Open menu
24 | 09 | 2020

Αθήνα 10η Ιουλίου 2003
Αρ.Πρωτ: 1064796/4576/2064/0014Δ'
ΠΟΛ. 1091

 

ΘΕΜΑ: "Υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet)".

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :....

κ.λ.π.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

¶ρθρο 1
Υποβολή δήλωσης - Πιστοποίηση υποκειμένων στο φόρο

 

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων Κ.Β.Σ που τηρούν, για πράξεις που θα διενεργήσουν από 1.7.2003 υποβάλλουν τους αρχικούς εμπρόθεσμους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου (Taxisnet).
Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής των παραπάνω πινάκων μέσω του συστήματος (Taxisnet), δύναται οι υποκείμενοι να υποβάλλουν αυτούς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
2. Η υποχρεωτική υποβολή των τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο δεν ισχύει και συνεπώς επιτρέπεται η υποβολή τους σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, στις εξής περιπτώσεις:

α) από τους υποκείμενους που η επιχείρησή τους έχει τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση, αδράνεια ή παύση, εφόσον έχει υποβληθεί ανάλογη δήλωση,

β) από τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται,

γ) από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισμούς και γενικά τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

δ) από την Τράπεζα της Ελλάδος,

ε) από τους υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, π.χ. αγρότες του ειδικού καθεστώτος, γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.λ.π.
στ) από τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς και για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα πρέπει να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή τριμηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών.

Την υποχρέωση υποβολής των τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν οι υποκείμενοι των οποίων η αρμόδια Δ.Ο.Υ είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS. Οι παραπάνω, μετά από αίτηση-εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet), πιστοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο (TAXISnet) για την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων είναι εφικτή με την χρήση των κωδικών αυτών.

Ειδικά οι Δ.Ο.Υ: α) Πλοίων Πειραιώς και β) Αγίου Αθανασίου οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα TAXIS, θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν σε έντυπη μορφή τους τριμηνιαίους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων-Παραδόσεων σε τρία αντίγραφα και να αποστέλλουν το ένα αντίγραφο στην Γ.Γ.Π.Σ για περαιτέρω μηχανογραφική επεξεργασία ακριβώς όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
3. Οι εκπρόθεσμοι καθώς και οι συμπληρωματικοί-τροποποιητικοί Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων καθώς και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, και αφορούν σε πράξεις οι οποίες διενεργήθηκαν πριν την 1.7.2003 θα υποβάλλονται (εντύπως) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, σε τρία αντίγραφα προκειμένου να αποστέλλεται το ένα αντίγραφο στην Γ.Γ.Π.Σ για περαιτέρω μηχανογραφική επεξεργασία ακριβώς όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

4. Οι εκπρόθεσμοι και οι συμπληρωματικοί-τροποποιητικοί Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων καθώς και οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, και αφορούν σε πράξεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1.7.2003, θα υποβάλλονται (εντύπως) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ σε δύο αντίγραφα αφού δεν θα αποστέλλεται, πλέον, αντίγραφο για μηχανογραφική επεξεργασία στην Γ.Γ.Π.Σ.

Το πρωτότυπο θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ προκειμένου να διενεργείται η εισαγωγή του συνόλου των αναλυτικών γραμμών των εν λόγω δηλώσεων στο σύστημα TAXIS. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που για λόγους τεχνικής αδυναμίας ένας εμπρόθεσμος αρχικός ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - παραδόσεων δεν κατέστη δυνατό να υποβληθεί μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet καθώς και για ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ.
Το δεύτερο αντίγραφο θα επιστρέφεται υπογεγραμμένο στον φορολογούμενο.

Η εισαγωγή των στοιχείων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων-παραδόσεων πρέπει να ολοκληρώνεται από τις Δ.Ο.Υ με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ καθώς και των αρμοδίων Επιθεωρητών, μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τον μήνα υποβολής τους.
Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της εισαγωγής στο TAXIS των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων προκύψει λάθος συμπλήρωσης του πίνακα, π.χ. λάθος ΑΦΜ/ΦΠΑ κοινοτικού εμπόρου, διπλή ή πολλαπλή καταχώρηση του ίδιου ΑΦΜ/ΦΠΑ κοινοτικού εμπόρου, θα πρέπει να καλείται ο φορολογούμενος να υποβάλλει τροποποιητικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα για την διόρθωση του συγκεκριμένου λάθους.
Η παρακολούθηση της καταχώρησης των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων θα διενεργείται και σε κεντρικό επίπεδο.

5. Οι παραπάνω υποκείμενοι:

  • Εφόσον έχουν ήδη πιστοποιηθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Α.Υ.Ο. 1023240/1107/163/0014Δ'-ΠΟΛ.1055-2.3.2001, δεν χρειάζεται να πιστοποιηθούν εκ νέου και θα χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα και κωδικό χρήστη για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

  • Εφόσον δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί με την παραπάνω Α.Υ.Ο., μετά από αίτηση /εγγραφή τους στην υπηρεσία taxisnet, πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη.

6. Η πιστοποίηση μετά από αίτηση /εγγραφή στο Taxisnet είναι κοινή, τόσο για την υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. όσο και των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων, υπό τους όρους που προαναφέρθηκαν.

7. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υποκείμενο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει.

8. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υπογραφή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και από φυσικό πρόσωπο λογιστή/ φοροτεχνικό, πρόσθετα συμπληρώνονται τα στοιχεία πιστοποίησης αυτού.
Εάν ο λογιστής /φοροτεχνικός υπογράφει ως εκπρόσωπος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών επιπλέον πληκτρολογούνται τα στοιχεία πιστοποίησης του γραφείου.

¶ρθρο 2
Χρόνος υποβολής

 

1. Για την ηλεκτρονική υποβολή των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων, ισχύουν οι προθεσμίες που προβλέπονται στην Α.Υ.Ο. 1003644/194/27/0014Δ'-ΠΟΛ.1019/4.2.2003, προκειμένου για την ηλεκτρονική υποβολή της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής ή φορολογικής περιόδου.
2. Για την υποβολή των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων, οι οποίοι υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ, ισχύουν αντίστοιχα οι προθεσμίες που προβλέπονται στην Α.Υ.Ο. 1003644/194/27/0014Δ'-ΠΟΛ.1019/4.2.2003, προκειμένου για την έντυπη υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής ή φορολογικής περιόδου.
3. Για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα Taxisnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υποκείμενο μοναδικού αριθμού καταχώρησης των δηλώσεων.
4. Η εμφάνιση στην οθόνη των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, συσχετισμένων με τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης και την ημερομηνία υποβολής ή εκτύπωσής τους μέσω του συστήματος Τaxisnet αποτελούν για τον υποκείμενο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της αντίστοιχα.
5. Στην περίπτωση διπλής υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων για την ίδια περίοδο μέσω του συστήματος Τaxisnet και μέσω Δ.Ο.Υ., γίνονται δεκτοί οι ήδη υποβληθέντες στην Δ.Ο.Υ. ενώ απορρίπτονται οι υποβληθέντες μέσω Τaxisnet.

 

¶ρθρο 3
Αναστολή της πιστοποίησης

 

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση του υποκειμένου στο φόρο :

α) στην περίπτωση υποβολής δήλωσης διακοπής δραστηριότητας του υποκειμένου,
β) εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.

2. Με την υποβολή δήλωσης μεταβολών για την μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών δεν επέρχεται αναστολή της πιστοποίησης αλλά μη δυνατότητα υποβολής των εν λόγω πινάκων μέσω του Taxisnet.
3. Εφόσον ανασταλεί η πιστοποίηση του υποκειμένου στο φόρο ή υποβληθεί δήλωση διακοπής ενδοκοινοτικών συναλλαγών, τότε η ηλεκτρονική υποβολή των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Αποκτήσεων - Παραδόσεων, που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας παύει να ισχύει.
4. Η σχετική απόφαση για την αναστολή της πιστοποίησης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

 

¶ρθρο 4
Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση

 

Η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.

 

¶ρθρο 5
Έλεγχος

 

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των δηλώσεων που παρελήφθησαν μέσω του συστήματος Taxisnet και μπορεί να τις διαχειριστεί όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη Δ.Ο.Υ. μέσω του TAXIS ή χειρόγραφα .
2. Επί πλέον, δίδεται η δυνατότητα εκτύπωσης συγκριτικών μηχανογραφικών καταστάσεων προκειμένου να διασταυρώνονται οι αξίες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων που αναγράφεται στους Τριμηνιαίους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες αφενός με τα ποσά των αντίστοιχων κωδικών των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α αφετέρου με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του συστήματος V.I.E.S, καθώς και της εκτύπωσης καταστάσεων εξακρίβωσης της πληρότητας υποβολής ή μη των εν λόγω ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

¶ρθρο 6
Έναρξη ισχύος - Καταργούμενες διατάξεις

 

1. Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας παύει η ισχύς της με αριθ. 1011242/427/5454/0014Δ' ΠΟΛ.1025/31.1.2001 Α.Υ.Ο.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm