28 | 05 | 2020

Αθήνα 24/04/2007
Αρ. Πρωτ.: 1042190

 

ΘΕΜΑ: Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της Π.2869/87.

 

ΣΧΕΤ: Το από 20 Φεβρουαρίου 2007 έγγραφό σας.

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας που αναφέρεται στη διαδικασία αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για επενδυτικά αγαθά, που προβλέπεται από την εγκύκλιο Π.2869/2389/ΠΟΛ. 137/1987, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) όπως ισχύει, παράδοση αγαθών θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, στα οποία συγκαταλέγονται και οι φυσικές δυνάμεις ή ενέργειες που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Η μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική είναι μεταποιητική δραστηριότητα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται. από τις οικείες διατάξεις.
Τέλος και αναφορικά με το τρίτο ερώτημά σας, αρμόδιος για να χορηγήσει τη βεβαίωση για την υπαγωγή στις διατάξεις της απόφασης αυτής είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που υπάγεται η επιχείρησή σας και ο οποίος έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει, να διαπιστώσει και να αξιολογήσει τα πραγματικά δεδομένα της επιχείρησης και να αποφανθεί για τη συνδρομή ή όχι των προϋποθέσεων -ης απόφασης, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις αυτής και οι σχετικές εγκύκλιοι.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία και θα σας ενημερώσει για τα δικαιολογητικά που απαιτείται να συνυποβάλλεται με την αίτηση για υπαγωγή σης διατάξεις της Α.Υ.Ο. Π.: 869/87.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm