Open menu
05 | 03 | 2021

Αθήνα 15/12/2004
Αρ. Πρωτ.: 1101014
ΠΟΛ. 1135

 

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2005 και 2006.

 

Έχοντας υπόψη:........

κλπ......

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

¶ρθρο 1
Προσδιορισμός καταβαλλόμενου κατ' αποκοπή ποσού Φ.Π.Α.


1. Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ), των οποίων το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) και είναι κάτοχοι μέχρι και δύο ακέραιων αδειών, δηλαδή έχουν συνολικό ποσοστό εκμετάλλευσης μέχρι 200%, αποδίδουν Φ.Π.Α. με βάση τα κατ' αποκοπή ποσά της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.
2. Τα ποσά του φόρου προστιθέμενης αξίας που οφείλονται διακεκριμένα για κάθε ένα από τα έτη 2005 και 2006, ορίζονται για κάθε ΕΔΧ αυτοκίνητο (ΤΑΞΙ), ως ακολούθως:

α) Εξακόσια ευρώ (600), προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους:

αα) στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
αβ) στους δήμους και τις κοινότητες που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ενιαία διοικητική μονάδα της πόλης της θεσ/νίκης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις.

β) Πεντακόσια είκοσι ευρώ (520), προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 200.001 κατοίκους και άνω.
γ) Τετρακόσια ενενήντα ευρώ (490), προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 50.001 έως 200.000 κατοίκους.
δ) Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450), προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 5,001 έως 50.000 κατοίκους.
ε) Τριακόσια σαράντα ευρώ (340), προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές κοινοτήτων με πληθυσμό από 5.000 κατοίκους και κάτω.

3. Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του προς απόδοση τεκμαρτού ποσού Φ.Π.Α. λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός του Ο.Τ.Α., εντός του οποίου έχει την έδρα του το ΕΔΧ αυτοκίνητο, και όχι ο πληθυσμός των ενοποιημένων δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτός προέκυψε με το ν. 2539/97.

 

 

¶ρθρο 2
Υπόχρεοι και τρόπος καταβολής του φόρου


1. Υπόχρεος για την καταβολή του "φόρου στο Δημόσιο είναι ο εκμεταλλευτής του ΕΔΧ αυτοκινήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, εφόσον δεν υπάρχει συνεκμετάλλευση (κοινωνία), ο κάθε συνιδιοκτήτης υποχρεούται για την καταβολή στο Δημόσιο του ποσού Φ.Π.Α. που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του, όπως αυτό προκύπτει από την άδεια εκμετάλλευσης του ΕΔΧ αυτοκινήτου.
2. Τα κατ' αποκοπή ποσά Φ.Π.Α. του άρθρου 1 της παρούσας καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, με την υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 15 Ιουνίου, και η δεύτερη μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, των ετών 2005 και 2006, αντίστοιχα. Αν εκδίδεται άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου μέσα στο έτος, ο φόρος υπολογίζεται και καταβάλλεται για τόσα δωδέκατα, όσα και οι μήνες κυκλοφορίας του ΕΔΧ αυτοκινήτου. Σε περίπτωση μεταβίβασης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, υπόχρεοι στην απόδοση του φόρου είναι τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος εκμεταλλευτής, ανάλογα με τους μήνες εκμετάλλευσης εντός του έτους. Εάν η μεταβίβαση πραγματοποιηθεί μέχρι τη 14η ημέρα συγκεκριμένου μήνα, η υποχρέωση για το μήνα αυτό ανήκει στο νέο εκμεταλλευτή, ενώ αν η αλλαγή πραγματοποιηθεί από την 15η ημέρα και μεταγενέστερα συγκεκριμένου μήνα, .η υποχρέωση αυτή ανήκει στον παλαιό εκμεταλλευτή. Ο παλαιός εκμεταλλευτής υποχρεούται στην καταβολή του αναλογούντος φόρου μέχρι τη μεταβίβαση, με την υποβολή έκτακτης δήλωσης πριν από τη μεταβίβαση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στις περιπτώσεις διακοπής ή οποιασδήποτε μεταβολής των εργασιών (π.χ. αποχαρακτηρισμός, καταστροφή του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου κ.λ.π.).
3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη του ποσού Φ.Π.Α. που οφείλεται για κάθε ΕΔΧ αυτοκίνητο είναι η αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του εκμεταλλευτή του ΕΔΧ αυτοκινήτου Δ.Ο.Υ. και ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. διαβιβάζει ένα αντίγραφο της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ. που τηρείται ο φάκελος του αυτοκινήτου.
4. Αν ο φόρος δεν καταβληθεί στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 προθεσμία, εκδίδεται σχετική πράξη επιβολής του φόρου στο όνομα των υπόχρεων, ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του ν.
2523/97.

 

 

¶ρθρο 3
Υποχρεώσεις των εκμεταλλευτών ΕΔΧ αυτοκινήτων


1. Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων και την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Ειδικά .στα ΤΑΞΙ που φέρουν ταξίμετρο, οι αποδείξεις εκδίδονται με τη χρήση εγκεκριμένου εκτυπωτικού μηχανισμού, που φέρει τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988. Δεν υποχρεούνται στην υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που έχει επιβαρύνει τις εισροές τους, δεδομένου ότι αυτές έχουν ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του προς απόδοση προσδιοριζόμενου ποσού Φ.Π.Α..
Αν οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων, εκτός των ευκαιριακών μισθώσεων, συμβάλλονται με επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), το Δημόσιο, Ν.Π,Δ.Δ., και λοιπά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναλαμβάνουν τη μεταφορά προσώπων (π.χ. προσωπικού επιχειρήσεων, μαθητών κ.λ.π.) βάσει ειδικής συμφωνίας, εκδίδουν θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 12, παραγρ. 1 και 2, του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.). Τον αναλογούντα Φ.Π.Α. αποδίδουν με έκτακτη δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΑΥΟ 1003644/194/27/ΠΟΛ.1019/4-2-2003.- αντικαταστάθηκε όπως παρακάτω με την ΠΟΛ 1045/2005

Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων του άρθρου 1 της παρούσας απαλλάσσονται:

α) από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων – εξόδων και
β) την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά τις ευκαιριακές μισθώσεις που πραγματοποιούν. Ειδικά στα ΤΑΞΙ που φέρουν ταξίμετρο, οι αποδείξεις εκδίδονται με τη χρήση εγκεκριμένου εκτυπωτικού μηχανισμού, που φέρει τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.1809/1988.

Οι ανωτέρω εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων δεν υποχρεούνται στην υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που έχει επιβαρύνει τις εισροές τους, δεδομένου ότι ο φόρος αυτός έχει ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του προς απόδοση προσδιοριζόμενου ποσού ΦΠΑ, ετησίως.
Στην περίπτωση που οι ανωτέρω εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων, εκτός των ευκαιριακών μισθώσεων, συμβάλλονται με επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., και λοιπά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναλαμβάνουν τη μεταφορά προσώπων (π.χ. προσωπικού επιχειρήσεων, μαθητών κλπ.) βάσει ειδικής συμφωνίας, ή αποκτούν έσοδα από την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης επί των ΤΑΞΙ, εκδίδουν θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 12, παραγρ. 1 και 2, του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) και υπολογίζουν τον αναλογούντα ΦΠΑ με συντελεστή 8%, εφόσον πρόκειται για μεταφορά προσώπων και 18%, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες διαφήμισης. Ο κατά τα ανωτέρω οφειλόμενος φόρος αποδίδεται με την υποβολή έκτακτης δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΑΥΟ 1003644/194/27/ΠΟΛ.1019/4.2.2003. - αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΠΟΛ 1045/2005
2. Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων, που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α., με βάση τα κατ'αποκοπή ποσά, μπορούν να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. Η ένταξη τους γίνεται με δήλωση μεταβολών, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας.
3. Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς έχουν όλες τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. και του Φ.Π.Α., που προβλέπονται αντίστοιχα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 186/92 και του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύουν (τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων, έκδοση θεωρημένων στοιχείων για το σύνολο της δραστηριότητας τους συμπεριλαμβανομένων και των ευκαιριακών μισθώσεων κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλουν τα κατ' αποκοπή ποσά Φ.Π.Α. . Ειδικά για τα ΤΑΞΙ που φέρουν ταξίμετρο οι αποδείξεις εκδίδονται με φορολογικό μηχανισμό ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ του ν. 1809/1988.¶ρθρο 4

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από την έκδοση της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm