Open menu
27 | 03 | 2023

Αθήνα 22/12/2004
Αρ. Πρωτ.: 1102258/7766-11/0016

ΠΟΛ. 114
7

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί παροχής διευκόλυνσης ληξιπροθέσμων οφειλών και περί αποδεικτικού ενημερότητας.
 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις
 

Α. Των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 29 Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α/2004) με τις οποίες αφενός μεν συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 26 Ν. 1882/1990 περί αποδεικτικού ενημερότητας, αφ΄ ετέρου δε τροποποιούνται οι διατάξεις περί παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής σε ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει στις 14 Δεκεμβρίου 2004.

Ειδικότερα:

1. Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή Πιστωτικού Ιδρύματος.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 29 προστίθεται εδάφιο γ΄ στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990, σύμφωνα με το οποίο ο αιτών το αποδεικτικό θεωρείται ενήμερος εφόσον έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή άλλου Πιστωτικού Ιδρύματος, με την οποία θα διασφαλίζεται η καταβολή της οφειλής, μαζί με τις προσαυξήσεις που την επιβαρύνουν. Η εγγυητική επιστολή δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη του εξαμήνου και αν η οφειλή δεν καταβληθεί από τον οφειλέτη μέχρι τη σαφή ημερομηνία που ορίζεται στην εγγυητική επιστολή, αυτή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, το δε ποσό που εισπράττεται από την κατάπτωση αυτή πιστώνεται σε εξόφληση της οφειλής.

2. Δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 12 άρθρου 46 Ν. 3220/2004.
Με τις παραπάνω διατάξεις, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, να αρνηθεί τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας στον υπόχρεο, αν και έχει χορηγηθεί αναστολή εκτέλεσης κατά τα
άρθρα 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 και 209 και 227 - 228 Ν. 2717/1999 για τις περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ή για σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ΄ αυτών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 3296/2004 ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. για τις αμέσως προηγούμενες περιπτώσεις δύναται να χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας, εάν πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρο 26 Ν. 1882/90, εφόσον η αμφισβητούμενη οφειλή καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την καθαρή αξία της ακίνητης περιουσίας που απομένει στον οφειλέτη.

3. Στις οφειλές μέχρι 200.000 ευρώ παρέχεται διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας.
Με την παράγραφο 3 του
άρθρου 29 Ν. 3296/2004 καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 18 Ν. 2648/98, όπως αυτή είχε συμπληρωθεί με τη διάταξη της παρ. 4 αρ. 14 του Ν. 3193/2003, σύμφωνα με την οποία είχε δυνατότητα ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. να χορηγεί διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε σαράντα οκτώ (48) μηνιαίας δόσεις, για βασική οφειλή μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
Από 14.12.2004 ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., μπορεί να χορηγεί διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε οφειλέτες που έχουν βασική οφειλή μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας, όπως αυτά ορίζονται στα
άρθρα 16 και 17 Ν. 2648/1998. Ο αριθμός των δόσεων μπορεί να αυξηθεί μετά από Επανεξέταση του αιτήματος μέσω της Επιτροπής άρθρου 15 Ν. 2648/1998.

Β. Τις διατάξεις της αριθμ. 1092634/6908-11/0016/10.11.2004 (ΦΕΚ 1755Β/2004) Α.Υ.Ο.Ο., με την οποία συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε η 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/τ.Β/99) Α.Υ.Ο., περί αποδεικτικού ενημερότητας. Ο, διατάξεις αυτές ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2005.

1. Δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση αυτοκινήτων.
Με την παρ. 1 της κοινοποιούμενης απόφασης καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της απόφασης 1109793/6134-11/0016//24.11.1999 και επομένως από 1η Ιανουαρίου 2005 δεν απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μη επαγγελματικών μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, που εμπίπτουν στα τεκμήρια διαβίωσης φορολογίας εισοδήματος.

2. Κατηγοριοποίηση περιπτώσεων χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας (προσθήκη της περίπτωσης για μεταβίβαση ακινήτου).
Με τις διατάξεις της περίπτωσης Β της παραγράφου 5 της νέας απόφασης οι περιπτώσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας κατηγοριοποιούνται στις εξής:

α) Είσπραξη χρημάτων
β) Μεταβίβαση ακινήτου
γ) Κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων).

3. Διάρκεια ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας.
Με την παρ. 5 της κοινοποιούμενης απόφασης τροποποιείται ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ενημερότητας και διαμορφώνεται σε τέσσερις μήνες για όλες τις περιπτώσεις χορήγησής του.
Εφόσον όμως υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή νομοθετική ρύθμιση ή εμπίπτουν σης διατάξεις της παραγ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 1882/90, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 29 του Ν. 3296/2004, η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε ένα μήνα.
Τα αποδεικτικά ενημερότητας μηνιαίας ισχύος υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

4. Τήρηση βιβλίου παρακολούθησης των αποδεικτικών ενημερότητας που εκδίδονται με παρακράτηση Ποσού ή ποσοστού απαίτησης ή χορηγούνται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
Για λόγους διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, θα παρακολουθούνται σε ειδικό βιβλίο τα αποδεικτικά ενημερότητας που χορηγούνται με την υποχρέωση παρακράτησης εισπραττόμενης απαίτησης ή παρακράτησης ποσού τιμήματος μεταβιβαζομένου ακινήτου ή χορηγούνται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού Ιδρύματος.

5. Χρόνος ισχύος των αποδεικτικών ενημερότητας που εκδίδονται μέχρι 31.12.2004.
Όσα αποδεικτικά ενημερότητας εκδοθούν μέχρι και 31-12-2004, θα ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, που αναγράφεται σ΄ αυτά.

Γ. Διόρθωση της εγκυκλίου
1075842/5876/0016/28.09.2004 ΠΟΛ. 1110

Στο ακριβές αντίγραφο της ανωτέρω εγκυκλίου, που αφορά στην κοινοποίηση των διατάξεων που περιέχονται στο άρθρο 19 Ν. 3262/2004 (ΦΕΚ 173τ.Α΄/15.09.2004), «(Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο των Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε., ΤΑ.Α. και Αθλητικών Σωματείων», γράφτηκε από παραδρομή η λέξη «συνεχείς» στην παράγραφο 6α (σελίδα 4) και πρέπει να διαγραφεί. Στο σχέδιο της εγκυκλίου δεν αναφέρεται η λέξη αυτή.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρο 19 Ν. 3262/2004, απώλεια της ρύθμισης επέρχεται όταν ο οφειλέτης καταβάλλει εκπρόθεσμα δύο δόσεις, έστω και αν αυτές δεν είναι συνεχείς.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm