22 | 08 | 2019

Αθήνα 22/12/2005
Αρ. Πρωτ.:  1120916/8368/1777/Α0014

ΠΟΛ. 1155
 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 47 του νόμου «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις»

 

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 1 και 47 του νόμου «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» όπως ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 13 Δεκεμβρίου 2005.

1. Στο άρθρο 1 του κοινοποιούμενου νόμου περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την επιβολή του Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα από 1/1/2006. Για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις.

2. Στο άρθρο 47 του κοινοποιούμενου νόμου περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα τους (χρεωστικό, πιστωτικό, μηδενικό). Όπως είναι γνωστό με το άρθρο 11 του ν.3052/2002 (ΦΕΚ. 221 Α΄) ορίσθηκε η υποχρεωτική υποβολή

α) των χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων και

β) των μηδενικών – πιστωτικών δηλώσεων για τις φορολογικές περιόδους που πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή υπάρχει αίτημα επιστροφής ή επιθυμούν οι υποκείμενοι την υποβολή τους.

Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου οι υποκείμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ακόμη και αν είναι μηδενικές ή πιστωτικές, για πράξεις που διενεργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2006.Κατά συνέπεια οι νέες διατάξεις δεν ισχύουν για τις περιοδικές δηλώσεις των φορολογικών περιόδων

α) Δεκεμβρίου 2005 (Γ κατηγορία βιβλία του ΚΒΣ και Δημόσιο) και

β) Δ΄ τριμήνου 2005 (Α και Β κατηγορία βιβλία του ΚΒΣ) αλλά έχουν ισχύ για τις περιοδικές δηλώσεις που αφορούν φορολογικές περιόδους από 1-1-2006.

Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής μηδενικής ή πιστωτικής περιοδικής δήλωσης προβλέπεται μόνο για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, εφόσον έχουν υποβάλει τη δήλωση μεταβολών για να δηλώσουν την κατάσταση αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16