Open menu
28 | 01 | 2022

Αθήνα 07/12/2004
Αρ. Πρωτ.: 1100398
ΠΟΛ. 1133

 

ΘΕΜΑ: Διαχείριση δεδομένων Φορολογικών Ταμιακών Μηχανών και ΚΒΣ από ΤΑΧΙS.
 

1. Όπως είναι γνωστό με την αριθμ. 1027421/ 680/006B/ ΠΟΛ 1078/24.2.1998 (ΦΕΚ 193, τ.Β'/3.3.1998) απόφαση του υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται εφεξής νεότερη διαδικασία θεώρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ για τις ΔΟΥ που εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS).
 

Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή ορίζεται ότι:

«1. Στη θέση της πράξης θεώρησης που ετίθετο με σφραγίδα στην τελευταία σελίδα κάθε βιβλίου και του τελευταίου φύλλου κάθε στελέχους στοιχείων του ΚΒΣ θα επικολλάται αυτοκόλλητη ετικέτα, η οποία θα εκτυπώνεται μηχανογραφικά από το Υποσύστημα του ΚΒΣ, του TAXIS και θα περιέχει:

2. Για κάθε θεώρηση θα εκτυπώνεται από το Υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS αποδεικτικό θεώρησης, το οποίο θα χορηγείται στον επιτηδευματία και θα διαφυλάσσεται από αυτόν για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο για τα βιβλία και στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτό.
3. Κατά την ακύρωση των βιβλίων (όταν η ακύρωση αυτών ζητηθεί από τον επιτηδευματία) και των στοιχείων, καθώς επίσης και στην περίπτωση δήλωσης απώλειας αυτών, θα αποδίδεται από το Υποσύστημα ΚΒΣ αριθμός πράξης ακύρωσης, ο οποίος θα συσχετίζεται με την αντίστοιχη πράξη θεώρησης. Το σύστημα θα εκτυπώνει σχετικό αποδεικτικό το οποίο θα χορηγείται στο φορολογούμενο.
4. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του Υποσυστήματος ΚΒΣ του TAXIS, η πράξη θεώρησης ή ακύρωσης κατά περίπτωση θα τίθεται χειρόγραφα με βάση το σημείωμα θεώρησης ή ακύρωσης αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό θα τηρείται ιδιαίτερο χειρόγραφο βιβλίο καταχώρησης και απόδοσης αριθμού των πράξεων θεώρησης και ακύρωσης. Όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, θα ενημερώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο με τις πράξεις θεώρησης ή ακύρωσης που έγιναν χειρόγραφα.
5. Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης ορίζεται:

α) για τη ΔΟΥ Μοσχάτου η Τρίτη 3η Μαρτίου 1998 και

β) για τις λοιπές ΔΟΥ η ημερομηνία ένταξης τους στο Υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS».

2. Με τις διατάξεις της προαναφερόμενης ΑΥΟ, η καταχώρηση δεδομένων θεώρησης, ακύρωσης (π.χ. διακοπή, αδράνεια κ.λπ.) ή απώλειας (κλοπή, άλλη αιτία, κ.λπ.) Βιβλίων και Στοιχείων του ΚΒΣ, καθώς και η καταχώρηση δεδομένων έναρξης, μεταβολής ή παύσης λειτουργίας Φορολογικών Μηχανισμών - ΦΤΜ (π.χ. απώλεια, αδράνεια, παραχώρηση χρήσης κ.λπ.) ενεργείται υποχρεωτικά και άμεσα στο Υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS σε τοπικό επίπεδο (αρμόδια ΔΟΥ) από της καταγραφής των οικείων δεδομένων στα Υποδείγματα Β1 και Β2 αντίστοιχα, που έχουν σχεδιαστεί για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS). Δεδομένα δηλώσεων (θεωρήσεων, ακύρωσης, μεταβολών ή απωλειών) που άπτονται της εφαρμογής του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και έχουν προκύψει στο παρελθόν πριν από την εφαρμογή του Συστήματος (πριν από το έτος 1998) και έχουν γνωστοποιηθεί στις ΔΟΥ χειρόγραφα δεν αποτελούν στοιχεία του εν λόγω Υποσυστήματος.
3. Εξάλλου, στο πλαίσιο της παρακολούθησης και αξιοποίησης δεδομένων για τη διασφάλιση των ελεγκτικών διαδικασιών, επαληθευμένα καταγράφεται ότι:

- Μεγάλος αριθμός ΔΟΥ δεν έχει προβεί σε συστηματική καταχώρηση στο Υποσύστημα του ΚΒΣ του TAXIS των δηλουμένων από τους επιτηδευματίες απωλειών Βιβλίων και Στοιχείων του ΚΒΣ όπως και των δηλουμένων απωλειών Φορολογικών Μηχανισμών - ΦΤΜ.
- Δεν προκύπτει διοικητική συμμόρφωση των ΔΟΥ για την υποστήριξη του Υποσυστήματος ΚΒΣ του TAXIS, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται συνολικά η πληροφόρηση του ελεγκτικού μηχανισμού, ενώ η μη καταγραφή των δεδομένων απωλειών στο Υποσύστημα υποστηρίζει τα φαινόμενα απάτης μέσω των δηλουμένων απωλειών από τους επιτηδευματίες.

4. Εν όψει των ανωτέρω και για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας διαχείρισης δεδομένων στο πλαίσιο υποστήριξης του Υποσυστήματος ΚΒΣ του TAXIS, από της κοινοποιήσεως της παρούσης οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ πρέπει να φροντίσουν με ευθύνη τους για την υλοποίηση των παρακάτω:

4.1. Να ενεργείται υποχρεωτικά και άμεσα στο Υποσύστημα ΚΒΣ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS), η καταχώρηση της πράξης θεώρησης, ακύρωσης, μεταβολής ή απώλειας Βιβλίων και Στοιχείων του ΚΒΣ ή η έναρξη, μεταβολή ή παύση λειτουργίας Φορολογικών Μηχανισμών - ΦΤΜ, η απώλεια αυτών ή η απώλεια της φορολογικής μνήμης. Στοιχεία του Υποσυστήματος αποτελούν όλες οι οικείες πράξεις που έχουν προκύψει από την ημερομηνία ένταξης της αρμόδιας ΔΟΥ στο Υποσύστημα του ΚΒΣ, όπως ρητά ορίζεται από τις διατάξεις της παραγρ. 5 της προαναφερόμενης ΑΥΟ.
4.2. Να καταχωρηθούν υποχρεωτικά στο Υποσύστημα με την ευθύνη των αρμόδιων υπαλλήλων και του Προϊσταμένου της ΔΟΥ τα δεδομένα των δηλώσεων απωλειών Φορολογικών Μηχανισμών - ΦΤΜ και Βιβλίων και Στοιχείων του ΚΒΣ, που εξακολουθούν να ευρίσκονται εκτός πεδίου καταγραφής του Υποσυστήματος ΚΒΣ του TAXIS και ως χρόνος ολοκλήρωσης της καταχώρησης ορίζεται η ημέρα Πέμπτη της 30.06.2005.

5. Τεχνικά, η πρόσβαση στην πληροφορία για την απώλεια Φορολογικών Μηχανισμών - ΦΤΜ και Βιβλίων και Στοιχείων του ΚΒΣ ενεργείται μέσα από την εφαρμογή Αναζήτησης Στοιχείων, των οικείων Υποσυστημάτων Εισοδήματος - ΦΠΑ - Μητρώου και ΚΒΣ, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη Δ/νση Ελέγχου, καθώς στις Υπηρεσίες του υπουργείου που απασχολούνται άμεσα με τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου (ΣΔΟΕ - ΕΘΕΚ- ΠΕΚ - ΤΕΚ). Η πρόσβαση στην πληροφορία για τις ανάγκες των ελεγκτικών τμημάτων των ΔΟΥ ενεργείται μέσα σε κάθε ΔΟΥ χωριστά σε κάθε Υποσύστημα.
6. Με την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας εισαγωγής των ανωτέρω δεδομένων στο Υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS παύουν εφεξής να γνωστοποιούνται στις Δ/νσεις Μητρώου -Τμήμα Γ και ΚΒΣ - Τμήμα Γ χειρόγραφα στοιχεία απωλειών.
7. Με βάση τα ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι των Οικονομικών Επιθεωρήσεων, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την τήρηση των παραπάνω αναφερομένων υποχρεώσεων και προθεσμιών από τις ΔΟΥ που εποπτεύουν.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm