18 | 10 | 2019

Αθήνα 12/07/2004

ΥΠΟΙΚ. 106775

 

ΘΕΜΑ: Ελεγκτικές ενέργειες υπηρεσιών Σ.Δ.Ο.Ε., ως προς τη διαχείριση υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων.

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 103885/2-4-2003 έγγραφό μας.

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, αναφορικά με το χρόνο παραγραφής των δικαιωμάτων του Δημοσίου, για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρου (στις 31.12.2004 παραγράφονται οι υποθέσεις που αφορούν την χρήση 1998) επισημαίνουμε τα παρακάτω και παρέχουμε σχετικές οδηγίες ενεργειών, με στόχο την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ειδικότερα:

1. Ενέργειες υπηρεσιών ως προς την διαχείριση υποθέσεων με κατασχεμένα στη χρήση 1998 και μεταγενέστερα.

Ύστερα από τα αναφερόμενα παραπάνω και δεδομένου ότι στις μεγάλες κυρίως Περιφερειακές Διευθύνσεις, υφίσταται σημαντικός αριθμός υποθέσεων με κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, θα πρέπει άμεσα να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

1.1 Προσδιορισμός των υποθέσεων με διάκριση αυτών που βρίσκονται στα χέρια των ελεγκτών και στην αποθήκη.
1.2 Στη συνέχεια, για τις υποθέσεις που βρίσκονται στην αποθήκη με ανεπίσημα στοιχεία, επιβάλλεται να έχουν προτεραιότητα ελέγχου αυτές που βαρύνονται με στοιχεία της χρήσης 1998. Εφόσον στην ίδια υπόθεση εμπεριέχονται ανεπίσημα στοιχεία πέραν της αναφερομένης χρήσης, πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα ο έλεγχος των στοιχείων χρήσεως 1998 και να ακολουθήσει ο έλεγχος των στοιχείων για τις χρήσεις που έπονται. Στο μέτρο που η υπόθεση αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί για το σύνολο των χρήσεων θα συντάσσεται ενιαία έκθεση ελέγχου, διαφορετικά θα συντάσσονται δύο (2) εκθέσεις ελέγχου, μία για τη χρήση 1998 και μία για αυτές που ακολουθούν.
1.3 Υποθέσεις που βρίσκονται στα χέρια των ελεγκτών και έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου επεξεργασίας, θα πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα ελέγχου στις υποθέσεις εκείνες που εμπεριέχουν στοιχεία που αναφέρονται στην χρήση 1998 καθώς επίσης και στις υποθέσεις που αφορούν χρήσεις 1992-1997, για τις οποίες έχει παραταθεί ο χρόνος παραγραφής τους με το
άρθρο 19 του Ν. 3091/2002 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 22 του Ν. 3212/31-12-2003 .

2. Χρόνος ολοκλήρωσης ελέγχου επεξεργασίας, σύνταξης και αποστολής εκθέσεων ελέγχου Κ.Β.Σ. και πληροφοριακών εκθέσεων, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Λαμβανομένου υπόψη ότι, ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τον μετασχηματισμό του Σ.Δ.Ο.Ε., καθίσταται επιτακτική η ανάγκη σύνταξης, με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, σχεδίου με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών για κάθε υπόθεση, με προτεραιότητα τις παραγραφόμενες για τις οποίες ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωσή τους η 15-10-2004.
Αυτονόητο είναι ότι επιβάλλεται η επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης και περαίωσης και των λοιπών εκκρεμών υποθέσεων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
Περισσότερες πληροφορίες. Ok