Open menu
01 | 10 | 2022

Αθήνα 21/08/2017
Αρ. πρωτ.: 1119744


ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού.

 

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής


Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός:

i) των όρων και των προϋποθέσεων για την παραγωγή, κατοχή, παραλαβή, αποστολή εισαγωγή και εξαγωγή του προϊόντος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2960/2001 και της κατ΄εξουσιοδότηση του εν λόγω άρθρου Α.Υ.Ο. όπως ισχύει, και κατέχουν μία ή περισσότερες φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2960/2001 και της κατ΄εξουσιοδότηση του εν λόγω άρθρου Α.Υ.Ο., όπως ισχύει, όπου αποθηκεύονται βιομηχανοποιημένα καπνά σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων,
ii) των διαδικασιών επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. στο ανωτέρω προϊόν, με τον συντελεστή φόρου που καθορίζεται στην περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 53A του Ν. 2960/2001, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού.

 

 

Άρθρο 2
Υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής φορολογικής αποθήκης


1. Το προϊόν της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει, το οποίο παράγεται εγχωρίως, τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία με είσοδο σε φορολογική αποθήκη ή παραλαμβάνεται από άλλα Κράτη - Μέλη στο εσωτερικό της χώρας, τίθεται άμεσα σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν λάβει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών στη χώρα μας. Για το χρονικό διάστημα που παραμένει στο καθεστώς αυτό τελεί σε αναστολή καταβολής του Φόρου Κατανάλωσης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001.
2. Η διάρκεια παραμονής του ανωτέρω προϊόντος στο καθεστώς αναστολής της παρούσας είναι απεριόριστη, εφόσον δεν υφίσταται χρονικό όριο για το κατάλληλο της κατανάλωσής του ή δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή της δημόσιας υγείας.
3. Το εν λόγω προϊόν συναποθηκεύεται με τα βιομηχανοποιημένα καπνά στη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του Ν. 2960/2001, κατόπιν έγκρισης της Δ/νσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου τελωνείου ελέγχου της φορολογικής αποθήκης και υπό τον όρο της μη καταστρατήγησης των συμφερόντων του δημοσίου και της μη δυσχέρειας των τελωνειακών ελέγχων. Η έγκριση συναποθήκευσης καλύπτει τις δρα­στηριότητες της παραλαβής, αποστολής, κατοχής, εισαγωγής και εξαγωγής του εν λόγω προϊόντος.
4. Η παραγωγή του προϊόντος του άρθρου 1 της παρούσας πραγματοποιείται από εγκεκριμένο αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών των άρθρων 63 και 64 του Ν. 2960/2001, υπό την προϋπόθεση κατοχής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 100Α του ιδίου νόμου άδειας σύστασης καπνοβιομηχανίας, στις εγκα­ταστάσεις της φορολογικής του αποθήκης παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, κατόπιν έγκρισης της Δ/νσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου τελωνείου ελέγχου της φορολογικής αποθήκης και υπό τον όρο της μη καταστρατήγησης των συμφερόντων του δημοσίου και της μη δυσχέρειας των τελωνειακών ελέγχων. Το τελικό προϊόν συναποθηκεύεται με τα βιομηχανοποιημένα καπνά στην εν λόγω φορολογική αποθήκη σύμφωνα τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
5. Για την εφαρμογή των ανωτέρω παραγράφων 3 και 4 απαιτείται τροποποίηση της υφιστάμενης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης βιομηχανοποιημένων καπνών με την προσθήκη στο πεδίο των παρατηρήσεων της φράσης «έγκριση συναποθήκευσης του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001» και «έγκριση παραγωγής και συναποθήκευσης του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001», αντίστοιχα.

 

 

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις του εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών


Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής βιομηχανοποιημένων καπνών, κατόπιν λήψης της σχετικής έγκρισης του άρθρου 2 της παρούσας, πέραν των λοιπών υποχρεώσεων του που απορρέουν από την κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 64 του Ν. 2960/2001 Α.Υ.Ο., υποχρεούται:

α) Να τηρεί χωριστή λογιστική διαχείριση μεταξύ των υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. βιομηχανοποιημένων καπνών και του προϊόντος του άρθρου 1 της παρούσας στο τηρούμενο Βιβλίο Αποθήκης.
β) Να τηρεί ειδικό βιβλίο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αριθμημένο και θεωρημένο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στο οποίο θα καταχωρεί τις Δηλώσεις Παραλαβής των εν λόγω προϊόντων. Σε περίπτωση που το εν λόγω βιβλίο τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο, η καταχώρηση των στοιχείων θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικού υποδείγματος και περιγραφικού σημειώματος της καταχώρησης των στοιχείων της εταιρίας στο οικείο τελωνείο ελέγχου για σχετική εκ των προτέρων έγκριση, η οποία αναφέρεται στην άδεια φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή.
γ) Να αποθηκεύονται με διακριτό τρόπο τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. βιομηχανοποιημένα καπνά και το προϊόν του άρθρου 1 της παρούσας. Το εν λόγω προϊόν τοποθετείται εντός των εγκαταστάσεων της φορολογικής αποθήκης, κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η διάκρισή του από τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής των φόρων για τη διευκόλυνση των ελέγχων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
δ) Να παρέχει εγγύηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.
ε) Να γνωστοποιεί σε κάθε περίπτωση στο Τελωνείο ελέγχου την πρόθεσή του για αποστολή ή παραλαβή του εν λόγω προϊόντος υπό καθεστώς αναστολής του φόρου κατανάλωσης.
στ) Να δέχεται οποιονδήποτε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

 

 

Άρθρο 4
Εγγυήσεις

 

1. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής βιομηχανοποιημένων καπνών, ο οποίος έχει λάβει την σχετική έγκριση του άρθρου 2 της παρούσας, οφείλει να παρέχει εγγύηση, η οποία καλύπτει την παραγωγή, κατοχή και την διακίνηση του εν λόγω προϊόντος που υπόκειται σε Φόρο Κατανάλωσης.
2. Η παρεχόμενη εγγύηση δύναται να είναι χρηματική, τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Το δικαίωμα επιλογής του είδους της εγγύησης ανήκει στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και γίνεται αποδεκτό μόνο στην περίπτωση που διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του Δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων στα προϊόντα φόρων.

Η παρεχόμενη εγγύηση είναι τουλάχιστον ετήσιας ή αορίστου διάρκειας.

Ο έλεγχος της κανονικότητας και της επάρκειας της εγγύησης γίνεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στην οποία κατατίθεται.

3. Είδη εγγυήσεων

Ι. Εγγυήσεις παραγωγής και κατοχής

α. Πάγια εγγύηση, η οποία κατατίθεται στο αρμόδιο τελωνείο, ίση με το 8% του καταβληθέντος κατά το προ­ηγούμενο έτος συνολικού ποσού φόρου κατανάλωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ.
Εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει προηγούμενη ετήσια δραστηριότητα στον τομέα αυτό, για τον υπολογισμό της πάγιας εγγύησης λαμβάνεται υπόψη ο φόρος κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωσή του θα παραχθούν ή θα αποθηκευτούν κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, με το ίδιο ελάχιστο όριο.
β. Στην περίπτωση που ο αποθηκευτής δεν θέτει σε ανάλωση προϊόντα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης, τα παραπάνω ποσά, υπολογίζονται επί του αναλογούντος φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που εξήχθησαν σε Τρίτες Χώρες ή διακινήθηκαν προς τα λοιπά Κράτη -Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο εσωτερικό της χώρας.
γ. Το ποσοστό της παρεχόμενης εγγύησης μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στις περιπτώσεις που ο κάτοχος άδειας φορολογικής αποθήκης είναι κάτοχος άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τύπου «AEOS» για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας ή τύπου «AEOC» για σκοπούς χρήσης τελωνειακών απλουστεύσεων ή τύπου «AEOF» σε περίπτωση κατοχής ταυτόχρονα και των δύο ως άνω αδειών.

ΙΙ. Εγγυήσεις διακίνησης

α. Η εγγύηση της περίπτωσης I του παρόντος άρθρου που παρέχεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή χρησιμοποιείται και για την κάλυψη των κινδύνων της διακίνησης είτε κατά την παραλαβή του εν λόγω προϊόντος από άλλο Κράτος - Μέλος είτε κατά την αποστολή από φορολογική αποθήκη σε άλλη φορολογική αποθήκη της χώρας είτε προς άλλο Κράτος - Μέλος είτε προς εξαγωγή είτε από ένα Τελωνείο εισαγωγής σε φορολογική αποθήκη μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Σε κάθε περίπτωση το αρμόδιο τελωνείο οφείλει πριν από την έναρξη της διακίνησης να ελέγχει την επάρκεια της εγγύησης του αποθηκευτή για την εκάστοτε διακίνηση, η οποία θα πρέπει να καλύπτει για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση χωριστά το ύψος του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα διακινούμενα προϊόντα ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 75% του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο σύνολο των διακινήσεων για τις οποίες δεν έχει αποδειχθεί η περάτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε αντίθετη περίπτωση κατατίθεται συμπληρωματική εγγύηση στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου.
β. Η εγγύηση λύεται με την απόδειξη περάτωσης της διακίνησης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις Β παρ. 3 και Γ παρ. 2 του άρθρου 6 καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας.
 

 

Άρθρο 5
Ένσημες ταινίες


Η νόμιμη κυκλοφορία του ανωτέρω προϊόντος, το οποίο καταναλώνεται στο εσωτερικό της χώρας, αποδεικνύεται με τις ένσημες ταινίες φορολογίας, του είδους των βιομηχανοποιημένων καπνών «άλλα καπνά για κάπνισμα», οι οποίες είναι επικολλημένες στα πακέτα ή στη μικρότερη συσκευασία διάθεσής τους στους καταναλωτές.
Δικαιούχα πρόσωπα για την διάθεση των εν λόγω ενσήμων ταινιών για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, αποτελούν οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών.
Για τη διάθεση ενσήμων ταινιών στα δικαιούχα πρόσωπα, επικόλληση, αποστολή σε άλλα Κράτη - Μέλη ή εξαγωγή σε Τρίτες Χώρες, αντικατάσταση, διαχείριση και καταστροφή αυτών εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που ισχύουν για τα βιομηχανοποιημένα καπνά.

 

 

 

Άρθρο 6
Είσοδος προϊόντων στη φορολογική αποθήκη

 

Α. Εγχωρίως παραγόμενα

1. Η χρέωση της φορολογικής αποθήκης του προϊόντος του άρθρου 1 της παρούσας, το οποίο παράγεται εγχωρίως υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων από τις μονάδες παραγωγής εγκεκριμένων αποθηκευτών βιομηχανοποιημένων καπνών, οι οποίοι κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 2960/2001 και έχουν ήδη λάβει την έγκριση της παρ. 4 του άρθρου
2 της παρούσας, πραγματοποιείται με την υποβολή του Δελτίου Παραγωγής, σε ημερήσια βάση, εφόσον υπάρχει παραγωγή και οπωσδήποτε πριν από την έξοδο των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραγωγής.

Β. Παραλαβή από άλλα Κράτη - Μέλη

1. Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, οι οποίοι έχουν λάβει την σχετική έγκριση του άρθρου 2 της παρούσας, οφείλουν πριν από κάθε παραλαβή των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας στο εσωτερικό της χώρας, να ενημερώνουν εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (fax, e-mail, κ.λπ.) το αρμόδιο Τελωνείο για την επικείμενη παραλαβή των προϊόντων με την Ειδοποίηση Παραλαβής, στην οποία θα περιλαμβάνονται ορισμένα στοιχεία της συγκεκριμένης διακίνησης, ήτοι ο Α.Φ.Μ. / ονοματεπώνυμο του προμηθευτή και του παραλήπτη, η συνολική ποσότητα και το είδος των προϊόντων καθώς και η αναμενόμενη ημερομηνία/τόπος παραλαβής και ο τρόπος μεταφοράς των προϊόντων.

Με τον τρόπο αυτό, το αρμόδιο τελωνείο έχοντας τα απαραίτητα στοιχεία της διακίνησης δύναται κατόπιν συνεκτίμησης διαφόρων παραγόντων να διενεργήσει του απαιτούμενους ελέγχους που κρίνονται αναγκαίοι.
2. Κατά την παραλαβή του προϊόντος του άρθρου 1 της παρούσας στο εσωτερικό της χώρας από τα ανωτέρω πρόσωπα, υποβάλλεται Δήλωση Παραλαβής σε 2 αντίτυπα, (σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι της παρούσας), στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραλαβής, από τα οποία το αντίτυπο Νο 1 παραμένει στο αρμόδιο τελωνείο με επισυναπτόμενα τα σχετικά συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα και καταχωρείται κατ΄ αύξοντα αριθμό στο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Δηλώσεων Παραλαβής. Το αντίτυπο Νο 2 παραδίδεται στον δικαιούχο και καταχωρείται στο προβλεπόμενο από το σημείο β) του άρθρου 3 της παρούσας Βιβλίο Καταχώρησης.

Παράλληλα, το τελωνείο προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων της Ειδοποίησης Παραλαβής με τις Δηλώσεις Παραλαβής, σύμφωνα με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν την εν λόγω αποστολή.
3. Η είσοδος των προϊόντων αυτών στη φορολογική αποθήκη και η περάτωση της διακίνησης γίνεται με την υποβολή από τον υπόχρεο της ως άνω Δήλωσης.

Για τη χρέωση της φορολογικής αποθήκης στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet) χρησιμοποιείται η Αίτηση Επανεισαγωγής.
Εφόσον ο εγκεκριμένος αποθηκευτής διαπιστώσει κατά την παραλαβή των προϊόντων διαφορά (επί έλατ-τον ή επί πλέον), οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια τελωνειακή αρχή πριν την καταχώρηση της Δήλωσης Παραλαβής, προκειμένου να διενεργηθεί φυσικός έλεγχος για την επαλήθευση της δηλωθείσας διαφοράς.
Με την ένταξη της εν λόγω Δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet), η Δήλωση Παραλαβής και η τήρηση του Βιβλίου Καταχώρησης Δηλώσεων Παραλαβής, θα γίνεται με μηχανογραφικό τρόπο.

4. Η παραλαβή των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας από άλλα Κράτη Μέλη δύναται να πραγματοποιείται μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος ενδοκοινοτικής διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Υ.Κ. (EMCS), υπό τη χρήση του προβλεπόμενου από τον Καν. (ΕΚ) 684/09 ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ).

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται κατ ́ αναλογία οι προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2960/01 «Ε.Σ.Κ.» για την κυκλοφορία των υποκείμενων σε Ε.Υ.Κ. προϊόντων εκ παραλλήλου με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για το Ε.Μ.C.S.

Για την παραλαβή των ανωτέρω προϊόντων και την είσοδο αυτών στη φορολογική αποθήκη, υποβάλλεται από τον παραλήπτη στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραλαβής, αντί της Δήλωσης Παραλαβής και της Αίτησης Επανεισαγωγής, η αναφορά παραλαβής του e-ΔΕ.

Γ. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση είσοδο σε φορολογική αποθήκη.

1. Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, οι οποίοι έχουν λάβει την σχετική έγκριση του άρθρου 2 της παρούσας, κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων από Τρίτη Χώρα στο εσωτερικό της χώρας, μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, θέτουν τα προϊόντα σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων (Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.) στη φορολογική τους αποθήκη.
2. Στην περίπτωση αυτή, για τη διακίνηση από το τελωνείο εισαγωγής στη φορολογική αποθήκη, γίνεται χρήση από τα πρόσωπα αυτά, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος ενδοκοινοτικής διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ (EMCS), του προβλεπόμενου από τον Καν. (ΕΚ) 684/09, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ) και εφαρμόζονται κατ΄αναλογία οι προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του «Ε.Τ.Κ.» για την κυκλοφορία προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) εκ παραλλήλου με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο. για το EMCS, για την κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής του προϊόντος του άρθρου 1 της παρούσας. αποκλειστικά στο εσωτερικό της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο του e-ΔΕ ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που μνημονεύει ευανάγνωστα τον διοικητικό αριθμό αναφοράς συνοδεύει τα προϊόντα κατά τη διακίνησή τους από το τελωνείο εισαγωγής μέχρι τη φορολογική αποθήκη και επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της διακίνησης.

Η εν λόγω διακίνηση περατώνεται με την υποβολή της αναφοράς παραλαβής από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή.
3. Εφόσον ο εγκεκριμένος αποθηκευτής διαπιστώσει κατά την παραλαβή των προϊόντων διαφορά (επί έλατ-τον ή επί πλέον) οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια τελωνειακή αρχή προκειμένου να διενεργηθεί φυσικός έλεγχος για την επαλήθευση της δηλωθείσας διαφοράς.

 

 

Άρθρο 7
Έξοδος από τη φορολογική αποθήκη


1. Η έξοδος του προϊόντος του άρθρου 1 της παρούσας από τη φορολογική αποθήκη μπορεί να διενεργείται:

α) Με άμεση θέση σε ανάλωση, με την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ), για την καταβολή των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων.
β) Με αποστολή σε άλλη φορολογική αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας.
γ) Με αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπα­ϊκής Ένωσης
δ) Με εξαγωγή.

2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις β), γ) και δ) γίνεται χρήση του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ), και εφαρμόζονται κατ΄αναλογία οι προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του «Ε.Τ.Κ.» για την κυκλοφορία προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) εκ παραλλήλου με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο. για το EMCS για την κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας. μόνο στο εσωτερικό της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο του e-ΔΕ ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που μνημονεύει ευανάγνωστα τον διοικητικό αριθμό αναφοράς συνοδεύει τα προϊόντα κατά τη διακίνησή τους και επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της διακίνησης.
3. Η διακίνηση στις ως άνω περιπτώσεις β), γ) και δ) οριστικοποιείται ως εξής:

i) Στην περίπτωση β) με την υποβολή της αναφοράς παραλαβής από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή.
ii) Στην περίπτωση γ) με την προσκόμιση από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων που υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ, τη στατιστική δήλωση Intrastat καθώς και τη φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη.

Στην περίπτωση γ) είτε με την προσκόμιση από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της αποθήκης αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων που υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΤ, τη στατιστική δήλωση Intrastat καθώς και τη φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη είτε με την υποβολή της αναφοράς παραλαβής του e-ΔΕ από τον παραλήπτη του άλλου Κ-Μ - Ισχύει από 4/8/2020.
iii) Στην περίπτωση δ) με την οριστικοποίηση της εξαγωγής, για την οποία ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις διαδικασίες και διατυπώσεις περί εξαγωγής.
 

 

 

Άρθρο 8
Απαιτητό του φόρου - Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.


1. Ο φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στο προϊόν του άρθρου 1 της παρούσας καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση του στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001 και με τον συντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.
2. Η διαδικασία και οι διατυπώσεις για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αυτά πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 53Α του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει.
3. Κατά την ίδια χρονική στιγμή, με το Φόρο Κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται και ο αναλογών Φ.Π.Α. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου προστιθεμένης αξίας πραγματοποιείται επί της φορολογητέας αξίας, όπως διαμορφώνεται βάσει του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α.
4. Με την υποβολή του προβλεπόμενου παραστατικού, οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές των εν λόγω προϊόντων ασκούν το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις της τελωνειακής και Φ.Π.Α. νομοθεσίας σε συνδυασμό με τη διαδικασία της αριθ. Δ.634/435/29.04.1993 Α.Υ.Ο.

 

 

Άρθρο 9
Έλεγχοι - Κυρώσεις


1. Για σκοπούς διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, δύναται να ζητείται από τον υπόχρεο-εγκεκριμένο αποθηκευτή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.
2. Για τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο των φορολογικών αποθηκών, όπου συναποθηκεύεται υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων το προϊόν του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, ισχύουν τα οριζόμενα στις γενικότερες οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο των φορολογικών αποθηκών υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων.
3. Φυσικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή του προϊόντος και φυσική είσοδό του στη φορολογική αποθήκη καθώς και πριν την αποστολή ή εξαγωγή αυτού πραγματοποιούνται, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, κατά περίπτωση, κατόπιν συνεκτίμησης και αξιολόγησης διαφόρων σχετικών κριτηρίων επικινδυνότητας ή άλλων πληροφοριών και βάσει ειδικών διατάξεων για τη δειγματοληψία και έκδοση δελτίων χημικής ανάλυσης όπου απαιτείται.
4. Εάν κατά τη διενέργεια των ελέγχων διαπιστωθεί διαφυγή φορολογικών επιβαρύνσεων, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη αυτών με την κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 119Α του Ν. 2960/2001.
5. Η μη τήρηση των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 119Α του Ν. 2960/2001, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ιδίου νόμου.
 

 

Άρθρο 10
Καταργούμενες - Μεταβατικές διατάξεις


1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αρ. ΔΕΥΚΥ Β 1120050 ΕΞ 2016 (Φ.Ε.Κ. 2518 /Β΄) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
2. Εγκρίσεις συναποθήκευσης που έχουν χορηγηθεί βάσει της ως άνω καταργούμενης απόφασης Αναπλη­ρωτή Υπουργού Οικονομικών εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 

 

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm