Open menu
16 | 08 | 2022

Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2003

Αρ.Πρωτ.1003644/194/27/0014

ΠΟΛ. 1019

 

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

 

Έχοντας υπόψη :.......

κ.λ.π.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

 

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο :

α) της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2003, Φ2 TAXIS),
β) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. για υποκείμενους με βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (051 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2003, Φ3 TAXIS), όπως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται αντίστοιχα ως παραρτήματα "Α" και "Β", στην απόφαση αυτή με τον τίτλο "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α."

 

 


Άρθρο 2
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. από υποκείμενους στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης και το Δημόσιο.

 

1. Προκειμένου για υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και το Δημόσιο, όταν αυτό ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπάγεται στο φόρο, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά,

-για κάθε φορολογική περίοδο που προκύπτει ποσό για καταβολή και
-κατ' εξαίρεση για τις φορολογικές περιόδους που προκύπτει πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μόνο εφόσον στις περιόδους αυτές πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή για τις περιόδους αυτές υποβάλλεται αίτημα επιστροφής, ως εξής :

α) Για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.
β) Για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τις 20 του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

2. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ. στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποκείμενου και ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ως εξής:

α) Την 20η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2.

β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1,2, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3,4,5.

γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3,4,5, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6,7,8.

δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 6,7,8, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9, 0.

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους.

3. Η υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet), παρατείνεται μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.
Η ίδια ημερομηνία θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωμές των οφειλόμενων ποσών μέσω των τραπεζών.
Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος TAXISnet ή πληρωμής τους μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

4. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

5. Εάν ο υποκείμενος στο φόρο επιθυμεί να υποβάλλει περιοδική δήλωση με μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, παρότι δεν έχει την υποχρέωση αυτή, δεν ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες.

6. Ως αφετηρία για την επιβολή του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής αρχικών δηλώσεων χωρίς ποσό φόρου για καταβολή, εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής, που προβλέπεται από την παραγρ.1 του άρθρου 4 του ν.2523/97 (ΦΕΚ Α 179), λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης με βάση όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3.

7. Για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης, με ποσό φόρου για καταβολή, μετά τις προθεσμίες των παραπάνω παραγράφων 2 και 3, με βάση τους μήνες καθυστέρησης, ως αφετηρία υπολογισμού του πρόσθετου φόρου λαμβάνεται η 21η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, ανεξάρτητα από τις συμπίπτουσες αργίες, εκτός εάν έχει χορηγηθεί ειδική παράταση χρονικής διάρκειας μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) ημερών, οπότε ως αφετηρία λαμβάνεται η επόμενη ημέρα από τη λήξη της παράτασης.

8. Σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων του υποκειμένου, η φορολογική περίοδος θεωρείται ότι λήγει την ημερομηνία οριστικής παύσης εργασιών. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ορίζεται μέχρι την 20η του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργίας του υποκείμενου και όχι αργότερα από την προθεσμία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.

9. Εξαιρετικά, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα, προκειμένου:

α) για οριστική παύση εργασιών λόγω:

Ι) λήξης νομικού προσώπου και ενώσεων προσώπων,
ΙΙ) θανάτου του υποκειμένου, μέχρι την 20η του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργίας του υποκείμενου ή εντός 20 ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγρ.1 του άρθρου 36 του ν.2859/00.

β) για έναρξη εργασιών νομικών προσώπων, στις προθεσμίες της παραπάνω παραγράφου 2 ή 3 μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγρ.1 του άρθρου 36 του ν.2859/00.

10. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές αγαθών που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. και οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών. Οι επιτηδευματίες αυτοί, που για την έκπτωση του ΦΠΑ που αναλογεί στις εισροές τους εφαρμόζουν τις Α.Υ.Ο. Δ.634/435/29.4.93 και Δ.635/436/29.4.93, υποβάλλουν και περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

 

 

 

Άρθρο 3
Χρόνος υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

 

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.2859/00, (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση μόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται με μία ενιαία έκτακτη περιοδική δήλωση μέχρι τις δεκαπέντε (15) του επομένου μήνα που ακολουθεί το μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του ν.2859/00.
Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Αντίθετα, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat, εφόσον έχουν υπερβεί το κατώφλι εξομοίωσης και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδoκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις.

2. Έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για μία αιτία ή ενιαία για περισσότερες αιτίες, μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα :

Ι. κατά τον οποίο έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου, εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο μέχρι την έγκριση του απαιτούμενου συναλλάγματος από τη μεσολαβούσα Τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εμβάσματος ή την καταβολή της οφειλής ή
ΙΙ. έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, στις ακόλουθες περιπτώσεις της παραγράφου αυτής :

α) υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους, οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης δήλωσης, σύμφωνα με την 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994 Α.Υ.Ο., όταν ο υπόχρεος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα δεν όρισε ως όφειλε φορολογικό αντιπρόσωπο, υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση,

β) υποκείμενοι στο φόρο των οποίων η επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, στην περίπτωση πώλησης παγίου αποδίδουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή αυτή με έκτακτη περιοδική δήλωση,

γ) τα λοιπά πρόσωπα (πχ ιδιώτες) οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι στο φόρο (άρθρ.35 ν.2859/00) και οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ), όταν βάσει συμφωνίας αναλαμβάνουν την μεταφορά προσώπων για την οποία εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδίδουν το Φ.Π.Α. με έκτακτη περιοδική δήλωση με το έντυπο 050-ΦΠΑ Φ2 TAXIS,

δ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δημιουργηθεί υποχρέωση απόδοσης του φόρου και δεν ορίζεται άλλος χρόνος υποβολής της έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

3. Αν υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, τα Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μετά από έγκριση των σχετικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία δεν εμπίπτουν στην περίπτωση β' της παραγρ.1 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο. 1002414/204/25/ΠΟΛ.1005/8.1.93, όπως ισχύει, καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο στην αρμόδια ΔΟΥ με έκτακτη περιοδική δήλωση, είτε κατά την απόδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής, είτε κατά ημερολογιακό τρίμηνο και μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του τέταρτου μήνα, με βάση τα συνολικά ποσά που έχουν εγκριθεί και έχουν εμβασθεί κατά τη χρονική περίοδο του τριμήνου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγρ.4 του άρθρου 3 της παραπάνω Α.Υ.Ο.
Σε όσες περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά ενεργούν διακανονισμό της αξίας του αγαθού που εισάγουν (προέμβασμα), πριν από την παραλαβή του αγαθού από το Τελωνείο (τελωνισμό), ή καταβολή του φόρου ενεργείται μεμονωμένα, με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

4.'Εκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται κατά τον χρόνο που ορίζεται από τις οικείες αποφάσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για την οριστικοποίηση της απαλλαγής παράδοσης ή εισαγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για την κατασκευή ή μετασκευή σκαφών, σε περίπτωση αχρησιμοποίητων υλικών, σε ένα μήνα από την επίδοση της έκθεσης επιμέτρησης, ταυτόχρονα με την εκκαθάριση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγρ. 1 - 3 του άρθρου 23 της ΑΥΟ Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18-12-1987.

β) για την οριστικοποίηση της απαλλαγής παράδοσης ειδών και πάσης φύσεως υλικών προς εργολάβο κατασκευής υλικών συντήρησης ή επισκευής έργου κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ), σε περίπτωση αδιάθετων υλικών, μέσα σε 20 ημέρες από τη γνωστοποίηση από την εποπτεύουσα το έργο αρχή, των υλικών και ειδών που δεν χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παραγρ.3 του άρθρου 5 της ΑΥΟ Π.4056/3029/ΠΟΛ.186/17.6.87,

γ) στην περίπτωση λήξης της προθεσμίας εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών που αγοράστηκαν χωρίς ΦΠΑ, σε 6 μήνες από την αγορά ή εισαγωγή ή σε 8 μήνες με απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., ή σε 16 μήνες με κοινή απόφαση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., Επόπτη Ελέγχου και Επιθεωρητή Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.93, όπως συμπληρώθηκε με τις 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.95 και 1058757/ 2754/791/0014/ΠΟΛ.1155/6.6.95 ΑΥΟ, καθώς και με όσα ορίζονται στη AYO Π.6788/642/1986,

δ) στην περίπτωση εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη του άρθρου 26 του ν.2859/00 προς εγχώρια ανάλωση, πριν την έξοδο των αγαθών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 16 της ΑΥΟ 1000887/2569/3/ΠΟΛ.1004/2.1.97.

ε) στην περίπτωση μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όταν χρησιμοποιούνται ως πάγια της επιχείρησης, στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ, πριν από την μεταβίβαση της άδειας, σύμφωνα με την ΕΔΥΟ Σ.420/56/ΠΟΛ.28/87 και εφόσον για τη μεταβίβαση αυτή, ο πωλητής δεν εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής.

στ) στην περίπτωση μεταβίβασης αγαθών κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού, μέχρι την παράδοση των εκπλειστηριασθέντων στον υπερθεματιστή και πριν την έκδοση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΕΔΥΟ 1070540/2601/ 531/ΠΟΛ.1075/90 και εφόσον για τη μεταβίβαση αυτή, ο πωλητής δεν εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής κατά περίπτωση.
ζ) στην περίπτωση των ενταγμένων στα ειδικά καθεστώτα των εκμεταλλευτών Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως (ΕΔΧ), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εκάστοτε εκδιδόμενη ΑΥΟ.

η) στην περίπτωση των ενταγμένων στο ειδικό καθεστώς αλιέων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΑΥΟ 1145339/6602/140/Ε0014/ΠΟΛ.1320/ 30.12.98.

 

 

 

Άρθρο 4
Αρμόδια για την υποβολή ΔΟΥ - Διαδικασία υποβολής

 

1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού του υποκειμένου ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος των μη υποκειμένων, προκειμένου για την υποβολή των εκτάκτων δηλώσεων. Κατ' εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ, καθώς και ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, στην περίπτωση στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της παρούσας, μπορούν να αποστέλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ συστημένη επιστολή, στην οποία εσωκλείουν την περιοδική δήλωση. Στην περίπτωση που υπάρχει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή.

Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της περιοδικής δήλωσης ΔΟΥ ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου. Απόδειξη του εμπρόθεσμου της υποβολής στις περιπτώσεις αυτές, αποτελεί η σχετική απόδειξη και η σφραγίδα επί του οικείου φακέλου της αποστολής του Ταχυδρομικού Γραφείου.
Περιοδική δήλωση που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή και του προσθέτου φόρου που αναλογεί, θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

2. Προκειμένου για τις αρχικές, εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με τις ΑΥΟ 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2-3-2001, 1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257
/14.11.01 και 1042252/1534/355/ΠΟΛ.1149/15-5-02, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής τους με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

3. Η περιοδική δήλωση όταν παραλαμβάνεται χειρόγραφα, εκτός του συστήματος TAXIS, υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα. Προσκομίζεται στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, παραλαμβάνεται ελέγχεται και θεωρείται από το Τμήμα αυτό και ακολούθως, αν υπάρχει ποσό για καταβολή, υπογράφεται για την είσπραξη από τον Ταμία της ΔΟΥ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη 1095871/7807/0014/ΠΟΛ.1242/14.7.93 Ε.Δ.Υ.Ο.
Η περιοδική δήλωση όταν παραλαμβάνεται μηχανογραφικά, στις ΔΟΥ που εφαρμόζεται το σύστημα TAXIS, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Προσκομίζεται μόνο στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, όπου παραλαμβάνεται ελέγχεται και θεωρείται.

Αν υπάρχει ποσό για καταβολή, ο εκδότης του Τμήματος αυτού εκδίδει ηλεκτρονικά διπλότυπο είσπραξης με το οποίο καταβάλλεται ο φόρος, στον ταμία της ΔΟΥ.

4. Για τις ανάγκες του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. 1002414/204/25/ΠΟΛ.1005/8.1.93, όπως ισχύει μετά την Α.Υ.Ο. 1042666/3595/Α0014/ΠΟΛ.1115/28.3.93 προσκομίζεται στη μεσολαβούσα Τράπεζα το νόμιμα θεωρημένο αντίτυπο που παραδίδεται στον υπόχρεο, φωτοτυπία του οποίου τίθεται στον οικείο φάκελο κατά τη χορήγηση του συναλλάγματος. Στην περίπτωση που η δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ως αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης θεωρείται η εκτύπωση της μέσω του συστήματος TAXISnet (σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1055/2001).
Για τις ανάγκες του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1005/93, υποβάλλεται ένα επιπλέον πρόσθετο αντίτυπο της δήλωσης με την ένδειξη "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ", που θεωρείται από τη ΔΟΥ και με φωτοτυπία του διπλοτύπου είσπραξης προσκομίζεται στην Τελωνειακή Αρχή.

 

 

 

Άρθρο 5
Αποδεικτικό είσπραξης

 

Η περιοδική δήλωση αποτελεί και αποδεικτικό είσπραξης του φόρου στην περίπτωση που η παραλαβή της από την αρμόδια ΔΟΥ γίνεται χειρόγραφα (εκτός του συστήματος TAXIS). Στην περίπτωση αυτή υπογράφεται κατά την είσπραξη του ποσού για καταβολή και από τον Ταμία της ΔΟΥ, ο οποίος θέτει την υπηρεσιακή και ατομική του σφραγίδα. Η απόδειξη καταβολής του φόρου σε περίπτωση απώλειας, ή καταστροφής, εξ οιουδήποτε λόγου της περιοδικής δήλωσης, μπορεί να αναπληρωθεί μόνο κατά τα οριζόμενα στην παραγρ.3 του άρθρου 76 του Π.Δ. 16/89. Αντίθετα στην περίπτωση που η παραλαβή της δήλωσης γίνεται μηχανογραφικά (μέσω του συστήματος TAXIS) κατά την παραλαβή της δήλωσης θα εκδίδεται ηλεκτρονικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, που σε συνδυασμό με το αντίγραφο της δήλωσης θα αποδεικνύει το έγκυρο της υποβολής.
Στην περίπτωση υποβολής της δήλωσης με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet) ως αποδεικτικό είσπραξης θεωρείται η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρησης, την ημερομηνία υποβολής και πληρωμής, ή η εκτύπωση της μέσω του συστήματος TAXISnet.

 

 

 

Άρθρο 6
Δυνατότητα υποβολής μηχανογραφημένων περιοδικών δηλώσεων

 

Οι υποκείμενοι που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης των εντύπων με μηχανογραφικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 1064794/4982/ΠΟΛ.1177/7.5.93 απόφασής μας, μπορούν να υποβάλλουν προεκτυπωμένες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές (πληρότητα πληροφοριών, κωδικοποίηση, χρωματισμό, διαστάσεις, ομοιότητα όψεων κλπ) του αντίστοιχου εντύπου που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών και κυρώνεται με την παρούσα.

 

 

 

 Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος - Τελικές διατάξεις

 

1. Τα επισυναπτόμενα έντυπα ισχύουν για φορολογικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2003 και υποβάλλονται συμπληρωμένα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ.
2. Οι περιοδικές δηλώσεις εφόσον παραλαμβάνονται μηχανογραφικά, μέσω του συστήματος TAXIS, δεν αποστέλλονται από τις ΔΟΥ στο ΚΕΠΥΟ.
3. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm