Open menu
28 | 05 | 2023

θήνα 15/10/2004
Αρ. Πρωτ.: 1082758/11163/Β0012
ΠΟΛ. 1104

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της διακράτησης των Ομολογιακών Δανείων του Δημοσίου και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.......

κλπ

Αποφασίζουμε

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε., ως αρχικός κάτοχος των Ομολογιακών Δανείων του Δημοσίου θεωρείται Εκείνο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας που κατέχει τους τίτλους κατά τη δέκατη εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοσή τους, είτε πρόκειται για αρχική έκδοση, είτε για άνοιγμα (re-opening) του ίδιου δανειακού τίτλου (δηλαδή, επανέκδοση του ίδιου δανείου με συμπλήρωση του αρχικού ποσού), και διακρατεί τόσο τα σώματα αυτών όσο και τα τοκομερίδια τους, μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.
2. Για όσα τοκομερίδια έχουν ήδη εξαργυρωθεί ή για ομόλογα (zero coupon) που έχουν ήδη λήξει μέχρι την έκδοση της παρούσας και αφορούν τόκους που καταβλήθηκαν μετά την 6.7.1998 και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. απόφαση, η επιστροφή του φόρου που αχρεώστητα παρακρατήθηκε στους αρχικούς κατόχους των τίτλων αυτών, όπως αυτοί ορίσθηκαν στην πιο πάνω παράγραφο, θα γίνεται σύμφωνα με την πιο κάτω διαδικασία:
Τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών - θεματοφυλάκων κλπ., θα χορηγούν βεβαίωση με τα στοιχεία του αρχικού κατόχου του τίτλου και τη μη διαπραγμάτευσή του τίτλου αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια από την απόκτησή του και μέχρι το χρόνο της εξαργύρωσης των τοκομεριδίων ή της λήξης του. Στη συνέχεια, θα ζητούν εγγράφως από την Τράπεζα της Ελλάδος το ποσό του φόρου που αχρεώστητα παρακρατήθηκε για κάθε έκδοση χωριστά, επισυνάπτοντας τις αντίστοιχες πιο πάνω βεβαιώσεις. Περαιτέρω, η Τράπεζα της Ελλάδος θα πιστώνει τους λογαριασμούς των Τραπεζών με το αντίστοιχο ποσό, χρεώνοντας ισόποσα το λογαριασμό του Δημοσίου. Ακολούθως, οι Τράπεζες θα πιστώνουν τους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων - πελατών τους, που πληρούν τις προϋποθέσεις του υπόψη νόμου, με το ποσό του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου.
3. Όσον αφορά τα τοκομερίδια που εξαργυρώνονται ή τα ομόλογα (zero coupon) που λήγουν μετά, την έκδοση της παρούσας, τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα θα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τις βεβαιώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, προκειμένου η τελευταία να μην προβαίνει σε παρακράτηση φόρου κατά την εξαργύρωση.
4. Όταν προσκομίζεται τοκομερίδιο για εξαργύρωση χωρίς τη βεβαίωση ότι ανήκουν στον αρχικό κάτοχο του τίτλου, η Τράπεζα της Ελλάδος θα προβαίνει σε παρακράτηση φόρου και για τους τόκους που αντιστοιχούν στα προηγούμενα τοκομερίδια, εφόσον δεν είχε γίνει παρακράτηση φόρου.
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm