Open menu
19 | 05 | 2022

Αθήνα 27/5/2004
ΥΠΟΙΚ. 1044441/2357/319/Β0014/2004

 

ΘΕΜΑ: "Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες παροχής καταλύματος και σε δωρεάν διάθεση εισιτηρίων".

Απαντώντας σε σχετικά με το θέμα έγγραφα. σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα
 

Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚATAΛYMATΟΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. με βάση την Ολυμπιακή Ξενοδοχειακή συμφωνία, θα ενοικιάζει δωμάτια σε ξενοδοχεία, τα οποία στη συνέχεια θα τιμολογεί, με την ίδια αξία, στα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας.
Επειδή η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων έχει περιστασιακό χαρακτήρα και αποτελεί ύψιστο εθνικό γεγονός, γίνεται δεκτό μόνο για την Ο.Ε.Ο.Α., καίτοι η ίδια δεν παρέχει υπηρεσίες ξενοδοχείων, να εκδίδει προς τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας στοιχεία με την ίδια ακριβώς αξία που θα αναγράφουν τα στοιχεία που θα δέχεται από τα ξενοδοχεία και να υπολογίζει Φ.Π.Α με συντελεστή 8%.
Σημειώνεται ότι, στα στοιχεία που θα εκδίδει η Ο.Ε.Ο.Α. πρέπει να αναγράφεται ως αιτιολογία εκτός των άλλων και η ένδειξη «παροχή καταλύματος».
Επίσης, η Ο.Ε.Ο.Α., για τις υπηρεσίες καταλύματος, θα έχει δικαίωμα να εκπέσει το Φ.Π.Α. που θα επιβαρύνεται από τα ξενοδοχεία.
Στην περίπτωση που η Ο.Ε.Ο.Α εισπράττει προμήθεια από το ξενοδοχεία, ως μεσολαβητής, θα εκδίδει τιμολόγιο με συντελεστή Φ.Π.Α. 18%.

ΙΙ. ΔΩΡΕΑΝ ΔΙAΘΕΣH ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
1. Εισιτήρια με Διαπίστευση (χωρίς αντίτιμο):

Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. θα διαθέσει περίπου 325.000 εισιτήρια με διαπίστευση (χωρίς αξία) σε συγκεκριμένες κατηγορίες παραγόντων (π.χ. δημοσιογράφοι, μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας κλπ.) προκειμένου να ελέγχεται η είσοδός τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα εισιτήρια αυτά όπως μας γνωρίσατε με το 69-18929/30.4.04 έγγραφό σας θα αναγράφουν την ένδειξη «Απαιτείται Διαπίστευση – όχι προς πώληση».
Επίσης μας διευκρινίσατε ότι η έκδοση των εισιτηρίων αυτών, γίνεται για λόγους ενιαίου τρόπου διαχείρισης των εισερχομένων ,στις αθλητικές εγκαταστάσεις και για μείωση του κόστους του συστήματος παρακολούθησης της κατανομής των θέσεων.
Πιο συγκεκριμένα, αν για τον έλεγχο των εισερχομένων στις εγκαταστάσεις χρησιμοποιείτο μόνο η κάρτα διαπίστευσης, θα απαιτείτο ένα μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο θα λειτουργούσε παράλληλα με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης των διαθεσίμων θέσεων εντός των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων με αποτέλεσμα την υπέρογκη αύξηση του κόστους του συστήματος παρακολούθησης της κατανομής των θέσεων.
Τέλος, με το ίδιο. ως άνω έγγραφο μας ενημερώσατε ότι η ανωτέρω τακτική διαχείρισης του πλήθους με εισιτήρια τύπου «Απαιτείται Διαπίστευση - όχι προς πώληση», ακολουθείται κατά πάγια τακτική σε όλες τις διοργανώσεις Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του Φ.Π.Α κατά τη διάθεση των πιο πάνω εισιτηρίων, διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

α) η διάθεση των 27.500 εισιτηρίων με διαπίστευση (χωρίς αντίτιμο), προς την Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Οικογένεια (συνοδοί, προπονητές κλπ.) καθώς και των 234.000 εισιτηρίων προς τους αθλητές, αφορά πρόσωπα τα οποία είναι βασικοί και απαραίτητοι συντελεστές του έργου το οποίο καλείται να επιτελέσει η «ΑΘΗΝΑ 2004». Κατά συνέπεια τα πρόσωπα αυτά συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού που επιδιώκει η «ΑΘΗΝΑ 2004», και η διάθεση των εισιτηρίων σε αυτό γίνεται με μοναδικό στόχο την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ως εκ τούτου και με δεδομένη την Απόφαση του ΔΕΚ C-258/95, δεν έχει εφαρμογή η περίπτωση β΄ του άρθρου 9 του Kώδικα Φ.Π.A. σύμφωνο με την οποία απαιτείται η έκδοση στοιχείων ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, και συνεπώς τα εισιτήρια αυτά δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α.
β) όσον αφορά τα 59.500 εισιτήρια που θα δοθούν, προς τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, προς τους δημοσιογράφους και φωτογράφους (για τα οποία επίσης απαιτείται διαπίστευση), καθώς και για τα 4.000 περίπου εισιτήρια, τα οποία όπως μας διευκρινίσατε τηλεφωνικά θα δοθούν, χωρίς αντίτιμο προς το κοινό που θα παρακολουθήσει την απονομή μεταλλίων ιστιοπλοΐας κλπ., προκειμένου να ελέγχεται ο αριθμός των ατόμων που εισέρχεται στους χώρους διεξαγωγής των αθλημάτων, έχει εφαρμογή η περίπτωση β΄ του άρθρου 9 του Κώδικα Φ.Π.Α. και σε συνδυασμό με την περιπτ. β΄ της παραγρ. 2 του άρθρου 19, οφείλεται Φ.Π.Α., στο σύνολο των εξόδων που αναλογούν στην εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών αυτών.
Αν όμως ληφθεί υπόψη ότι η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων είναι γεγονός εθνικής σημασίας και ότι η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει για λόγους ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής των αγώνων, γίνεται δεκτό, να μην αναζητείται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών, της «ΑΘΗΝΑΣ 2004». Η παρέκκλιση αυτή εξυπακούεται ότι θα ισχύσει μόνο για τα συγκεκριμένα εισιτήριο.

2. Προώθηση πωλήσεων εισιτηρίων ( Bonus tickets)

Στους αγοραστές πολλών εισιτηρίων των Παραολυμπιακώv αγώνων παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης επιπλέον εισιτηρίων, τα οποία όπως μας διευκρινίσατε θα αναγράφουν «Αξία Μηδέν». Αυτό γίνεται για κοινωνικούς λόγους και αποσκοπεί στην αύξηση της προσέλευσης θεατών κατά τη διεξαγωγή των Παραολυμπιακών Αγωνισμάτων. Ο αριθμός αυτών των bonus tickets ανέρχεται σε περίπου 2.000.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για ένα μικρό αριθμό εισιτηρίων, γίνεται δεκτό να γίνει ανάλογη εφαρμογή με αυτή των «εισιτηρίων με διαπίστευση» όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 1β του παρόντος, δηλαδή να μην αναζητηθεί ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στο σύνολο των εξόδων.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm