Open menu
16 | 10 | 2021

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2003

Αρ.Πρωτ.:1116069/1403/0015

ΠΟΛ .: 1146

 

ΘΕΜΑ: « Όρoι και προϋποθέσεις για την καταχώριση ορισμένων δαπανών στα βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.......

κ.λ.π.

Αποφασίζουμε

 

Καθορίζουμε τον τρόπο καταχώρησης των παρακάτω δαπανών του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) στα βιβλία δεύτερης κατηγορίας (εσόδων ­ εξόδων) του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/92) ως εξής:

1. Η δαπάνη επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας της περίπτ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρoυ 31 του Κ.Φ.Ε. που αφορά πάγιο εξoπλισμό καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί καταχωρείται αντίστοιχα στην προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων σε ιδιαίτερη στήλη τoυ βιβλίου εσόδων - εξόδων («Δαπάνες έρευνας»), και στην αντίστοιχη στήλη «Φ.Π.Α.».

Στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και το αργότερο μέχρι, τη λήξη της προθεσμίας για την υπoβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το 1/3 του ποσού αυτού θα καταxωρείται στο σκέλος των εξόδων («Λοιπά έξοδα») του βιβλίου Eσόδων - Εξόδων. Το ίδιο ποσό για λόγους τακτοποίησης καταχωρείται αρνητικά στην αντίστοιχη στήλη («Δαπάνες Έρευνας») και η διαφορά που προκύπτει μεταφέρεται σε αντίστοιxη στήλη του βιβλίου εσόδων - εξόδων της επόμενης χρήσης.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν, ανάλογα και για τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων της περιπτ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε . για τα οποία οι πιο πάνω υπόχρεοι επιλέγουν την τμηματική και ισόποση απόσβεση τούς μέσα σε μία πενταετία.

Επίσης ισχύουν ανάλογα και για τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων σε μισθωμένα ακίνητα της περίπτ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.

3. Το ποσό της σχηματιζόμενης πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (συνταξιοδότηση) του άρθρου 31 παρ. 1 περίπτ. ιε΄ του ν.2238/94 καταχωρείται στο βιβλίο εσόδων - εξόδων, στο τέλος της χρήσης στο χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων και μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε ιδιαίτερη στήλη ή σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου («Προβλέψεις αποζημίωσης») και στο σκέλος των εξόδων («Λοιπά έξoδα»). Το ποσό αυτό μεταφέρεται σε αντίστοιχη στήλη «Προβλέψεις αποζημίωσης» του βιβλίου εσόδων ­εξόδων της επόμενης χρήσης.

Τα ποσά που καταβάλλονται καταχωρούνται στον χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων αρνητικά στη στήλη «Πρoβλέψεις  αποζημίωσης». Η αρνητική διαφορά μεταξύ της σχηματιζόμενης και της καταβαλλόμενης αποζημίωσης καταχωρείται στο σκέλoς των εξόδων («Λοιπά έξοδα») και η θετική διαφορά στο σκέλος των εσόδων («Λοιπά έσοδα»). Το ίδιο ποσό για λόγoυς τακτοποίησης καταxωρείται θετικά ή αρνητικά στη στήλη «προβλέψεις αποζημίωσης».

4. Οι αποσβέσεις, των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αναλoγoύν στην κλειόμενη χρήση καταχωρούνται συγκεντρωτικά στο σκέλος των εξόδων («Λοιπά έξοδα») του βιβλίου εσόδων - εξόδων μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στον ίδιο χρόνο οι κατά τα ανωτέρώ καταχωρημένες αποσβέσεις καθώς και η αξία των παγίων που αφορούν αυτές αναλύονται ανά πάγιο σε αθεώρητες καταστάσεις (χειρόγραφες ή μηχανογραφικές) ή σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων.

5. Οι αποσβέσεις των επισφαλών απαιτήσεων που oρίζoνται από τη περίστ. θ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.  καταχωρούνται συγκεντρωτικά σε ιδιαίτερη στήλη του βιβλίου εσόδων - εξόδων στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου και το αργότερο μέχρι την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Στον ίδιο χρόνο οι κατά τα ανωτέρω καταχωρημένες αποσβέσεις καθώς και οι επισφαλείς απαιτήσεις που αφορούν αυτές αναλύονται σε αθεώρητες καταστάσεις ανά επισφαλή πελάτη ή χρεώστη με περαιτέρω αναλυτική καταχώρηση της κίνησης κάθε επισφαλούς πελάτη.

Οι διατάξεις της 1111373/13303/Β0012/ ΠΟΛ.1133/11-12-2003 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εφαρμόζονται ανάλογα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm