29 | 03 | 2020

Αθήνα 16/12/2008
Αρ. Πρωτ.:  1124887/8184/1614/Α0014
ΠΟΛ. 1167
    
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν από τα επεισόδια της περιόδου από 06.12.2008 έως και 15.12.2008 στις διάφορες πόλεις της χώρας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....
κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Παρατείνουμε μέχρι και 3 Μαρτίου 2009 τις προθεσμίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. των υποκειμένων που επλήγησαν από τα πρόσφατα επεισόδια ως εξής :

A. Των φορολογικών περιόδων του Νοεμβρίου 2008, Δεκεμβρίου 2008 και Ιανουαρίου 2009 για υποκειμένους που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.
B. Της φορολογικής περιόδου του τέταρτου τριμήνου 2008 για υποκειμένους που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

2. Παρατείνουμε μέχρι και 3 Μαρτίου 2009 τις προθεσμίες υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. των υποκειμένων της προηγούμενης παραγράφου που οι προθεσμίες υποβολής τους λήγουν από 8.12.2008 μέχρι και 3.3.2009.
3. Παρατείνουμε για ένα τρίμηνο από τη λήξη τους και το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου 2009 τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων των επιχειρήσεων φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επλήγησαν από τα πρόσφατα επεισόδια και οι οποίες λήγουν από 8 Δεκεμβρίου 2008 μέχρι και 30 Ιανουαρίου 2009.
4. Παρατείνουμε μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μηνός Απριλίου 2009 την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών των πιο πάνω φυσικών ή νομικών προσώπων.
5. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ΚΦΕ που επλήγησαν από τα επεισόδια και τα οποία έκλεισαν ισολογισμό στις 31 Ιουλίου 2008, 31 Αυγούστου 2008 ή 30 Σεπτεμβρίου 2008 μέχρι 3 μήνες από τη λήξη τους.
6. Παρατείνουμε, μέχρι 30 Μαρτίου 2009 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που κανονικά έληγαν ή θα λήξουν από 8 Δεκεμβρίου 2008 έως και 30 Ιανουαρίου 2009 για τους υπόχρεους (φυσικά και νομικά πρόσωπα).
7. Η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
8. Οι παραπάνω παρατάσεις ισχύουν με την προϋπόθεση ότι μαζί με τη δήλωση θα συνυποβάλλεται βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής με την οποία θα πιστοποιείται η καταστροφή μερική ή ολική της επιχείρησης, καθώς και η αιτία αυτής (πυρκαγιά κλπ.).
9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm