27 | 05 | 2020

Αθήνα 22/03/2007
Αρ. Πρωτ.:  1031926/197/Β0015

ΠΟΛ. 1059

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τις φαρμακοβιομηχανίες προς τα ασφαλιστικά ταμεία, βάσει των διατάξεων των N. 3408/2005 και N. 3457/2006.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:.........

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Για τις υποχρεωτικές, βάσει νόμου, επιστροφές-εκπτώσεις χρηματικών ποσών από τις φαρμακοβιομηχανίες προς τα ασφαλιστικά ταμεία, για το έτος 2006 και για κάθε έτος εφεξής, για πωλήσεις φαρμάκων από τις πρώτες προς φαρμακεία και φαρμακαποθήκες και από αυτούς προς τα ασφαλιστικά ταμεία, το ύψος των οποίων (ποσών) προκύπτει με τη διαδικασία που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α΄) και της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της με αριθμ. 6/12.12.2005 Αγορανομικής διάταξης, εκδίδεται από τις φαρμακοβιομηχανίες ειδικό αθεώρητο φορολογικό στοιχείο με τίτλο «ειδικό φορολογικό στοιχείο ανάκτησης τιμήματος φαρμάκων».
2. Στο εν λόγω στοιχείο αναγράφονται, εκτός από τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων, όπως ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του
άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., το ποσό της επιστροφής-έκπτωσης, όπως προκύπτει κατά τα οριζόμενα ανωτέρω (παρ. 1), με βάση τις αναλυτικές καταστάσεις που αποστέλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία προς τις φαρμακοβιομηχανίες, καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
3. Το «ειδικό φορολογικό στοιχείο ανάκτησης τιμήματος φαρμάκων» εκδίδεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους και αφορά φαρμακευτικά προϊόντα που διατέθηκαν αποδεδειγμένα στους ασφαλισμένους κατά το προηγούμενο έτος και διατηρείται μαζί με τις αναλυτικές καταστάσεις για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του
άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.
4. Για τις επιστροφές-εκπτώσεις που εμφανίζονται στα ανωτέρω ειδικά φορολογικά στοιχεία οι αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
5. Με την χορηγούμενη με το «ειδικό φορολογικό στοιχείο ανάκτησης τιμήματος φαρμάκων» έκπτωση μειώνεται η φορολογητέα βάση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 19 του Κωδ. ΦΠΑ (κυρ. Ν. 2859/00).
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm