Open menu
05 | 07 | 2020
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                             ...........................2004

Δ.Ο.Υ....................................................                                                                                                      Αριθ. Πρωτ........................

                                                                                                                                                                   Φακ..........................

Πληροφορίες:.................................

Τηλέφωνο:.....................................

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ ..................................πιστοποιεί ότι, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ν. 2238/1994, που υποβλήθηκαν στο όνομα του - της (1)κ........................................................... του ........................... .κατοίκου................................................. οδός .........................., αριθμ. .............................. κατά τα οικον. έτη.......................................................................................... δηλώθηκε το μίσθωμα του ακινήτου που βρίσκεται .........................., Το παρόν ζήτησε ο - η (2) κ..................................για να το χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ

                                                                       

(1) Διαγράφεται, κατά περίπτωση, η μία από τις λέξεις: του - της

(2)        »            »          »               »         »         »     ο -η

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(Παράγραφος 16,17 και 18 ¶ρθρου 81 ν. 2238/1994)

 

Προς        τ..............................................................(1)

Ο-Η (2) όνομα...................................................................................... επώνυμο.................................................................. του (όνομα πατέρα ή συζύγου).......................................... κάτοικος -με έδρα (2)...................... οδός ......................................................................αριθ............................. κατά κύριο επάγγελμα-κύρια δραστηριότητα (2)................Α. Φ. Μ......................... αριθ. ταυτότητας................................αρμόδια Δ.Ο.Υ για τη φορολογία μου................................. δηλώνω υπεύθυνα ατομικά - ως κληρονόμος τ..............(2) (όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα ή συζύγου)..................................................................................................... κατοίκου στη ζωή ............................................οδός....................................... αριθμ............................................ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 ν. 2238/1994 ότι τα οικον. έτη ....................................................................... δηλώθηκε καθαρό γεωργικό εισόδημα. (3) Το οικον. έτος............................... δηλώθηκε καθαρό γεωργικό εισόδημα από την άσκηση των πιο κάτω γεωργικών δραστηριοτήτων:

 

Είδος παραγωγής:

α) είδος καλλιέργειας γης

β) είδος εκτροφής ζώων

γ) είδος άλλης μονάδας

 

 

 

 

 

Η παρούσα υποβάλλεται για (4)…………………………………………………..

…………………………….2004

Ο - Η (2) Υπεύθυνα δηλ……………………

                     (υπογραφή)

 

                                                                       

(1) Αναγράφεται η Υπηρεσία ή το πρόσωπο που απευθύνεται

(2) Διαγράφονται, κατά περίπτωση, οι λέξεις: Ο - Η, κάτοικος - με έδρα, κατά κύριο επάγγελμα - κύρια δραστηριότητα, ατομικά-ως κληρονόμος τ...

(3) Η ένδειξη αυτή συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που το παρόν εκδίδεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 16 του άρθρου 81 του ν. 2238/1994.

(4) Συμπληρώνεται, κατά περίπτωση ένας από τους πιο κάτω λόγους: (α) για την καταβολή γεωργικών επιδοτήσεων, αποζημιώσεων (β) για τη χορήγηση άδειας αγροτικού αυτοκινήτου (γ) για τη χορήγηση άδειας πώλησης αγροτικών προϊόντων πλανοδίως ή σε λαϊκές αγορές.

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(Παράγραφος 1.2 και 4 ¶ρθρου 81 ν. 2238/1994)

 

Προς      τ...........,..........................................(1)

Ο - Η (2) όνομα.................................................................................... επώνυμο....................................... του (όνομα πατέρα ή συζύγου)............ .......................................... κάτοικος................................................... οδός ..................................................................... αριθ............................................. Α.Φ.Μ......................... αριθ.ταυτότητας................................ αρμόδια Δ.Ο.Υ για τη φορολογία μου............................ δηλώνω υπεύθυνα ατομικά - ως κληρονόμος τ..............(2) (όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα ή συζύγου)................. κατοίκου στη ζωή ............................................οδός....................................... αριθμ............................................ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 ν. 2238/1994 ότι το ακίνητο (3)................................................................ θέση (4)................................................χρήση (5).............................. επιφάνεια σε τ.μ. ........................................δεν απέφερε εισόδημα σε μένα – στον αποβιώσαντα (2) κατά το χρόνο που ήμουν - ήταν (2) κύριος, επικαρπωτής ή νομέας και πάντως όχι πέραν της πενταετίας. Η παρούσα υποβάλεται για 6)............................................................................................................2004

 

Ο - Η (2) Υπεύθυνα δηλ…………………………….

                     (υπογραφή)

 

                                                                                   

(1) Αναγράφεται η Υπηρεσία ή το πρόσωπο που απευθύνεται

(2) Διαγράφονται, κατά περίπτωση οι λέξεις: Ο-Η, ατομικά - ως κληρονόμος τ........,σε μένα - στον αποβιώσαντα, ήμουν - ήταν.

(3) Τοποθεσία του ακινήτου - οδός, αριθμός, πόλη, χωριό, θέση

(4) Ισόγειο, 1ος όροφος κ.τ.λ.

(5) Κατάστημα, οικία, γραφείο, αγρός κ.τ.λ.

(6) Αναγράφεται ο σκοπός υποβολής της.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

- ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(Παράγραφος 1.2 και 4 ¶ρθρου 81 ν. 2238/1994)

 

Προς     τ......................................................................(1)

Ο - Η (2) όνομα........................................................................................... επώνυμο.................................... του (όνομα πατέρα ή συζύγου)................................................................ κάτοικος......................................................... οδός ......................................................................αριθ.............................. επάγγελμα.....................................Α.Φ.Μ................................................. αριθ. ταυτότητας................................αρμόδια Δ.Ο.Υ για τη φορολογία μου...........................δηλώνω υπεύθυνα   ατομικά - ως κληρονόμος τ..............(2) (όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα ή συζύγου).................................................................................................... κατοίκου στη ζωή ............................................οδός...................................... αριθμ........................................... και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 ν. 2238/1994 ότι δηλώθηκε την τελευταία διετία εμπρόθεσμα το μίσθωμα - το καθαρό γεωργικό εισόδημα (3) του ακινήτου που βρίσκεται... (4) ........................................................................................................ θέση (5)............................................................ χρήση (6) .............................επιφάνεια σε τ.μ. (7). από μένα - τον αποβιώσαντα (2).

Η παρούσα υποβάλεται για (8).................................................................................

………………………………….2004

Ο - Η (2) Υπεύθυνα δηλ………………………..

                     (υπογραφή)

 

                                                                                   

(1) Αναγράφεται η Υπηρεσία ή το πρόσωπο που απευθύνεται

(2) Διαγράφονται, κατά περίπτωση οι λέξεις: Ο - Η, ατομικά - ως κληρονόμος τ.........από μένα - τον αποβιώσαντα.

(3) Διαγράφονται, κατά περίπτωση οι λέξεις: εμπρόθεσμα το μίσθωμα - το καθαρό γεωργικό εισόδημα.

(4) Τοποθεσία του ακινήτου -οδός, αριθμός, πόλη, χωριό, θέση

(5) Ισόγειο, 1ος όροφος κ.τ.λ.

(6) Κατάστημα, οικία, γραφείο, αγρός κ.τ.λ.

(7) Επιφάνεια σε τ.μ.

(8) Αναγράφεται ο σκοπός υποβολής της.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Παράγραφος 10 ¶ρθρου 81 ν. 2238/1994)

 

Προς     τ......................................................................(1)

 

Ο-Η (2) όνομα.......................................................................................... επώνυμο......................................................... του (όνομα πατέρα ή συζύγου.) .......................................... κάτοικος.........................................., οδός ...................................................................... αριθ……………………… επάγγελμα ....................................................... Α.Φ.Μ. ...................................... αριθ. ταυτότητας................................ αρμόδια Δ.Ο.Υ για τη φορολογία μου ........... ................................ δηλώνω υπεύθυνα ατομικά - ως κληρονόμος τ..............(2) όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα ή συζύγου) ......................................................... κατοίκου στη ζωή ............................................οδός.......................................αριθμ. ......................, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 81 ν. 2238/1994 ότι δηλώθηκε κατά το προηγούμενο οικον. έτος η τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης του σκάφους αναψυχής-αεροσκάφους - ελικοπτέρου (2) με τα στοιχεία: (3)

για σκάφος αναψυχής Ι.Χ.

 

Όνομα σκάφους

Αριθμός και
λιμάνι νηολογίου

Χώρα νηολόγησης

Μέτρα μήκους

Ποσοστό Συνιδ.

Πρώτη

νηολόγηση

Υποχρ.

Συζύγου

 

 

 

 

 

 

 

για αεροσκάφος ή ελικόπτερο Ι.Χ.

Στοιχεία εθνικότητας και νηολόγησης

Τύπος

Αριθμός σειράς Κατασκευαστή

Αερολιμένας συνήθους παραμονής

Ίπποι ή λίμπρες

Ποσοστό Συνιδ.

Πρώτη νηολόγηση

Υποχρ.

Συζύγου

 

 

 

 

 

 

 

 

.2004

από μένα - τον αποβιώσαντα (2) που ήμουν ήταν (2) κύριος ή κάτοχος αυτού. Η παρούσα υποβάλλεται για (4) ........................................

Ο - Η (2) Υπεύθυνα δηλ……………………

                 (υπογραφή)

 

                                                                                   

(1) Αναγράφεται η Υπηρεσία ή το πρόσωπο που απευθύνεται

(2) Διαγράφονται, κατά περίπτωση οι λέξεις: Ο - Η, ατομικά - ως κληρονόμος τ......... του σκάφους αναψυχής - αεροσκάφους - ελικοπτέρου, από μένα - τον

αποβιώσαντα, ήμουν - ήταν.

(3) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση ένας από τους δύο πίνακες.

(4) Αναγράφεται ο σκοπός υποβολής της.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Ή ΛΟΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΗΔΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ ΚΑΙ ΤΟ Σ.Δ.Ο.Ε ΚΩΔΙΚΟΥΣ

ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

 

ΟΜΑΔΑ 1η

 

100

Μη τήρηση βιβλίων

100100

Βασικών βιβλίων στα οποία διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

1701

 

100101

Πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

1702

ΑΚ

100102

Βιβλίου απογραφών - ισολογισμών

1705

ΚΑΘ.

100103

Αποθήκης - παραγωγής κοστολογίου – τεχνικών προδιαγραφών

1703

ΚΑΘ

100104

Ισοζυγίου γενικού - αναλυτικών καθολικών και μηνιαίων καταστάσεων Α' - Β' Κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ.

1701

 

100105

Αναλυτικών καθολικών

1701

ΚΑΘ

100106

Βιβλίων στα οποία δεν διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

1701

 

100107

Πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

1702

 

100108

Βιβλίο παγίων

1701

 

101

Ανακριβής τήρηση βιβλίων ως προς τα έσοδα ή ανακριβής ή μη καταχώρηση δεδομένων στα πρόσθετα βιβλία που επηρεάζουν τα έσοδα

 

101100

Βασικών βιβλίων στα οποία διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

1755

ΑΚ

101101

Πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

1757

ΑΚ

102

Ανακριβής τήρηση βιβλίων ως προς τις αγορές ή ανακριβής ή μη καταχώρηση στα πρόσθετα βιβλία δεδομένων που επηρεάζουν τις αγορές ή ανακριβής τήρηση βιβλίων ως προς τις δαπάνες

 

102100

Βασικών βιβλίων στα οποία διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές (ως προς τις αγορές)

1755

ΑΚ

102101

Βασικών βιβλίων στα οποία διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές (ως προς τις δαπάνες)

1755

ΚΑΘ

102102

Πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

1757

ΑΚ

102103

Βιβλίου απογραφών - ισολογισμών

 

ΚΑΘ

102104

Αποθήκης - παραγωγής κοστολογίου – τεχνικών προδιαγραφών

 

ΚΑΘ

102105

Ισοζυγίου γενικού - αναλυτικών καθολικών - μηνιαίων καταστάσεων Α' - Β' Κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ.

 

ΚΑΘ

102106

Αναλυτικών καθολικών

 

ΚΑΘ

102107

Βιβλίων στα οποία δεν διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

 

 

102108

Πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

1757

 

102109

Βιβλίου παγίων

 

 

103

Μη διαφύλαξη βιβλίων ή μη επίδειξη βιβλίων μετά από πρόσκληση τακτικού ελέγχου

 

103100

Βασικών βιβλίων στα οποία διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

 

 

103101

Πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

 

ΑΚ

103102

Βιβλίων απογραφών - ισολογισμών

 

ΚΑΘ

103103

Αποθήκης - παραγωγής κοστολογίου – τεχνικών προδιαγραφών

 

ΚΑΘ

103104

Ισοζυγίου γενικού - αναλυτικών καθολικών και μηνιαίων καταστάσεων Α' - Β' Κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ.

 

 

103105

Αναλυτικών καθολικών

 

ΚΑΘ

103106

Βιβλίων στα οποία δεν διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

 

 

103107

Πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

 

 

103108

Βιβλίου παγίων

 

 

104

Μη εξειδίκευση του είδους

 

104100

Μη εξειδίκευση του είδους στα βιβλία

1707

ΚΑΘ

105

Μη ενημέρωση εντός των οριζόμενων προθεσμιών - εκπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων

 

105100

Βασικών βιβλίων στα οποία διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

1712

 

105101

Βιβλίου απογραφών - ισολογισμών (ποσοτική καταχώρηση αποθεμάτων)

1705

 

105102

Αποθήκης

1712

 

105103

Αναλυτικών καθολικών

1712

 

105104

Βιβλίων στα οποία δεν διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

1712

 

105105

Πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

1712

 

106

Πλημμελής τήρηση βιβλίων

 

106100

Βασικών βιβλίων στα οποία διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

 

 

106101

Πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

 

 

106102

Βιβλίου απογραφών - ισολογισμών

 

 

106103

Αποθήκης - Παραγωγής κοστολογίου – Τεχνικών προδιαγραφών

 

 

106104

Ισοζυγίου γενικού - αναλυτικών καθολικών και μηνιαίων καταστάσεων Α' - Β' Κατηγορίας

 

 

 

βιβλίων Κ.Β.Σ.

 

 

106105

Αναλυτικών καθολικών

 

 

106106

Βιβλίων στα οποία δεν διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

 

 

106107

Πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 10τουΚ.Β.Σ.

 

 

106108

Βιβλίου παγίων

 

 

108

Μη εκτύπωση εντός των οριζόμενων προθεσμιών-εκπρόθεσμη εκτύπωση βιβλίων-καταστάσεων

 

 

108100

Αποθήκης

108101

Ισοζυγίου γενικού - αναλυτικών καθολικών και μηνιαίων καταστάσεων Α' - Β' Κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ.

 

 

108102

Βιβλίων στα οποία δεν διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

 

 

108103

Πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

 

 

109

Μη επίδειξη βιβλίων στον προληπτικό έλεγχο

 

109100

Βασικών βιβλίων στα οποία διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

1710 & 1704

 

109101

Πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

1710 & 1704

ΑΚ

109102

Βιβλίου απογραφών - ισολογισμών

1710 & 1704

 

109103

Αποθήκης - Παραγωγής κοστολογίου – Τεχνικών προδιαγραφών

1710 & 1704

 

109104

Ισοζυγίου γενικού - αναλυτικών καθολικών και μηνιαίων καταστάσεων Α' - Β' Κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ.

1710 & 1704

 

109105

Αναλυτικών καθολικών

1710 & 1704

 

109106

Βιβλίων στα οποία δεν διενεργούνται πρωτογενείς εγγραφές

1710 & 1704

 

109107

Πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

1710 & 1704

 

109108

Βιβλίου παγίων

1710 & 1704

 

150

Τήρηση βιβλίων κατώτερης της προβλεπόμενης από τον Κ.Β.Σ. κατηγορίας

 

150100

Β1 κατηγορίας αντί Γ' κατηγορίας

ΚΑΘ

150101

Τήρηση Α' κατηγορίας αντί Β' κατηγορίας

 

150102

Τήρηση Α' κατηγορίας αντί Γ' κατηγορίας

 

151

Μη τήρηση αναλυτικής λογιστικής

 

151100

Μη τήρηση αναλυτικής λογιστικής

 

152

Πλημμελής τήρηση Γ.Λ.Σ. – Αναλυτικής λογιστικής

 

152100

Πλημμελής τήρηση Γ.Λ.Σ - Αναλυτικής λογιστικής

 

153

Μη νόμιμη αλλαγή κανόνων αποτ/σης

 

153100

Μη νόμιμη αλλαγή κανόνων αποτ/σης

 

 

 

 

 

 

 

154

Αλλαγή διαχειριστικής περιόδου

 

154100

Αλλαγή διαχειριστικής περιόδου χωρίς έγκριση ή προειδοποίηση

 

 

 

199

Λοιπές παραβάσεις βιβλίων

 

199100

Λοιπές παραβάσεις βιβλίων

1760

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2η

 

200

Μη έκδοση στοιχείων

200100

Απόδειξης λιανικής πώλησης – Απόδειξης παροχής υπηρεσιών

1751

ΑΚ

200101

Τιμολογίου, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου

1751

ΑΚ

200102

Μεταφοράς του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.

1751

ΑΚ

200103

Ειδικών στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή Υπουργικών αποφάσεων

1751

ΑΚ

200104

Στοιχείου αυτοπαράδοσης

1751

ΑΚ

200105

Τιμολογίου αγοράς

1751

ΑΚ

200106

Τιμολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

1751

ΑΚ

200107

Τιμολογίου της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

1751

ΑΚ

200108

Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης επιστροφής

1751

ΑΚ

200109

Ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

1751

ΑΚ

200110

Δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής(αφορά και την περίπτωση της διακίνησης χωρίς συνοδευτικό φορ. στοιχείο)

1752

ΑΚ

200111

Δελτίου εσωτερικής διακίνησης

1751

ΚΑΘ

200112

Εισιτηρίου γενικά

1751

ΑΚ

200113

Απόδειξης δαπανών

1751

ΚΑΘ

200114

Ακυρωτικού στοιχείου

1751

 

201

Ανακριβής έκδοση στοιχείων

 

201100

Απόδειξης λιανικής πώλησης – Απόδειξης παροχής υπηρεσιών

1754

ΑΚ

201101

Τιμολογίου, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου

1754

ΑΚ

201102

Μεταφοράς του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.

1754

ΑΚ

201103

Ειδικών στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή Υπουργικών αποφάσεων

1754

ΑΚ

201104

Στοιχείου αυτοπαράδοσης

1754

ΑΚ

201105

Τιμολογίου αγοράς

1754

ΑΚ

201106

Τιμολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

1754

ΑΚ

201107

Τιμολογίου της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

1754

ΑΚ

201108

Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης επιστροφής

1754

ΑΚ

201109

Ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

1754

ΑΚ

201110

Δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής

1754

ΑΚ

201111

Δελτίου εσωτερικής διακίνησης

1754

ΚΑΘ

201112

Εισιτηρίου γενικά

1754

ΑΚ

201113

Απόδειξης δαπανών

1754

ΚΑΘ

20Π14

Ακυρωτικού στοιχείου

1754

 

202

Έκδοση αθεώρητου στοιχείου μη καταχωρημένου στα βιβλία

 

 

202100

Απόδειξης λιανικής πώλησης – Απόδειξης παροχής υπηρεσιών

1753

ΑΚ

202101

Τιμολογίου, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου

1753

ΑΚ

202102

Μεταφοράς του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.

1753

ΑΚ

202103

Ειδικών στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή Υπουργικών αποφάσεων

1753

ΑΚ

202104

Στοιχείου αυτοπαράδοσης

1753

ΑΚ

202105

Τιμολογίου αγοράς

1753

ΑΚ

202106

Τιμολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

1753

ΑΚ

202107

Τιμολογίου της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

1753

ΑΚ

202108

Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης επιστροφής

1753

ΑΚ

202109

Ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

1753

ΑΚ

202110

Δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής

1753

ΑΚ

202111

Δελτίου εσωτερικής διακίνησης

1753

ΚΑΘ

202112

Εισιτηρίου γενικά

1753

ΑΚ

202113

Απόδειξης δαπανών

1753

ΚΑΘ

202114

Ακυρωτικού στοιχείου

1753

 

203

Μη διαφύλαξη στοιχείων (εξαιρουμένων των ληφθέντων)

 

203100

Απόδειξης λιανικής πώλησης – Απόδειξης παροχής υπηρεσιών

1758

ΑΚ

203101

Τιμολογίου, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου

1758

ΑΚ

203102

Μεταφοράς του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.

1758

ΑΚ

203103

Ειδικών στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή Υπουργικών αποφάσεων

1758

ΑΚ

203104

Στοιχείου αυτοπαράδοσης

1758

ΑΚ

203105

Τιμολογίου αγοράς

1758

ΑΚ

203106

Τιμολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

1758

ΑΚ

203107

Τιμολογίου της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

1758

ΑΚ

203108

Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης επιστροφής

1758

ΑΚ

203109

Ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

1758

ΑΚ

203110

Δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής

1758

ΑΚ

203111

Δελτίου εσωτερικής διακίνησης

1758

ΚΑΘ

203112

Εισιτηρίου γενικά

1758

ΑΚ

203113

Απόδειξης δαπανών

1758

ΚΑΘ

203114

Ακυρωτικού στοιχείου

1758

 

204

Έκδοση εικονικού - έκδοση πλαστού, νόθευση φορολογικού στοιχείου

 

204100

Απόδειξης λιανικής πώλησης – Απόδειξης παροχής υπηρεσιών

1805

ΑΚ

204101

Τιμολογίου, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου

1805

ΑΚ

204102

Μεταφοράς του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.

1805

ΑΚ

204103

Ειδικών στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή Υπουργικών αποφάσεων

1805

ΑΚ

204104

Στοιχείου αυτοπαράδοσης

1805

ΑΚ

204105

Τιμολογίου αγοράς

1805

ΑΚ

204106

Τιμολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

1805

ΑΚ

204107

Τιμολογίου της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

1805

ΑΚ

204108

Πιστωτικού τιμολογίου - Απόδειξης επιστροφής

1805

ΑΚ

204109

Ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

1805

ΑΚ

204110

Δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής

1805

ΑΚ

204111

Δελτίου εσωτερικής διακίνησης

1805

ΚΑΘ

204112

Εισιτηρίου γενικά

1805

ΑΚ

204113

Απόδειξης δαπανών

1805

ΚΑΘ

204114

Ακυρωτικού στοιχείου

1805

 

204199

Για κάθε παράβαση από κωδικό 204100 έως 204112 για αξία ανύπαρκτης συναλλαγής μεγαλύτερη των 880 ευρώ

1805

ΑΚ

205

Λήψη εικονικού στοιχείου ή καταχώρηση στα βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή εξόδων

 

205100

Απόδειξης λιανικής πώλησης – Απόδειξης παροχής υπηρεσιών

1807

ΚΑΘ

205101

Τιμολογίου γενικά, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου

1807

ΚΑΘ

205102

Μεταφοράς του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.

1807

ΚΑΘ

205103

Ειδικών στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή Υπουργικών αποφάσεων

1807

ΚΑΘ

205108

Πιστωτικού τιμολογίου - Απόδειξη επιστροφής

1807

ΚΑΘ

205109

Λήψη εικονικού στοιχείου υπαρκτής συναλλαγής (εικονικότητα ως προς το πρόσωπο)

1806

ΚΑΘ

205110

Καταχώρηση στα βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή εξόδων (μέχρι 880 ευρώ)

1808

ΚΑΘ

205199

Λήψη εικονικού στοιχείου ανύπαρκτης συναλλαγής από κωδικό 205100 έως και 205108 άνω των 880 ευρώ (εικονικότητα ως προς την συναλλαγή) ή καταχώριση στα βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή εξόδων ποσού άνω των 880 ευρώ

1807 - 1808

ΚΑΘ

206

Έκδοση - σήμανση στοιχείου από μη νόμιμο φορολογικό μηχανισμό, μη καταχωρημένου στα βιβλία

 

206100

Απόδειξης λιανικής πώλησης – Απόδειξης παροχής υπηρεσιών

8701

ΑΚ

206101

Τιμολογίου, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου

8701

ΑΚ

206102

Μεταφοράς του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.

8701

ΑΚ

206103

Ειδικών στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή Υπουργικών αποφάσεων

8701

ΑΚ

206104

Στοιχείου αυτοπαράδοσης

8701

ΑΚ

206105

Τιμολογίου αγοράς

8701

ΑΚ

206106

Τιμολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

8701

ΑΚ

206107

Τιμολογίου της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

8701

ΑΚ

206108

Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης επιστροφής

8701

ΑΚ

206109

Ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

8701

ΑΚ

206110

Δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής

8701

ΑΚ

206112

Εισιτηρίου γενικά

8701

ΑΚ

207

Εξόφληση στοιχείου άνω των 15,000 ευρώ κατά παράβαση των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. 1713 ΚΑΘ 207100Στοιχείου αγοράς ή λήψης υπηρεσιών

 

 

208

Λήψη πλαστού στοιχείου

 

 

208101

Τιμολογίου γενικά, εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου

1807

 

 

208102

Μεταφοράς του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.

1807

 

 

208103

Ειδικών στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή Υπουργικών αποφάσεων

1807

 

 

208108

Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης επιστροφής

1807

 

 

208110

Δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής

1807

 

 

210

Ελλιπής έκδοση στοιχείου

 

 

210100

Απόδειξης λιανικής πώλησης – Απόδειξης παροχής υπηρεσιών

 

 

 

210101

Τιμολογίου, Εκκαθάρισης ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου

 

 

 

210102

Μεταφοράς του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ.

 

 

 

210103

Ειδικών στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή Υπουργικών αποφάσεων

 

 

 

210104

Στοιχείου αυτοπαράδοσης

 

 

 

210105

Τιμολογίου αγοράς

 

 

 

210106

Τιμολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

 

 

 

210107

Τιμολογίου της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

 

 

 

210108

Πιστωτικού τιμολογίου - απόδειξης επιστροφής

 

 

 

210109

Ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.

 

 

 

210110

Δελτίου αποστολής - συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής

 

 

 

210111

Δελτίου εσωτερικής διακίνησης

 

 

 

210112

Εισιτηρίου γενικά

 

 

 

210113

Απόδειξης δαπανών

 

 

 

210114

Ακυρωτικού στοιχείου

 

 

 

211

Μη επίδειξη στοιχείων στον προληπτικό έλεγχο

 

 

 

211100

Μη επίδειξη στοιχείων στον προληπτικό έλεγχο

1710

 

 

212

Έκδοση αθεώρητου ή μη σημανθέντος στοιχείου καταχωρημένου στα βιβλία

 

 

212100

Έκδοση αθεώρητου ή μη σημανθέντος στοιχείου καταχωρημένου στα βιβλία, που δεν οφείλεται σε παραδρομή

 

 

 

212101

Έκδοση αθεώρητου ή μη σημανθέντος στοιχείου καταχωρημένου στα βιβλία, που οφείλεται σε παραδρομή, χωρίς γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ πριν από τον έλεγχο

 

 

 

212102

Έκδοση αθεώρητου ή μη σημανθέντος στοιχείου καταχωρημένου στα βιβλία, που οφείλεται σε παραδρομή, με γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ πριν από τον έλεγχο

 

 

 

230

Μη εξειδίκευση του είδους

 

 

230100

Μη εξειδίκευση του είδους στα στοιχεία

1707

ΚΑΘ

 

240

Μη διαφύλαξη ληφθέντων στοιχείων

 

 

240100

Δικαιολογητικών αγορών

1758

ΑΚ

 

240101

Δαπανών

1758

ΚΑΘ

 

249

Λοιπές παραβάσεις στοιχείων

 

 

249100

Λοιπές παραβάσεις στοιχείων

 

 

 

250

Φορολογικοί μηχανισμοί

 

 

250100

Παραβάσεις σχετικά με το Βιβλίο συντήρησης - μεταβίβασης

8799

 

 

250101

Παραβάσεις σχετικά με το Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού

8799

 

 

250102

Επεμβάσεις σε φορολογικούς μηχανισμούς

8799

 

 

250103

Μη διάθεση προσωπικού για διευκόλυνση του ελέγχου

8799

 

 

259

Λοιπές παραβάσεις φορολογικών μηχανισμών

 

 

259100

Μη δήλωση ή εκπρόθεσμη δήλωση έναρξης ή μεταβολής. Μη υποβολή αντιτύπου παραστατικού παράδοσης και λοιπές παραβάσεις μηχανισμών

 

 

 

270

Λαθρεμπορίες

 

 

270100

Αιθυλικής αλκοόλης - αλκοολούχων ποτών

6051 έως 6057        & 6851

ΑΚ

 

270101

Πετρελαιοειδών προϊόντων

6018

ΑΚ

 

270102

Καπνικών προϊόντων

6027

ΑΚ

 

271

Νόθευση

 

 

271100

Αιθυλικής αλκοόλης - αλκοολούχων ποτών

6051 έως 6057 & 6851

ΑΚ

 

271101

Πετρελαίου θέρμανσης

6023, 6038

ΑΚ

 

272

Παράνομη χρήση

 

 

272100

Αιθυλικής αλκοόλης - αλκοολούχων ποτών

6051 έως 6057

ΑΚ

 

272101

Πετρελαιοειδών προϊόντων

6018, 6038

ΑΚ

 

272102

Καπνικών προϊόντων

 

ΑΚ

 

273

¶λλες λαθρεμπορίες

 

 

 

273100

Λαθρεμπορία οχημάτων

6019,6020,     6022,8200,
8300,8400

 

 

273101

Νόθευση πετρελαιοειδών προϊόντων ,πλην πετρελαίου θέρμανσης

6099

 

 

273102

Υποτιμολογήσεις-Υπερτιμολογήσεις

6002 & 6035

 

 

273103

Όπλων - Ναρκωτικών-Πρόδρομων ουσιών- Τοξικών & επικινδύνων ουσιών

1021,1022, 1023,1121

 

 

273104

Αρχαιοκαπηλίας-Πολιτιστικών ειδών

2400

 

 

273105

¶λλες λαθρεμπορίες

 

 

 

274

¶λλες τελωνειακές παραβάσεις

 

 

274100

Παραβίαση σφραγίδων

5520

 

 

274101

Αιθυλικής αλκοόλης-Αλκοολούχων ποτών

6151 έως 6157 , 6851 &
6901-6959

 

 

274102

Πετρελαιοειδών προϊόντων

6162

 

 

274103

Καπνικών προϊόντων

6158

 

 

274104

Απλές τελωνειακές παραβάσεις οχημάτων

6019,7520,7534, 8100,
8200,8300,       8400, 8500

 

 

274105

Εξωτερικού εμπορίου

2900,2901,             2902,
2903

 

 

274106

Όπλων - Ναρκωτικών-Πρόδρομων ουσιών-Τοξικών & επικινδύνων ουσιών

1021,1022, 1023,1121

 

 

274107

Αρχαιοκαπηλίας-Πολιτιστικών ειδών

2400

 

 

274108

Ειδών χλωρίδας και πανίδας (CITES)

2300

 

 

274109

Γεωργικές εισφορές

2999

 

 

274110

Διαμετακόμιση

7100

 

 

279

Λοιπές τελωνειακές παραβάσεις

 

 

 

279100

Λοιπές τελωνειακές παραβάσεις

 

 

 

280

Παραβάσεις που αναφέρονται και σε διατάξεις άλλων υπηρεσιών

 

 

280100

¶ρθρου 37 Ν.2800/2000

3000

 

 

280101

Πνευματικής ιδιοκτησίας

1600

 

 

280102

Εμπορικών σημάτων

1610

 

 

280103

Ξεπλύματος χρήματος

2600

 

 

280104

Τυχερών παιγνίων

6405

 

 

280105

Σημάτων παιγνίων

6403,6404

 

 

280106

Παράνομες δεξαμενές πετρελαιοειδών

6198

 

 

280107

Αγορανομικού Κώδικα

 

 

 

280108

Χημικής Υπηρεσίας

 

 

 

280109

Ν. 3054/02

 

 

 

280110

Μη πληρωμή τελών στα μηχανήματα έργου

 

 

 

289

Λοιπές παραβάσεις γενικά που δεν εξειδικεύονται σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία

 

 

 

289100

Λοιπές παραβάσεις γενικά που δεν εξειδικεύονται σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3η

 

 

 

300

Μη υποβολή δηλώσεων- Καταστάσεων κ.λπ.

 

 

300100

Φορολογίας εισοδήματος

 

 

 

300101

Εκκαθαριστικής Φ.Π.Α.

2007

 

 

300102

Περιοδικής Φ.Π.Α.

2007

 

 

300103

Έκτακτης Φ.Π.Α.

2007

 

 

300104

Έναρξης εργασιών

2005

 

 

300105

Μεταβολών-Μετάταξης-Διακοπής εργασιών

2005

 

 

300106

Ανακεφαλαιωτικών πινάκων (VIES)

 

 

 

300107

INTRASTAT

 

 

 

300108

Παρακρατούμενων φόρων

 

 

 

300109

Αυτοτελών φορολογιών

 

 

 

300110

¶λλες δηλώσεις φόρων

 

 

 

300111

Υπεραξίας επιχειρήσεων - Μεριδίων - Μετόχων

 

 

 

300112

Καταστάσεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

1706

 

 

300113

Συμφωνητικών

 

 

 

300114

Γνωστοποιήσεων

 

 

 

301

Ανακριβής υποβολή δηλώσεων-Καταστάσεων κλπ

 

 

301100

Φορολογίας εισοδήματος

 

 

 

301101

Εκκαθαριστικής Φ.Π.Α.

2008

 

 

301102

Περιοδικής Φ.Π.Α.

2008

 

 

301103

Έκτακτης Φ.Π.Α.

2008

 

 

301104

Έναρξης εργασιών

 

 

 

301105

Μεταβολών-Μετάταξης-Διακοπής εργασιών

 

 

 

301106

Ανακεφαλαιωτικών πινάκων (VIES)

 

 

 

301107

INTRASTAT

 

 

 

301108

Παρακρατούμενων φόρων

 

 

 

301109

Αυτοτελών φορολογιών

 

 

 

301110

Αλλες δηλώσεις φόρων

 

 

 

301111

Υπεραξίας επιχειρήσεων - Μεριδίων - Μετόχων

 

 

 

301112

Καταστάσεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

1706

 

 

301113

Συμφωνητικών

 

 

 

301114

Γνωστοποιήσεων

 

 

 

302

Εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων-Καταστάσεων κλπ

 

 

302100

Φορολογίας εισοδήματος

 

 

 

302101

Εκκαθαριστικής Φ.Π.Α.

 

 

 

302102

Περιοδικής Φ.Π.Α.

 

 

 

302103

Έκτακτης Φ.Π.Α.

 

 

 

302104

Εναρξης εργασιών

 

 

 

302105

Μεταβολών-Μετάταξης-Διακοπής εργασιών

 

 

 

302106

Ανακεφαλαιωτικών πινάκων (VIES)

 

 

 

302107

INTRASTAT

 

 

 

302108

Παρακρατούμενων φόρων

 

 

 

302109

Αυτοτελών φορολογιών

 

 

 

302110

¶λλες δηλώσεις φόρων

 

 

 

302111

Υπεραξίας επιχειρήσεων - Μεριδίων - Μετόχων

 

 

 

302112

Καταστάσεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

1706

 

 

302113

Συμφωνητικών

 

 

 

302114

Γνωστοποιήσεων

 

 

 

350

Παρεμπόδιση ελέγχου

 

 

350100

παρεμπόδιση ελέγχου με θετικές ενέργειες

1709

 

 

350101

Μη διευκόλυνση ελέγχου

1711

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4η

 

 

 

400

Επενδύσεις - Κίνητρα επενδύσεων

 

 

400100

Επενδύσεις γενικά

 

 

 

400101

Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις

2998

 

 

400102

Μετατροπές - Μετασχηματισμοί εταιρειών

 

 

 

450

Διασταυρώσεις Φορολογίας Εισοδήματος - Φ.Μ.Υ.

 

 

450100

Μη φορολογική αναμόρφωση αποτ/των με λογιστικές διαφορές

 

 

 

450101

Ο Σ.Μ.Κ. υπολείπεται του Μ.Ο.του κλάδου από 10-20%

 

 

 

450102

Ο Σ.Μ.Κ. υπολείπεται του Μ.Ο. κλάδου άνω 20- 30%

 

 

 

450103

Ο Σ.Μ.Κ. υπολείπεται του Μ.Ο. κλάδου άνω 30%

 

 

 

450104

Η επιχείρηση έχει αμοιβές προσωπικού και δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις ΦΜΥ

 

 

 

450105

Υπάρχει διαφορά άνω 30% στο λογαριασμό 60 και στις αμοιβές που δηλώθηκαν στο ΦΜΥ

 

 

 

460

Διασταυρώσεις Φ.Π.Α.

 

 

460100

Σύνολο φορολογητέων Εκροών (Κ607) χωρίς ποσά στουςΚ608-609-610-611<του συνόλου των φορολογητέων εισροών(Κ 664).

 

 

 

460101

Σύνολο εκροών (612) < συνόλου εισροών (667)

 

 

 

460102

Διαφορά από σύγκριση υποβαλλομένων δηλώσεων στον ΚΑ 609 (εκροές απ/νες ΠΟΛ1262/93, με ΚΑ 665(εισροές απ/νες ΠΟΛ 1262/93) με τη διασταύρωση αναλυτικών καταστάσεων που υποβάλλονται εκατέρωθεν

 

 

 

460103

Σύγκριση μεσοσταθμικού συντελεστή των φορολογητέων εισροών(ΚΑ 684/ΚΑ664) με το μεσοσταθμικό συντελεστή φορολογητέων εκροών (ΚΑ 637/ΚΑ607). Από 10-20%

 

 

 

460104

Σύγκριση μεσοσταθμικού συντελεστή των φορολογητέων εισροών(ΚΑ 684/ΚΑ664) με το μεσοσταθμικό συντελεστή φορολογητέων εκροών (ΚΑ 637/ΚΑ607). ¶νω του 20-30%

 

 

 

460105

Σύγκριση μεσοσταθμικού συντελεστή των φορολογητέων εισροών(ΚΑ 684/ΚΑ664) με το μεσοσταθμικό συντελεστή φορολογητέων εκροών (ΚΑ 637/ΚΑ607). Ανω του 30%

 

 

 

460106

Εκροές Κ. 608,609,610 μηδενικές με ύπαρξη πιστωτικού υπολοίπου στον ΚΑ 801 οπότε, αν 801 δια 607>10%-20%

 

 

 

460107

Εκροές Κ. 608,609,610 μηδενικές με ύπαρξη πιστωτικού υπολοίπου στον ΚΑ 801 οπότε, αν 801 δια 607>20%-30%

 

 

 

460108

Εκροές Κ. 608,609,610 μηδενικές με ύπαρξη πιστωτικού υπολοίπου στον ΚΑ 801 οπότε, αν 801 δια 607> του 30%

 

 

 

460109

Συνεχές πιστωτικό υπόλοιπο χωρίς ποσά στον ΚΑ 608,609,610 και ο ΚΑ 701 < του 5% του 684

 

 

 

460110

Αποκλίσεις που προκύπτουν από καταστάσεις ενδικοινοτικών παραδόσεων-αποκτήσεων

 

 

 

460111

Διαφορές από διασταυρώσεις ενδοκοινοτικών αποκτήσεων-παραδόσεων

 

 

 

460112

Διαφορά μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου από χρήση σε χρήση

 

 

 

460113

Επιστροφές με Πολ. 1061/2003

 

 

 

460114

Αν ο φόρος δαπανών διαιρούμενος με τις δαπάνες δίδει ποσοστό > του 18% (ΚΑ 683 δια ΚΑ 663)

 

 

 

470

Ζημιές

 

 

470100

Ζημιές χρήσης

 

 

 

480

Ανέλεγκτες χρήσεις

 

 

480100

Για κάθε ανέλεγκτη χρήση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Κ.Β.Σ

ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ        ΑΠΟ                       ΕΩΣ 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (1)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (2)

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ   (4)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΡΥΒΕΙΣΑ ΑΞΙΑ (5)

1

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

……

 

……………

……………..

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

………..

 

 

 

 

……

 

………….

…………….

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (3)·

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κ.ο.κ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ     ΑΠΟ             ΕΩΣ

1

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

……

 

………….

………….

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

……

ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (3)

………….

………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

……

 

………….

………….

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κ.Ο.Κ

 

(1) και (2)Όπως επακριβώς αναφέρεται στον πίνακα κωδικών παραβάσεων π.χ κωδικός 200100 Μη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης.

(3) Κατά παράβαση των διατάξεων του ΠΔ 186/92 ή απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Α.Υ.Ο.Ο) (π.χ του ΠΔ 186/92 άρθρων 2παρ1, 13 παρ1,....)

(4) π.χ Για μη έκδοση 20 αποδείξεων λιανικής πώλησης γράφουμε τον αριθμό 20. Προσοχή: όπου με βάση τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται η επιβολή γενικού προστίμου θα γράφεται πάντα ο αριθμός 1 ανεξάρτητα του πλήθους. Αν πρόκειται για αυτοτελείς παραβάσεις αναγράφεται το πραγματικό πλήθος αυτών και το σύστημα αυτόματα θα το περιορίζει στις οροφές της παραγ.9 του άρθρου 5 του ν. 2523/97.

(5) Συμπληρώνεται μόνο για όσες παραβάσεις σχετίζονται με απόκρυψη ακαθαρίστων εσόδων(λόγω μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείων ή μη καταχώρησης ή ανακριβούς καταχώρησης στοιχείων στα βιβλία ) ή με απόκρυψη αγορών(επί βιβλίου αγορών) . Προσοχή: στο αναγραφόμενο ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ποτέ ο αναλογών ΦΠΑ.

(π.χ Πα μη έκδοση 10 αποδείξεων λιανικής πώλησης αξίας 50 ευρώ η κάθε μία χωρίς το Φ.Π.Α γράφουμε τον αριθμό 500)

Σημείωση: Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των τριών (3) ειδών παραβάσεων στην ίδια διαχειριστική περίοδο, η καταγραφή αυτών θα γίνεται στην συνέχεια των τριών παραβάσεων της ίδιας διαχειριστικής περιόδου.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 2 (ΠΑΡ. 11) & 3 ΤΟΥ Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 151 Α')

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

Επωνυμία..............................

Αντικείμενο εργασιών...............

Διεύθυνση.............................

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.......................

Α.Φ.Μ. .................................

 

      Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 2601/1998

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΞΙΑ

κατά δήλωση

κατά έλεγχο

Κ

Τ

Ι

Ρ

Ι

Α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ

Η

Χ

Α

Ν

Η

Μ

Α

Τ

Α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λ

Ο

Ι

Π

Α

 

Π

Α

Γ

Ι

Α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

     Β.  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΞΙΑ

κατά δήλωση

κατά έλεγχο

Αγορά καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, κλπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγορά καινούργιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

     Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (Ε.Π.Α.)

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΞΙΑ

κατά δήλωση

κατά έλεγχο

Κατασκευή, επέκταση, αποθηκευτικών, κτιριακών εγκαταστάσεων, κλπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγορά συστημάτων μηχανοργάνωσης, κλπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μελέτες εισαγωγής νέας τεχνολογίας, κλπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγορά μεταφορικών μέσων, κλπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

................................2004

Η ΔΗΛΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm