19 | 08 | 2019

Αθήνα 12/12/2005
Αρ. Πρωτ.:  1118075/8320/0016

ΠΟΛ. 1153
 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση – Τροποποίηση απόφασής μας 1032543/1540/0016/26.4.2002/ (ΦΕΚ 577/2002 Β’.)
 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:........

κ.λ.π.
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της απόφασής μας 1032543/1540/0016/26.4.2002 συμπληρώνεται με την αναγραφή στις αναφερόμενες Τράπεζες και της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ από το οικ. έτος 2006 στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών.
2. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16