26 | 06 | 2019

Αθήνα, 26 Μαΐου 2004

ΠΟΛ. 1049

 

ΘΕΜΑ: Σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 2601/1998 από εμπορικές επιχειρήσεις για επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει για πρώτη φορά στον μεταποιητικό κλάδο.

 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας κοινοποιούμε συνημμένα την αρ. πρωτ. 19509/4-5-2004 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία:

 

α) Παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 2601/1998 από τα κέρδη της εμπορικής δραστηριότητας επιχείρησης, όταν έχει πραγματοποιήσει για πρώτη φορά επένδυση που προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1 του Ν. 2601/1998 .

β) Οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα σταδιακής υλοποίησης - πέραν της μίας χρήσης - της ενισχυόμενης από τον αναπτυξιακό νόμο επένδυσης και ως εκ τούτου έχουν την δυνατότητα σχηματισμού σε κάθε διαχειριστική χρήση του προβλεπόμενου αφορολόγητου αποθεματικού, που αντιστοιχεί στις πραγματοποιούμενες δαπάνες της χρήσης αυτής.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16