22 | 08 | 2019

Αθήνα 30/11/2005
Αρ. Πρωτ.:  1093645/662/0015

ΠΟΛ. 1146
 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. περί αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης φορολογικού μηχανισμού που μεταβιβάζεται σε εκ μετασχηματισμού προερχόμενη επιχείρηση, εφόσον συμμετέχει ή ιδρύεται ατομική επιχείρηση.
 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας κοινοποιούμε την αρ.434/2005 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β΄ τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογής της στις σχετικές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την πιο πάνω γνωμοδότηση έγινε ομόφωνα δεκτό ότι επί μετασχηματισμού επιχειρήσεων, στον οποίο συμμετέχει ή με τον οποίο ιδρύεται μια ατομική επιχείρηση, απαιτείται οπωσδήποτε η αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης του φορολογικού μηχανισμού που μεταβιβάζεται στην εκ του μετασχηματισμού προερχόμενη επιχείρηση, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2.1. του κεφαλαίου γ΄ της Α.Υ.Ο. 1075116/800.0015/ ΠΟΛ. 1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259/3.9.03 τ.Β΄).

Δείτε την Γωμοδότηση 434/05 του ΝΣΚ

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16