feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
24 | 09 | 2021

Συντάξεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΥΠΕΡΓ. 66803/2021. Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 88 του Ν. 4826/2021. 14 Σεπτεμβρίου 2021
NOMOΣ 4826/2021. Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. 12 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΦΚΑ. 48/2021. Διαδικασία αξιολόγησης για τις ανάγκες του Ν. 2643/1998. 10 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΦΚΑ. 47/2021. Αναγνώριση με εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του π. ΟΓΑ 31 Αυγούστου 2021
ΕΦΚΑ. 304000/2021. Αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας ως χρόνου ασφάλισης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43/28.02.2020) 26 Αυγούστου 2021
ΥΠΕΡΓ. 45891/2021. Καθορισμός των προϋποθέσεων, κανόνων, διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρθρου 255 του Ν. 4798/2021 (Α΄ 68). 06 Ιουλίου 2021
ΕΦΚΑ. 38/2021. Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43/28.02.2020) 22 Ιουνίου 2021
ΕΦΚΑ. 37/2021. Νέοι κανόνες αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων στις 30.09.2019 κύριων συντάξεων, των οποίων η έναρξη καταβολής ανατρέχει σε χρόνο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4387/2016. Κοινοποίηση της αριθ. Φ 11321/ οικ .10772/382/9.3.2021 Υπουργικής απόφασης . 06 Ιουλίου 2021
ΕΦΚΑ. 34572/5256/2021. Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68). 01 Ιουνίου 2021
ΕΦΚΑ. 32/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 261 του Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄68) σχετικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και το χρόνο έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ για την αιτία αυτή. 24 Μαϊος 2021
ΕΦΚΑ. 31/2021. Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 262 του Ν. 4798/2021. 24 Μαϊος 2021
ΕΦΚΑ. 30/2021. Προσωρινή σύνταξη. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 115 και 116 του Ν. 4714/2020. 18 Μαϊος 2021
ΥΠΕΡΓ. Δ.15/Δ΄/24268/2021. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.4670/2020 (Α΄43) -Μεταβολές στο άρθρο 34 του Ν.4387/2016 για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ. 28 Απριλίου 2021
Κατατίθεται η τροπολογία για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων - Συμμετοχή πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών στην απονομή των συντάξεων. 20 Απριλίου 2021
ΚΥΑ.17494/2021. Καθορισμός διαδικασιών συγκέντρωσης ελέγχου και πιστοποίησης ψηφιακά των δεδομένων και ατομικών στοιχείων που αφορούν το διαθέσιμο ασφαλιστικό χρόνο όλων των ασφαλισμένων του e- ΕΦΚΑ. 16 Απριλίου 2021
ΕΦΚΑ. 17/2021. Προκαταβολή σύνταξης. Κοινοποίηση διατάξεων. 11 Μαρτίου 2021
ΥΠΕΡΓ. Φ11321/9122/338/2021. Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης ποσού προκαταβολής έναντι της σύνταξης του άρθρου 34 του N . 4778/2021 (Α΄ 26). 04 Μαρτίου 2021
ΕΦΚΑ. Σ23/1/75268/2021. Αντιμετώπιση αιτημάτων συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης πρώην φορέων, όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 13/5/2016 και μετά. 02 Μαρτίου 2021
Συντάξεις - Εισφορές - Ασφαλισμένων ΙΚΑ 16 Φεβρουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. Σ50/4/43651/2021. Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν με την παρ. 7 του άρθρου 19 του N . 4611/2019. Ανάκληση οδηγιών. 05 Φεβρουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 11/2021. Αναγνώριση, ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης, του χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4611/2019. 08 Φεβρουαρίου 2021
ΥΠΕΡΓ. 49714/1949/2021. Διαδικασία καταβολής εισφοράς στον e-ΕΦΚΑ για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ. 04 Φεβρουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. Σ50/1/32949/2021. Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν με την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4611/2019. 28 Ιανουαρίου 2021
Ε. 2016/2021. Κοινοποίηση των άρθρων 19 και 20 του Ν. 4764/2020 (Α΄256) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 26 Ιανουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 51292/2088/2021. Εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του αρ. 12 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν. 28 Ιανουαρίου 2021
NOMOΣ 4764/2020. Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής 24 Ιανουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 52/2020. Αναπροσαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης από 1/10/2019 και επανυπολογισμός των συντάξεων. 17 Δεκεμβρίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 2/79099/ΔΛΤΠ/2020. Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 6, του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με τον N. 4683/2020 (Α΄ 83). 11 Δεκεμβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 15982/596/2020. Επανυπολογισμός συντάξεων από 01.10.2019 λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης. 08 Δεκεμβρίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 48704/1994/2020. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της υπ΄ αριθμ. 50/2020 Εγκυκλίου. 01 Δεκεμβρίου 2020
ΕΦΚΑ. 50/2020. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του N .4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης. 17 Νοεμβρίου 2020
ΚΥΑ: 11321/35005/1528/2020. Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα. 15 Οκτωβρίου 2020
ΚΥΑ. 11321/37311/1610/2020. Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων δημοσίου τομέα. 15 Οκτωβρίου 2020
ΕΦΚΑ. 35/2020. Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 27 του N . 4670/2020 (ΦΕΚΑ΄ 43) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 78 του N . 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104) για την απασχόληση των συνταξιούχων. 18 Αυγούστου 2020
ΕΦΚΑ. Σ86/3/178582/2020. Προσδιορισμός ΑΕΠ 2019-2020. 12 Αυγούστου 2020
ΥΠΕΡΓ. Σ61/4/170176/2020. Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς και του σωρευτικού ΔΤΚ για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2020. 30 Ιουλίου 2020
ΕΦΚΑ. 34/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α'43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α΄104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών. 22 Ιουλίου 2020
ΕΦΚΑ. 29/2020. Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων. 30 Ιουνίου 2020
ΕΦΚΑ. 20/2020. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α΄) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν.3996/2011. 25 Μαϊος 2020
ΕΦΚΑ. 17/2020. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4599/2019 για την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήματος 15 Μαϊος 2020
ΕΦΚΑ. 18/2020. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν.4670/2020 15 Μαϊος 2020
ΥΠΕΡΓ. 16159/4422020. Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 23 του Ν. 4670/2020. 11 Μαϊος 2020
ΥΠΕΡΓ. 13008/561/2020. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης. 05 Μαϊος 2020
ΥΠΕΡΓ. 16394/Δ1.5642/2020. Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. 05 Μαϊος 2020
ΥΠΕΡΓ. 12029/Δ16/310/2020. Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 31 «Αντικατάσταση άρθρου 35 Ν. 4387/2016» του Ν. 4670/2020 (Α/43). 29 Απριλίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 14032/571/2020. Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους. 06 Απριλίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 13865/2020. Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.4670/2020 (Α43) «Αντικατάσταση άρθρου 76 Ν.4387/2016». 01 Απριλίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 13032/335/2020. Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.4670/2020 (Α ΄43) με τις οποίες αντικαθίστανται καταστατικές διατάξεις του ΜΤΠΥ. 01 Απριλίου 2020
ΥΠΕΡΓ. 13033/336/Δ16/2020. Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4670/2020 (Α 43) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4387/2016. 20 Μαρτίου 2020
ΥΠΕΡΓ. Φ80000/οικ12708/557/2020. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν.4670/2020. 26 Μαρτίου 2020
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm