18 | 07 | 2019

Αθήνα 27 Φεβρουαρίου 2004

ΠΟΛ. 1024

 

Θέμα: Βεβαίωση περί της οικοδομησιμότητας οικοπέδων κατά την απόκτηση πρώτης  κατοικίας -  Κοινοποίηση  της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.3212/2003.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.3212/2003 (ΦΕΚ 308 τ.Α'./31-12-2003) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 1078/80, της παραγράφου 2 της ενότητας Α του άρθρου 26 και της ενότητας Α του άρθρου 43 του ν. 2961/01, όπως ισχύουν, προβλέπεται ότι, προκειμένου να χορηγηθεί απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου, κληρονομιάς και γονικής παροχής -αντίστοιχα - για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, το αποκτώμενο οικόπεδο ή το οικόπεδο μέσα στο οποίο βρίσκεται η αποκτώμενη κατοικία, πρέπει να είναι οικοδομήσιμο και να βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο και η συνδρομή αυτών των προϋποθέσεων να προκύπτει από βεβαίωση που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή, αν αυτή δεν υπάρχει, από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας με δική τους ευθύνη.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003 ορίζεται ότι, όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η υποβολή βεβαιώσεων οικοδομησιμότητας ή αρτιότητας οικοπέδων, η οικοδομησιμότητα ή αρτιότητα βεβαιώνεται με δήλωση μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.651/1977 και του Ν.1337/1983 πάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα.

Κατά συνέπεια,  για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου, κληρονομιάς και γονικής παροχής κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, αντί της βεβαίωσης που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή την αρμόδια Αρχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περί της οικοδομησιμότητας του οικοπέδου και της θέσης αυτού εντός εγκεκριμένοι ρυμοτομικού σχεδίου, θα προσκομίζεται στο εξής αντίστοιχη δήλωση μηχανικοί κατά τις διατάξεις του ν. 651/1977 και του ν. 1337/1983, πάνω στο τοπογραφία διάγραμμα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16