Open menu
21 | 05 | 2024

Αθήνα 15/09/2016
Αρ. πρωτ.: 1136512


ΘΕΜΑ:
Σχετικά με τη χορήγηση αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. σε Υγειονομικές Περιφέρειες.

 

Σχετ.: Η αριθμ. πρωτ. Δ. 936/32/18-6-1993 ΑΥΟ (ΦΕΚ 489/B΄) αναφορικά με τους όρους και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης που προβλέπεται από τα εδ. ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του N. 2127/93 (νυν άρθρο 83 του N. 2960/01 )-ΦΕΚ 489/B΄- όπως ισχύει.

Με αφορμή αναφορές τελωνειακών αρχών σχετικά με τη δυνατότητα παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) από Υγειονομικές Περιφέρειες για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας και του Π.Ε.Δ.Υ. (Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  • Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 83 παράγραφος 1 περίπτωση θ) του N. 2960/01 (ΦΕΚ 265/Α΄) απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ η αιθυλική αλκοόλη όταν χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για ιατρικούς σκοπούς. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ανωτέρω σχετικής ΑΥΟ έχουν καθοριστεί οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και ο έλεγχος της ατελούς παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης κατά τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις. Ειδικότερα, η χορήγηση αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. γίνεται εφόσον το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο καταθέσει Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.ΕΦΚ) στο όνομά του, σε ποσότητες που ορίζονται στην ίδια ως άνω ΑΥΟ και με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

  • Η Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με το αριθμ. πρωτ. Α3 (γ) / οικ 40935/3-6-2016 έγγραφό της - κατόπιν σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας μας - μας γνωρίζει ότι κατόπιν της νέας οργανωτικής δομής του Υπουργείου Υγείας οι Υγειονομικές Περιφέρειες αποτελούν ΝΠΔΔ με σκοπό την εποπτεία και έλεγχο λειτουργίας όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, με το ίδιο σχετικό αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του N. 4238/14 (ΦΕΚ 38/Α΄) τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.) και οι μονάδες παροχής υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην Ι.Κ.Α.) εντάχθηκαν στην οργανωτική δομή των Υ.ΠΕ. ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι η απαλλαγή από τον ΕΦΚ της αιθυλικής αλκοόλης για ιατρικούς σκοπούς χορηγείται αποκλειστικά στα ρητά οριζόμενα στις ως άνω ισχύουσες διατάξεις δικαιούχα πρόσωπα, στα οποία δεν υπάγονται οι Υγειονομικές Περιφέρειες.
Τέλος, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των αρμόδιων τελωνειακών αρχών στην εντατικοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ίδιας ως άνω ΑΥΟ, για τη νόμιμη χρησιμοποίηση των ατελώς παραλαμβανομένων ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν αυξημένο δημοσιονομικό ενδιαφέρον.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm