26 | 02 | 2020

Αθήνα 30/11/2007
Αρ. Πρωτ.: 1115266/785/0015

ΠΟΛ. 1140

 

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. των επιτηδευματιών λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στις περιοχές των Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας, και Ερινεού του νομού Αχαϊας.

 

1. Με την εγκύκλιο 1084517/543/0015/ΠΟΛ 1104/6.9.07 παρασχέθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) για τους επιτηδευματίες των οποίων οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση πλήγηκε από τις πυρκαγιές στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας καθώς και για τους επιτηδευματίες που έχουν την έδρα τους στους πιο πάνω νομούς, ανεξάρτητα από το εάν αυτή πλήγηκε από τις πυρκαγιές.
2. Δεδομένου ότι ανάλογα προβλήματα εφαρμογής του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων αντιμετωπίζουν και οι επιτηδευματίες των περιοχών που αναφέρονται στο θέμα της παρούσας (Δήμων Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Αιγείρας και Ερινεού του νομού Αχαϊας), λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο.
1104585/1578/ΠΟΛ 11127/1.11.07, παρέχουμε τη δυνατότητα ανάλογης εφαρμογής της παραπάνω εγκυκλίου (ΠΟΛ 1104/07) και για τους επιτηδευματίες που έχουν την έδρα τους στους πιο πάνω δήμους του νομού Αχαΐας καθώς και για τους επιτηδευματίες των οποίων οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση πλήγηκε από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις περιοχές των δήμων αυτών.
Ειδικά όμως η προθεσμία της 31/10/2007 που αναφέρεται στην υποπερίπτωση β της περίπτωσης Γ της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1104/2007 επεκτείνεται μέχρι και 31/12/2007 για τους επιτηδευματίες των δήμων του νομού Αχαΐας που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο.
3. Σε ό,τι αφορά τα διαλαμβανόμενα στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης Γ΄ της εγκυκλίου ΠΟΛ 1104/07, διευκρινίζεται προς άρση κάθε αμφισβήτησης ότι για την θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων των επιτηδευματιών που αναφέρονται σε αυτήν και στην παρούσα εγκύκλιο, δεν εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζονται γενικά από την παράγραφο 8 του
άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. και όχι μόνο από την περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής του ιδίου άρθρου του κώδικα, γεγονός το οποίο εμμέσως προκύπτει και από τα αναφερόμενα με την παρενθετική διευκρίνιση της υποπερίπτ. α΄ της εγκυκλίου ΠΟΛ 1104/07.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm