακαθαρίστων εσόδων (άρθρο 15 του παραπάνω νόμου) απαιτείται η εφαρμογή του προβλεπόμενου μ.σ.κ.κ. ή του μέσου όρου των συντελεστών της κατηγορίας στην οποία θα εντασσόταν το επάγγελμα αυτό, εφόσον δεν έχει καθοριστεί γι’ αυτό μ.σ.κ.κ., ή του μέσου σταθμικού συντελεστή, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση με περισσότερους του ενός προβλεπόμενους μ.σ.κ.κ., κατά περίπτωση.
Ακόμη και στην περίπτωση που τηρούνται βιβλία Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ το ποσό των καθαρών κερδών προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό των ακαθαρίστων εσόδων, με τον προβλεπόμενο μ.σ.κ.κ. του πίνακα που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα, ή το μέσο όρο των συντελεστών της οικείας κατηγορίας επαγγελμάτων, ή το μέσο σταθμικό συντελεστή, κατά περίπτωση, όπως αυτά (τα ακαθάριστα έσοδα) προσδιορίζονται μετά την αναγωγή σε πωλήσεις (παρ. 2 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου) των αγορών που προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία.
2. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που για ένα επάγγελμα δεν έχει καθοριστεί μ.σ.κ.κ. και ΜΟΝΟ για την περαίωση χωρίς έλεγχο των υποβαλλομένων φορολογικών δηλώσεων εφαρμόζεται ο μέσος όρος των συντελεστών της οικείας κατηγορίας επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στον πίνακα που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα και όχι ο συντελεστής του περισσότερο συναφούς ή συγγενούς επαγγέλματος κλπ., όπως προαναφέρθηκε για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 32 του ΚΦΕ.
3. Επίσης, διευκρινίζεται ότι στον κοινοποιούμενο πίνακα των μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζονται στις αγορές αγαθών και στο τέλος της κάθε κατηγορίας επαγγελμάτων δεν έχει αναγραφεί ο αντίστοιχος μέσος όρος των συντελεστών, όπως αντίθετα αναγράφεται στον πίνακα που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα, επειδή αυτοί (οι μέσοι όροι) δεν εφαρμόζονται, δεδομένου ότι για την αυτοπεραίωση λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και ο οικείος μ.σ.κ.κ. ( ή ο μέσος όρος κλπ. κατά περίπτωση), του πίνακα που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα.


 

 

Κατεβάστε τους Πίνακες των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, που εφαρμόζονται κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους αγορών

Ευρετήριο μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm