15 | 12 | 2019

Αθήνα 30/01/2007
Αρ. Πρωτ.:  1086426/2004/A0012
 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004.

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει δεκτό με την 1049901/1144/Α0012/26.5.2006 διαταγή μας, οι συμβολαιογράφοι οι οποίοι επιθυμούν να περαιώσουν τις ανέλεγκτες δηλώσεις τους φορολογίας εισοδήματος, οικονομικών ετών 2004 και επόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004, θα λαμβάνουν ως ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό των εξωλογιστικών κερδών τους τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα που πραγματικά εισπράττουν, μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών τους εισφορών στο Ταμείο Νομικών (9% επί των εισπραττόμενων αναλογικών δικαιωμάτων) και στο Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (5% επί των εισπραττόμενων αναλογικών δικαιωμάτων).
2. Περαιτέρω, με την ίδια διαταγή διευκρινίσθηκε, ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος συμβολαιογράφων, οικονομικών ετών 2004, 2005 και 2006, που έχουν ήδη υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/04, πριν από την έκδοση της πιο πάνω διαταγής μας, θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς, ανεξάρτητα αν ως ακαθάριστα έσοδα λήφθηκαν αυτά που πραγματικά εισπράττονται μετά την αφαίρεση των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών τους και με την προϋπόθεση βεβαίως ότι πληρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις περαίωσης.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, στην περίπτωση που οι συμβολαιογράφοι έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον.ετών 2004, 2005 και 2006 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004, πριν από την ημερομηνία έκδοσης της πιο πάνω διαταγής μας, λαμβάνοντας ως ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό των εξωλογιστικών τους κερδών το σύνολο των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων που εισέπραξαν τα οικεία έτη από τη σύνταξη ΜΗ κρατικών συμβολαίων πράξεων ή εκθέσεων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καταβαλλόμενα ποσά στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων, οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς και δεν δύνανται τα εν λόγω πρόσωπα να υποβάλουν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. τροποποιητικές δηλώσεις περαίωσης των ετών αυτών και να δηλώσουν λιγότερα κέρδη, λαμβάνοντας ως ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό των εξωλογιστικών τους κερδών, τα οριζόμενα από την πιο πάνω διαταγή μας.
4. Επίσης, στην περίπτωση που τα πιο πάνω πρόσωπα έχουν ήδη υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις περαίωσης των εν λόγω ετών στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., οι δηλώσεις αυτές δεν θα γίνουν δεκτές από τις Δ.Ο.Υ.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm