Open menu
18 | 10 | 2021

IΚΑ 21/11/2008
Σ60/30

Εγκύκλιος 109

 

Θέμα: Αντικατάσταση της διάταξης του άρθ.1 του Ν.3075/02 για τη συνταξιοδότηση λογοτεχνών – καλλιτεχνών από το Δημόσιο. - Κοινοποίηση της διάταξης του άρθ.2 του Ν.3620/07-Οδηγίες για την εφαρμογή της .(ΦΕΚ 276 Α΄).

 

ΣΧΕΤ: Εγκ.84/24-11-05


1. Όπως είναι γνωστό, με το αρ.1 του Ν.3075/02, τροποποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση ισόβιων τιμητικών συντάξεων σε λογοτέχνες και καλλιτέχνες που έχουν προσφέρει σημαντικές Υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών από το Δημόσιο Ταμείο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και ορίστηκαν οι προϋποθέσεις χορήγησής τους μεταξύ των οποίων είναι μη λαμβάνει ο λογοτέχνης – καλλιτέχνης άλλη σύνταξη μεγαλύτερη της τιμητικής με εξαίρεση όσους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ενώ στην περίπτωση που λαμβάνει σύνταξη μικρότερη της τιμητικής παρέχεται η δυνατότητα επιλογής καταβολής μίας από τις δύο συντάξεις.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3620/07 τίθεται σε νέα βάση το νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει τη χορήγηση από το Δημόσιο τιμητικών συντάξεων σε λογοτέχνες και καλλιτέχνες και καταργείται από 11-12-07 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3620/07) κάθε προϊσχύουσα σχετική διάταξη, ενώ παράλληλα υπάρχει ρητή πρόβλεψη για συνέχιση καταβολής των συντάξεων που είχαν χορηγηθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις.
Μία από τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρρευτικά προκειμένου να χορηγηθεί η εν λόγω σύνταξη και οι οποίες περιγράφονται στην παρ.4 του άρ.2 του Ν.3620/07, είναι να μη λαμβάνει ο λογοτέχνης – καλλιτέχνης άλλη σύνταξη μεγαλύτερη αυτής που αντιστοιχεί στο 1ο μισθολογικό κλιμάκιο της Π.Ε. κατηγορίας με 35 έτη υπηρεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά, με εξαίρεση όσους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη.
Στην περίπτωση όμως που ο δικαιούχος λαμβάνει και άλλη σύνταξη μικρότερη αυτής που αντιστοιχεί στο 1ο μισθολογικό κλιμάκιο της Π.Ε. κατηγορίας με 35 έτη υπηρεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά, σε αντίθεση με την προϊσχύουσα διάταξη, η τιμητική σύνταξη μπορεί να συντρέξει με αυτήν, υπό την προϋπόθεση το άθροισμα και των δύο συντάξεων να μην υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του 1ου μισθολογικού κλιμακίου της Π.Ε. κατηγορίας με 35 έτη υπηρεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά. Στην αντίθετη περίπτωση περικόπτεται αναλόγως η σύνταξη που χορηγείται από το Δημόσιο στο λογοτέχνη – καλλιτέχνη βάσει των προαναφερομένων διατάξεων.
Επομένως, στις περιπτώσεις λογοτεχνών – καλλιτεχνών που συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από οποιαδήποτε αιτία και ζητούν σύνταξη με τις διατάξεις του άρθ.2 του Ν.3620/07, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος και συγκεκριμένα τα τμήματα Πληρωμών Συντάξεων οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δημοσίου σχετικά με το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν προκειμένου να γίνεται η ανωτέρω σύγκριση.
3. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει απευθύνει ερώτημα στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ. για την ερμηνεία των διατάξεων της παρ11 του Ν.3620/07, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις λογοτεχνών – καλλιτεχνών οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί βάσει των διατάξεων του Ν.3075/02, σύμφωνα με τις οποίες η τιμητική σύνταξη δεν ήταν δυνατόν να συντρέξει με άλλη σύνταξη.
Στην περίπτωση που υπάρξει κάποια διαφοροποίηση επί του θέματος, θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες.

 


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3620
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007
και άλλες διατάξεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
¶ρθρο 1
Αύξηση επιδόματος εξομάλυνσης
1. Το επίδομα εξομάλυνσης της περίπτωσης α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α΄) από
1ης Ιανουαρίου 2007 καταβάλλεται ως εξής:
Για σύνταξη μέχρι 330 € Επίδομα 19 €
» από 330,01 € » 456 € » 25 €
» » 456,01 € » 761 € » 37 €
» » 761,01 € » 1.100 € » 62 €
» » 1.100,01 € » 1.300 € » 67 €
» » 1.300,01 € » 1.500 € » 71 €
» » 1.500,01 € » 1.800 € » 75 €
» » 1.800,01 € » 2.100 € » 79 €
» » 2.100,01 € » 2.400 € » 84 €
» » 2.400,01 € » 3.000 € » 90 €
» » 3.000,01 € » 3.500 € » 97 €
» » 3.500,01 € και άνω » 105 €
2. Τα ποσά του επιδόματος εξομάλυνσης της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται για τις ακόλουθες κατηγορίες συνταξιούχων ως εξής:
Α. Για τους δικαστικούς λειτουργούς μέχρι του βαθμού
του Πρωτοδίκη κατά 50 € και άνω του βαθμού αυτού
κατά 60 €.
Β. Για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους μέχρι του βαθμού του δικαστικού αντι−
προσώπου κατά 50 € και άνω του βαθμού αυτού κατά
60 €.
Γ. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Ε.Π. των
Τ.Ε.Ι. κατά βαθμό ως ακολούθως:
α. Μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων
i. Καθηγητής: 48 €.
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 36 €.
iii. Επίκουρος Καθηγητής: 32 €.
iv. Λέκτορας: 28 €.
β. Μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.
i. Καθηγητής: 44 €.
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 34 €.
iii. Επίκουρος Καθηγητής: 26 €.
iv. Καθηγητής Εφαρμογών: 18 €.
Δ. Για τους Βουλευτές κατά 133 €.
3. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του
άρθρου 55 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συ−
ντάξεων − Κ.Π.Σ.Σ. − (π.δ. 169/2007, ΦΕΚ 210/Α΄), όπως
ισχύουν, αντικαθίστανται από 1ης Ιανουαρίου 2007, ως
εξής:
«5. Το κατώτατο όριο σύνταξης ή βοηθήματος των
συνταξιούχων και βοηθηματούχων του Δημοσίου γενικά,
καθορίζεται, χωρίς το συνυπολογισμό του επιδόματος
εξομάλυνσης, καθώς και του τυχόν καταβαλλόμενου
επιδόματος ανικανότητας, σε ποσοστό τριάντα επτά
επί τοις εκατό (37%) του μηνιαίου βασικού μισθού του
εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της ΠΕ κατηγο−
ρίας, όπως ισχύει κάθε φορά.»
4. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 18 του Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηρο−
δρόμων − Κ.Σ.Π.Σ. − (π.δ. 167/2007, ΦΕΚ 208/Α΄) αντικαθί−
στανται από 1ης Ιανουαρίου 2007, ως εξής:
«2. Το κατώτατο όριο σύνταξης ή βοηθήματος των
συνταξιοδοτούμενων από το Δημόσιο σιδηροδρομικών
συνταξιούχων και βοηθηματούχων, καθορίζεται, χωρίς
το συνυπολογισμό του επιδόματος εξομάλυνσης, κα−
θώς και του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανι−
κανότητας, σε ποσοστό τριάντα επτά επί τοις εκατό
(37%) του μηνιαίου βασικού μισθού του εισαγωγικού
μισθολογικού κλιμακίου της ΠΕ κατηγορίας, όπως ισχύει
κάθε φορά.»
5. Εφόσον το δικαιούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις
των προηγούμενων παραγράφων, επίδομα εξομάλυν−
σης είναι μικρότερο αυτού που καταβαλλόταν την 31η
Δεκεμβρίου 2006, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική
και αμεταβίβαστη.
6. Τα ποσά των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 7
του άρθρου 1 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α΄), όπως ισχύουν,
αυξάνονται από 1ης Ιανουαρίου 2007 σε 105,88, 189 και
270,96 ευρώ αντίστοιχα.
7. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 88 του Κώδικα
Πολεμικών Συντάξεων − Κ.Π.Σ. − (π.δ. 168/2007, ΦΕΚ 209/
Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται από 1ης Ιανουαρίου
2007 ως εξής:
«1. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη ανικανότητας
που αναγνωρίζεται στους ανάπηρους πολέμου οπλίτες,
5455
5456 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
των οποίων η σύνταξη δεν κανονίζεται με βάση το μισθό
ενεργείας, είναι ίση με το 1,227% του μηνιαίου βασικού
μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ανά
εκατοστό ανικανότητας.»
¶ρθρο 2
Συντάξεις λογοτεχνών − καλλιτεχνών
Το άρθρο 1 του ν. 3075/2002 (ΦΕΚ 297/Α΄) αντικαθί−
σταται ως εξής:
«1. Δικαίωμα ισόβιας σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο
αποκτούν και οι Ελληνικής υπηκοότητας ή Έλληνες το
γένος λογοτέχνες και καλλιτέχνες, γενικά, που έχουν
προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των
γραμμάτων ή των τεχνών. Η σύνταξη αυτή είναι μηνιαία,
απονέμεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ο δε αριθμός των
προτεινόμενων δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους τριάντα (30) ετησίως. Ειδικά για το έτος 2008 ο
αριθμός των προτεινόμενων δικαιούχων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους πενήντα (50).
2. Στην έννοια των λογοτεχνών και καλλιτεχνών της
προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται:
α. Λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας, δοκιμιο−
γράφοι φιλοσοφικού και φιλολογικού δοκιμίου, ιστορικοί
συγγραφείς − ιστοριογράφοι και σεναριογράφοι.
β. Μεταφραστές θεατρικών έργων και θεατρικοί συγ−
γραφείς.
γ. Εικαστικοί καλλιτέχνες, σκηνογράφοι, φωτογράφοι,
σκιτσογράφοι και γελοιογράφοι.
δ. Μουσουργοί, αρχιμουσικοί, ερμηνευτές και λυρικοί
καλλιτέχνες.
ε. Συνθέτες, στιχουργοί, ερμηνευτές ελληνικής μου−
σικής.
στ. Σκηνοθέτες και ηθοποιοί.
ζ. Χορογράφοι και χορευτές και
η. Λαϊκοί καλλιτέχνες, ιδίως καραγκιοζοπαίχτες, ξυ−
λογλύπτες και καλλιτέχνες του κουκλοθέατρου, των
μαριονετών και της παντομίμας.
3. Για την προσφορά ή όχι διακεκριμένων υπηρεσιών
αποφαίνεται, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, εννεα−
μελής Επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού αποτελούμενη από έναν (1) Ακα−
δημαϊκό, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, πέντε
(5) προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών και
των επιστημών, τον Προϊστάμενο της καθ’ ύλην αρμό−
διας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος
μπορεί να αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο του
οικείου Τμήματος, και δύο (2) προσωπικότητες, αναλό−
γως των οκτώ κατηγοριών λογοτεχνών και καλλιτεχνών
της προηγούμενης παραγράφου, μετά από πρόταση
των συλλογικών τους φορέων, σε όσες περιπτώσεις
υπάρχει συλλογική εκπροσώπηση. Σε περίπτωση κατά
την οποία οι ανωτέρω φορείς παραλείπουν εντός μηνός
από τη σχετική ειδοποίηση να υποδείξουν εκπροσώ−
πους για διορισμό, ο Υπουργός Πολιτισμού προβαίνει
κατά την κρίση του στη συμπλήρωση της σύνθεσης της
Επιτροπής. Καθήκοντα εισηγητή στην Επιτροπή ασκεί
το οριζόμενο εκάστοτε από τον Πρόεδρο, μέλος της
Επιτροπής. Καθήκοντα Γραμματέων ασκούν υπάλληλοι
του Υπουργείου Πολιτισμού ή εποπτευόμενων από αυτό
Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Πολιτισμού ρυθμίζεται το θέμα της απο−
ζημίωσης του Προέδρου, των Μελών, του Εισηγητή και
των Γραμματέων της Επιτροπής, οποία καταβάλλεται
κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
4. Για τη χορήγηση της σύνταξης της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού πρέπει στα πρόσωπα των δικαιούχων
να συντρέχουν σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις:
α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας
τους ή το 50ό έτος εφόσον έχουν καταστεί ανίκανοι
για την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλ−
ματος κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω. Η
ανικανότητα κρίνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του
Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), στην οποία
παραπέμπεται ο αιτών από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Πολιτισμού.
β. Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη μεγαλύτερη αυτής
που αντιστοιχεί στο 1ο μισθολογικό κλιμάκιο της ΠΕ Κα−
τηγορίας με 35 έτη υπηρεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά,
με εξαίρεση όσους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη και
γ. Ο μέσος όρος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί
συνολικά κατά τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη,
από εκείνο που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδό−
τηση να μην υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ. Στο
εισόδημα περιλαμβάνεται και αυτό που προκύπτει με
βάση τα τεκμήρια.
5. α. Η μηνιαία σύνταξη της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου βασικού μισθού
του 1ου μισθολογικού κλιμακίου της ΠΕ κατηγορίας,
όπως ισχύει κάθε φορά για τους δημοσίους πολιτικούς
υπαλλήλους.
β. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει και άλλη
σύνταξη μικρότερη αυτής της περίπτωσης β΄ της παρ.
4 του άρθρου αυτού, το άθροισμα των δύο συντάξεων
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του 1ου
μισθολογικού κλιμακίου της ΠΕ Kατηγορίας με 35 έτη
υπηρεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά, άλλως περικόπτεται
αναλόγως η κανονιζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, σύνταξη.
γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 17 του
άρθρου 1 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52/Α΄) έχουν ανάλογη
εφαρμογή και για την αύξηση των συντάξεων της πα−
ραγράφου αυτής.
6. Ενδιαφερόμενοι λογοτέχνες και καλλιτέχνες μετά
τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους ή του
50ού, κατά περίπτωση, δύνανται να υποβάλλουν στο
Υπουργείο Πολιτισμού αίτηση για απονομή σύνταξης,
μαζί με τα στοιχεία εκείνα που θα αξιολογηθούν από
την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού,
αναφορικά με την προσφορά των υπηρεσιών τους.
Η ανωτέρω Επιτροπή συνεδριάζει εντός του πρώτου
τριμήνου κάθε έτους και αποφαίνεται κατά το μέρος
της αρμοδιότητάς της επί των αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμε−
νου έτους.
7. Για εκείνες από τις ανωτέρω αιτήσεις που θα κρι−
θούν θετικά από την Επιτροπή σχηματίζεται φάκελος,
στον οποίο περιλαμβάνεται η αιτιολογημένη γνώμη της
Επιτροπής και γραπτή η εισήγηση του εισηγητή που
έχει ορισθεί για την υπόθεση, ο οποίος συμπληρώνεται
από τους ενδιαφερόμενους με τα κατωτέρω δικαιολο−
γητικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5457
β. Εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος
των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών εκείνου
που υποβάλλεται η αίτηση. Υποχρέωση υποβολής εκ−
καθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος έχουν
και οι διαμένοντες στην αλλοδαπή, υποβάλλοντας το
αντίστοιχο έγγραφο της χώρας διαμονής τους.
γ. Γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε., όπου απαιτείται, με βάση
τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων, όπως αυτές ισχύουν.
8. Ο ανωτέρω φάκελος διαβιβάζεται στη Διεύθυνση
Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών και Προσω−
πικών Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων.
Η εν λόγω Διεύθυνση συντάσσει σχέδιο κοινής απόφα−
σης με την οποία κρίνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα
των προσώπων του άρθρου αυτού και η οποία αποστέλ−
λεται για υπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς
και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
9. Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την πρώτη
του επόμενου μήνα εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση
στο Υπουργείο Πολιτισμού και υπόκειται σε κράτηση 4%
για υγειονομική περίθαλψη και στις λοιπές κρατήσεις
στις οποίες υποβάλλονται οι συντάξεις του Δημοσίου.
10. α. Οι δικαιούχοι της σύνταξης του άρθρου αυτού,
δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης του Δημοσίου και
να λαμβάνουν δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα,
καθώς και επίδομα αδείας, σύμφωνα με τα ισχύοντα
για τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου. Στα
πρόσωπα αυτά δεν καταβάλλεται η οικογενειακή πα−
ροχή, γάμου και τέκνων.
β. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου η σύνταξη
μεταβιβάζεται μόνο στον επιζώντα σύζυγο, εφόσον αυ−
τός δεν λαμβάνει άλλη σύνταξη ή δεν έχει εισόδημα
μεγαλύτερο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημο−
σίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
γ. Στην οικογένεια του θανόντος καταβάλλονται έξοδα
κηδείας σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους πολιτικούς
συνταξιούχους του Δημοσίου.
11.΄Ολες οι μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού
κανονισθείσες συντάξεις με βάση τις διατάξεις του ν.δ.
214/1973, του ν. 2435/1996, του ν. 3075/2002 και της πε−
ρίπτωσης δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3234/2004
(ΦΕΚ 52/Α΄) συνεχίζουν να καταβάλλονται σύμφωνα με
όσα ορίζονται σε αυτές.
12. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατά−
ξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι οικείες διατά−
ξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων,
όπως κάθε φορά ισχύουν, με εξαίρεση τις διατάξεις του
άρθρου 54 του Κώδικα αυτού.
13.α. Εφόσον οι αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης
απορρίπτονται από την Επιτροπή της παραγράφου 3
του άρθρου αυτού, λόγω μη προσφοράς διακεκριμένων
υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται μετά πάροδο
τριετίας από την έκδοση της σχετικής απορριπτικής
απόφασης, επικαλούμενοι το κατά την περίοδο αυτή
παραχθέν «νέο έργο» τους, να επανέρχονται με νέα
αίτησή τους προς το Υπουργείο Πολιτισμού, για τη χο−
ρήγηση σύνταξης.
β. Τυχόν μη προταθέντες από την Επιτροπή της παρα−
γράφου 3 του άρθρου αυτού, λόγω κάλυψης του αριθ−
μού της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, μπορούν να
κρίνονται ελεύθερα, χωρίς την υποβολή νέας αίτησης,
μέσα στο νέο έτος και για όσες φορές χρειαστεί.
14. α. Αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης που έχουν υπο−
βληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και
εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, κρίνονται με βάση
τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ενώ όσες από αυ−
τές έχουν απορριφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των
περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.
3075/2002, επανακρίνονται με βάση τις διατάξεις της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και στην περίπτω−
ση αυτή δεν απαιτείται και πάλι κρίση από την Επιτροπή
της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.
β. Οι κατά τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτω−
σης κανονιζόμενες συντάξεις χορηγούνται ανεξαρτήτως
του αριθμού των συντάξεων που ορίζεται στις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
15. Κάθε άλλη διάταξη, που προβλέπει τη χορήγηση
σύνταξης σε λογοτέχνες−καλλιτέχνες, από το Δημόσιο,
καταργείται.»
¶ρθρο 3
Θέματα προσωπικού ΤΥΔΚΥ και άλλων Ν.Π.Δ.Δ.
1. α. Το τακτικό προσωπικό του Ταμείου Υγείας Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), καθώς και
τα μέλη των οικογενειών τους, δικαιούνται συντάξεως
από το ΤΥΔΚΥ με τους ίδιους όρους που αποκτούν το
δικαίωμα αυτό και οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Υπάλ−
ληλοι. Η διάταξη αυτή, έχει εφαρμογή και για όσους
ήδη έχουν εξέλθει από την Υπηρεσία, κατά την έναρξη
ισχύος του νόμου αυτού, εφόσον έχουν παρακρατηθεί
από το Ταμείο εισφορές κλάδου σύνταξης.
β. Το τακτικό προσωπικό των περιφερειακών υπηρεσι−
ών ΤΥΔΚΥ, που έχει διορισθεί μέχρι 31.3.1985, εξακολου−
θεί να διέπεται από τις διατάξεις του ειδικού συνταξιο−
δοτικού καθεστώτος του Ι.Κ.Α. (ν. 3163/1955).
γ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται ως τακτικό ή
μετατάσσεται ή μεταφέρεται μετά την 31.3.1985 στις
περιφερειακές υπηρεσίες του ΤΥΔΚΥ, και το οποίο κα−
ταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΥΔΚΥ, υπάγεται
στην ασφάλιση αυτού για κύρια σύνταξη.
δ. Οι ιατροί, οι οδοντίατροι και οι φαρμακοποιοί οι
εντεταγμένοι σε οργανικές θέσεις του ΤΥΔΚΥ, υπάγο−
νται παράλληλα με την ασφάλισή τους στο ΤΣΑΥ και
στην ασφάλιση του ΤΥΔΚΥ, καταργούμενης κάθε άλλης
αντίθετης διάταξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 για τους ασφαλισμέ−
νους από 1.1.1993. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και για
τους ιατρούς που υπηρέτησαν σε οργανικές θέσεις του
ΤΥΔΚΥ και έχουν εξέλθει της υπηρεσίας, πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος και για τους οποίους είχαν
παρακρατηθεί από το Ταμείο αυτό εισφορές κλάδου
σύνταξης. Για όσους έχουν ήδη εξέλθει της Υπηρεσίας,
η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την ημερομηνία
υποβολής της αρχικής αίτησης.
Αιτήσεις που είχαν απορριφθεί επανεξετάζονται από
το Ταμείο χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (ΦΕΚ
191/Α΄) έχουν εφαρμογή στο τακτικό προσωπικό των
Ν.Π.Δ.Δ., που κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του ν. 1654/
1986 είχε υπαχθεί στο καθεστώς του ν. 3163/1955 με
υπουργικές αποφάσεις.
Η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται από την
ημερομηνία ισχύος των κατά περίπτωση εκδοθεισών
υπουργικών αποφάσεων.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm