Open menu
28 | 05 | 2022

Αθήνα 09/04/2019
Αρ. πρωτ.:

Α. 1137

ΘΕΜΑ: Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.

 

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής


Με την παρούσα απόφαση καθιερώνεται η διαδικασία και καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες του εφοδιασμού εγκεκριμένων αποθηκευτών με ένσημες ταινίες φορολογίας και της αποστολής αυτών σε καπνοβιομηχανίες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στο εσωτερικό της χώρας, προς επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων, τα οποία, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, παράγονται από τις καπνοβιομηχανίες και παραλαμβάνονται κατόπιν από τους εν λόγω εγκεκριμένους αποθηκευτές με σκοπό τη διάθεσή τους για κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.

 

 

 

Άρθρο 2
Ορισμοί - αρμόδια τελωνειακή αρχή


1. Για τους τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζονται ως:

α) Καπνοβιομηχανία:

η μονάδα παραγωγής καπνικών προϊόντων, η οποία έχει λάβει άδεια σύστασης καπνοβιομηχανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 και 4 του άρθρου 100Α του Ν.2960/01.

β) Δικαιούμενο πρόσωπο:

Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, ο οποίος διατηρεί φορολογική αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας και στον οποίο διατίθενται ένσημες ταινίες φορολογίας για αποστολή σε καπνοβιομηχανία στο εσωτερικό της χώρας, με σκοπό την επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων, τα οποία, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, παράγονται από την καπνοβιομηχανία και παραλαμβάνονται από αυτόν με σκοπό τη διάθεσή τους για κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.

γ) Α.Δ.Ε.Τ.:

Η Αίτηση Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι της αριθμ. Φ.118/57/2001 Α.Υ.Ο.

2. Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για την υποβολή της Α.Δ.Ε.Τ., τον εφοδιασμό του δικαιούμενου προσώπου με ένσημες ταινίες φορολογίας για την αποστολή τους σε εγχώρια καπνοβιομηχανία, τον έλεγχο της διαδικασίας αποστολής των ενσήμων ταινιών και παραλαβής των προϊόντων στα οποία αυτές έχουν επικολληθεί και της επιστροφής των ενσήμων ταινιών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 106 του Ν.2960/01 καθώς και για τη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα παραγόμενα βιομηχανοποιημένα καπνά, ορίζεται η αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/2.8.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., τελωνειακή αρχή ελέγχου και εποπτείας της φορολογικής αποθήκης του δικαιούμενου προσώπου στην οποία πρόκειται να αποσταλούν τα εν λόγω προϊόντα.

 

 

 

Άρθρο 3
Διαδικασία διάθεσης ενσήμων ταινιών


1. Το δικαιούμενο πρόσωπο, προκειμένου να του διατεθούν ένσημες ταινίες για τους σκοπούς της παρούσας, υποβάλλει Α.Δ.Ε.Τ. μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ICISnet προς την αρμόδια τελωνειακή αρχή.
2. Στην Α.Δ.Ε.Τ. περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

α) Τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος, όπως επωνυμία, διεύθυνση και αριθμός αδείας του εγκεκριμένου αποθηκευτή.
β) Τα πλήρη στοιχεία της εγχώριας καπνοβιομηχανίας, στην οποία αποστέλλονται οι ένσημες ταινίες για επικόλληση, όπως επωνυμία, διεύθυνση και αριθμός αδείας της φορολογικής αποθήκης.
γ) Ο αριθμός των ενσήμων ταινιών, οι διαστάσεις αυτών και το είδος των βιομηχανοποιημένων καπνών, το σήμα καθώς και ο εθνικός κωδικός ICISnet των προϊόντων στα οποία θα επικολληθούν οι ταινίες.
δ) Η ποσότητα των προϊόντων στα οποία θα επικολληθούν οι ένσημες ταινίες, σε πακέτα όταν πρόκειται για τσιγάρα και σε καθαρό βάρος και μονάδες συσκευασίας προκειμένου για λοιπά προϊόντα, καθώς και η τιμή λιανικής πώλησης με την οποία τα προϊόντα αυτά θα διατεθούν στην εγχώρια αγορά.
ε) Ο προβλεπόμενος χρόνος παραλαβής των έτοιμων βιομηχανοποιημένων καπνών από τον αιτούντα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας.
στ) Ο αριθμός αναφοράς και το ποσό της κατά το άρθρο 4 εγγύησης, η οποία προσκομίζεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή πριν την υποβολή της Α.Δ.Ε.Τ.

3. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων που αναγράφονται στα πεδία της Α.Δ.Ε.Τ. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την αποδοχή της Α.Δ.Ε.Τ., υπολογίζεται η αξία της αιτηθείσας ποσότητας των ενσήμων ταινιών.

Το δικαιούμενο πρόσωπο προβαίνει στην καταβολή της αξίας της αιτηθείσας ποσότητας των ενσήμων ταινιών και εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης.
4. Με βάση τα ανωτέρω, ο διαχειριστής των ενσήμων ταινιών παραδίδει με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, την αντίστοιχη ποσότητα ενσήμων ταινιών στο δικαιούμενο πρόσωπο ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του ή σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή τους.
5. Κατόπιν της παράδοσης των ενσήμων ταινιών, ο διαχειριστής αποστέλλει άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της καπνοβιομηχανίας, αντίγραφο της σχετικής Α.Δ.Ε.Τ. για ενημέρωση και σκοπούς ελέγχου.

 

 

 

Άρθρο 4
Εγγυήσεις


1. Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου από κινδύνους μη νόμιμης χρήσης των ένσημων ταινιών φορολογίας, πριν την υποβολή της Α.Δ.Ε.Τ. κατατίθεται από το δικαιούμενο πρόσωπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εγγύηση, η οποία καλύπτει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον Φ.Π.Α. που αναλογούν στα προϊόντα στα οποία πρόκειται να επικολληθούν οι ένσημες ταινίες, χωρίς να υπολογίζεται η αξία των εν λόγω ταινιών.
2. Η εγγύηση της προηγούμενης παραγράφου, καλύπτει και τους κινδύνους διακίνησης υπό καθεστώς αναστολής των προϊόντων που παρήχθησαν από την καπνοβιομηχανία, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 112 του Ν.2960/2001 .
3. Η ανωτέρω εγγύηση είναι οικονομική, η οποία είτε παρέχεται με τη μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή μέσω εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας είτε είναι χρηματική. Το είδος της εγγύησης γίνεται δεκτό μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων φόρων.
4. Η εγγύηση δύναται να είναι είτε πάγια, με αόριστη ή τουλάχιστον ετήσια χρονική διάρκεια, είτε μεμονωμένη. Η μεμονωμένη εγγύηση καλύπτει για κάθε συγκεκριμένη διακίνηση το ποσό των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

 

 

 

Άρθρο 5
Αποστολή ενσήμων ταινιών σε καπνοβιομηχανία στο εσωτερικό της χώρας


Μετά την παραλαβή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3, οι ένσημες ταινίες αποστέλλονται στην καπνοβιομηχανία προς επικόλληση στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται.

Η ως άνω αποστολή γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του δικαιούμενου προσώπου, το οποίο μεριμνά να συνοδεύονται οι ένσημες ταινίες από αντίτυπο της αντίστοιχης Α.Δ.Ε.Τ. και τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα του Ν.4308/14 (Α΄ 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

 

 

 

Άρθρο 6
Διακίνηση βιομηχανοποιημένων καπνών και παραλαβή αυτών από το δικαιούμενο πρόσωπο


1. Τα βιομηχανοποιημένα καπνά, στα οποία επικολλήθηκαν οι ένσημες ταινίες, διακινούνται από τη φορολογική αποθήκη της καπνοβιομηχανίας προς τη φορολογική αποθήκη του δικαιούμενου προσώπου υπό καθεστώς αναστολής με την κάλυψη του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν.2960/01 ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ).

Για την παραλαβή των προϊόντων υποβάλλεται από τον παραλήπτη αναφορά παραλαβής, στην οποία αναγράφονται, εκτός των λοιπών στοιχείων, το είδος και η ποσότητα των προϊόντων καθώς και ο αριθμός καταχώρισης της Α.Δ.Ε.Τ., προκειμένου να πιστωθούν οι αντίστοιχες ποσότητες των εκκρεμών Α.Δ.Ε.Τ. και να αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις.
2. Η παραλαβή των προϊόντων στα οποία έχουν επικολληθεί οι ένσημες ταινίες γίνεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία διάθεσης των ενσήμων ταινιών στο δικαιούμενο πρόσωπο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν επιπλέον μήνα, έπειτα από δεόντως αιτιολογημένη αίτηση παράτασης του δικαιούμενου προσώπου και έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.
3. Στην περίπτωση που οι ένσημες ταινίες επιστρέφονται από την καπνοβιομηχανία στο δικαιούμενο πρόσωπο χωρίς να έχουν επικολληθεί σε μονάδες συσκευασίας, καθόσον έχουν υποστεί βλάβη ή φθορά κατά την επικόλλησή τους ή καθίσταται αδύνατη από άλλη αιτία η επικόλλησή τους στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται ή είναι κακέκτυπες, εφαρμόζονται οι προβλέψεις περί καταστροφής της παρ. 5 του άρθρου 106 του Ν.2960/01 και της αριθμ. Δ.803/580/1993 (Β΄426) Α.Υ.Ο. και η Α.Δ.Ε.Τ. πιστώνεται με το σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής.

Για την επιστροφή των ενσήμων ταινιών του προηγούμενου εδαφίου ισχύει η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου.
4. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατά την παραλαβή των προϊόντων στα οποία έχουν επικολληθεί οι ένσημες ταινίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, προβαίνει κατόπιν συνεκτίμησης και αξιολόγησης των παραγόντων κινδύνου, σε καθολικό ή δειγματοληπτικό φυσικό έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο διενεργείται καταμέτρηση των προϊόντων, ελέγχεται η ορθότητα της επικόλλησης των ταινιών, οι διαστάσεις των ταινιών, η αναγραφή της τιμής λιανικής πώλησης, οι λοιπές ενδείξεις και προειδοποιήσεις υγείας που πρέπει να αναγράφονται στη μονάδα συσκευασίας, σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.2960/01 και τα άρθρα 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 και 14 του Ν.4419/2016 .

Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, η τελωνειακή αρχή δύναται να λαμβάνει δείγμα εκ των ενσήμων ταινιών, το οποίο αποστέλλει για τον έλεγχο της γνησιότητάς τους στην αρμόδια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου εικοστού ένατου του Ν.4411/16, υπηρεσία κατασκευής των ενσήμων ταινιών.

 

 

 

 

Άρθρο 7
Απώλεια ενσήμων ταινιών


1. Σε περίπτωση μη άφιξης των προϊόντων για τα οποία απεστάλησαν οι ένσημες ταινίες ή μη επιστροφής αυτούσιων των ένσημων ταινιών που παραλήφθηκαν, μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στη παρ. 2 του άρθρου 6, γεννάται υποχρέωση άμεσης καταβολής των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα προϊόντα.
2. H υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ισχύει και σε περίπτωση άφιξης μέσα στην ίδια προθεσμία, μέρους μόνο των έτοιμων προϊόντων ή επιστροφής μέρους των ένσημων ταινιών για την ποσότητα που δεν παρελήφθη.
3. Εφόσον οι ανωτέρω περιπτώσεις απώλειας ενσήμων ταινιών οφείλονται σε ανωτέρα βία, δεν γεννάται υποχρέωση καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 106 του Ν. 2960/2001 .
4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταβληθούν οι αναλογούντες φόροι, εντός των νομίμων προθεσμιών, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, είτε συνολικά είτε για το μέρος εκείνο που παραμένει ακάλυπτο.

 

 

 

Άρθρο 8
Παρατυπίες - παραβάσεις


Επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, σε περίπτωση μη άφιξης όλων ή μέρους των προϊόντων για τα οποία απεστάλησαν οι ένσημες ταινίες ή μη επιστροφής όλων ή μέρους των ενσήμων ταινιών μέσα στην προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 6 κι επιπλέον των όσων ορίζονται στο άρθρο 7, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 119Α του Ν.2960/01 , με την εξαίρεση των περιπτώσεων απωλειών που οφείλονται σε ανωτέρα βία σύμφωνα με την παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου.

 

 

 

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

 

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm