31 | 05 | 2020

Αθήνα 23/11/1999

ΥΠΟΙΚ 1109915/1309/ΔΕ- Α΄

ΠΟΛ.1226


Θέμα: Ηλεκτροδότηση αυθαίρετων οικοδομών.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 2065/92, θεσπίστηκαν προϋποθέσεις και φορολογικές υποχρεώσεις επί ηλεκτροδότησης ανεγειρόμενων οικοδομών και καθορίστηκε η εν γένει σχετική διαδικασία.
Οι παραπάνω διατάξεις αφορούν κατ΄ αρχήν οικοδομές για τις οποίες οι οικείες άδειες ανέγερσής τους εκδόθηκαν μέχρι 31.12.1994 (οικοδομικές εργασίες από 23.3.1990 και εντεύθεν) και για τις οποίες ζητείται ηλεκτροδότηση, χωρίς ωστόσο από πουθενά να ορίζεται ότι οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν αποκλειστικά μόνο τις νόμιμες οικοδομές και όχι και οικοδομές που ανεγέρθηκαν αυθαίρετα, χωρίς προηγούμενη έκδοση οικοδομικής άδειας.
`Αλλωστε, σκοπός των εν λόγω διατάξεων είναι η αντιμετώπιση της παρατηρούμενης φοροδιαφυγής γενικά στον τομέα ανέγερσης οικοδομών, φαινόμενο το οποίο λογικό είναι να παρουσιάζεται εντονότερα στις περιπτώσεις μη νομίμων οικοδομών. Συνεπώς, στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται πέραν των νομίμων και οι αυθαίρετες οικοδομές που άρχισαν να ανεγείρονται ή ανεγέρθηκαν μέχρι 31.12.1994.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν. 2238/94 ορίζεται νέο καθεστώς προσδιορισμού ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών, το οποίο καταλαμβάνει οικοδομές των οποίων οι οικείες οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν από 1.1.1995 και εντεύθεν. Το καθεστώς όμως αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί και επί αυθαίρετων οικοδομών, δεδομένου ότι η όλη εφαρμογή των νέων διατάξεων προϋποθέτει την έκδοση οικοδομικής άδειας. Για τους λόγους αυτούς και εν όψει των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του Ν. 2238/94, που οριοθετούν την εφαρμογή των παλαιών και των νέων διατάξεων, πρέπει να γίνει δεκτό ότι και για τις αυθαίρετες οικοδομές που ανεγείρονται από 1.1.1995 και εντεύθεν έχουν επίσης εφαρμογή οι παλαιότερες διατάξεις του Ν. 1882/90, όπως αυτές ισχύουν και όχι το πιο πάνω αναφερόμενο νέο καθεστώς.
3. Με βάση τα παραπάνω, στις διατάξεις της παραγράφου 2, άρθρου 8 του Ν. 1882/90, όπως αυτές ισχύουν και ερμηνεύτηκαν με τις σχετικές εγκυκλίους, εμπίπτουν και όλες γενικά οι αυθαίρετες οικοδομές των οποίων ζητείται ηλεκτροδότηση, ανεξαρτήτως του χρόνου ανέγερσής τους.
Σε σχέση με τις σχετικές εγκυκλίους των ως άνω διατάξεων, επισημαίνουμε ιδιαίτερα την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1171/2.6.98, η οποία μεταξύ άλλων, αναφέρεται και στον υπολογισμό του κόστους κτιρίων ευρισκομένων εκτός αντικειμενικού συστήματος.
Σημειώνεται επίσης ότι ειδικά επί αυθαίρετων οικοδομών, θα πρέπει αντί της προβλεπόμενης οικοδομικής άδειας να προσκομίζονται οπωσδήποτε στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα κατά περίπτωση υφιστάμενα δικαιολογητικά νομιμοποίησης της οικοδομής ή έγκρισης ηλεκτροδότησης, που εκδίδονται από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες ή αρχές.
4. Τέλος, εφιστάται η προσοχή των Δ.Ο.Υ., προς αποφυγή καταστρατηγήσεων των παραπάνω διατάξεων, οι ισχυρισμοί φορολογουμένων ότι η αυθαίρετη οικοδομή της οποίας ζητείται ηλεκτροδότηση, ανεγέρθηκε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει πριν την 23.3.1990 (και κατά συνέπεια για τις εργασίες αυτές δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών δαπανών ανέγερσης), θα γίνονται δεκτοί μόνο εφόσον αυτό προκύπτει από μη αμφισβητήσιμα στοιχεία, όπως εκθέσεις αυτοψίας ή εκθέσεις ή μηνυτήριες αναφορές ή λοιπά έγγραφα πολεοδομίας, ΙΚΑ, αστυνομικών και άλλων αρχών, αποφάσεις δικαστηρίων κλπ.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm