26 | 06 | 2019

Αθήνα, 10 Μαΐου 2004

ΠΟΛ. 1045

 

ΘΕΜΑ: Επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ν. 2601/1998 που υπάγονται στους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ – 91 της ΕΣΥΕ.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας κοινοποιούμε, την αρ. πρωτ. 28789/24-4­-2003 διαταγή της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων με το συνημμένο σε αυτή «Πίνακα αντιστοίχησης των υπαγόμενων στο Ν. 2601/1998 επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ( άρθρο 3 παρ. 1 ) με τους παραγωγικούς τομείς και τους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ-91 της ΕΣΥΕ», προς διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16