19 | 08 | 2019

Αθήνα 28/12/2005
Αρ. Πρωτ.:  1121824

ΠΟΛ. 1156
 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005

Έχοντας υπόψη:....

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Ορίζουμε την 27η Ιανουαρίου 2006 ως καταληκτική ημερομηνία για:

α) την υποβολή αρχικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005, ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου,
β) την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) έτους 2005, μαζί με την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για φυσικά πρόσωπα τα οποία κατοικούν στην αλλοδαπή, δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, έχουν όμως υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), καθώς και εξ αυτού του λόγου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2005.
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16