Open menu
28 | 05 | 2022

Αθήνα, 13/11/2002
Αρ.Πρωτ 1091341/1833/ΔE-A΄
ΠΟΛ :1250

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή συμπλήρωση και τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/1998 και 1063790 /1444/ΠOΛ. 1168/2001, όπως ισχύουν, περί διενέργειας ελέγχων και επίλυσης φορολογικών διαφορών

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....

κλπ.

 

Αποφασίζουμε

 

¶ρθρο 1


1. Οι επαληθεύσεις των παραγράφων Γ.1, Γ.2, Γ.3, Γ.4 και Γ.5 του άρθρου 4 της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/1998, όπως αυτή ισχύει, διενεργούνται στο μήνα εκ των μηνών Iουλίου ή Δεκεμβρίου με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα και οι επαληθεύσεις της παραγράφου Δ.2 του ίδιου άρθρου της ίδιας απόφασης διενεργούνται στους μήνες Iούλιο και Δεκέμβριο κάθε έτους, αντί των μηνών που ορίζονται με τις διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ακαθαρίστων εσόδων ή αμοιβών κατά τους ανωτέρω μήνες οι πιο πάνω επαληθεύσεις διενεργούνται ανάλογα στους αμέσως προηγούμενους αντίστοιχα μήνες στους οποίους υφίστανται ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές.
2. Οι πρόσθετες επαληθεύσεις, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της απόφασης 1063790/1444/ΠOΛ. 1168/2001, ειδικά επί διενεργούμενων ελέγχων από τις ΔOY και τα TEK, διενεργούνται μόνο για τις ανέλεγκτες χρήσεις που έκλεισαν εντός του έτους 1999 και τις επόμενες αυτών.
3. Οι επαληθεύσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της απόφασης 1075331/1453/ΠOΛ. 1231/2000, παύουν, ανεξαρτήτως χρήσης, να διενεργούνται.
4. Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της απόφασης 1063790/1444/ΠOΛ. 1168/2001 όριο ακαθαρίστων εσόδων μειώνεται από τα δύο (2) δισεκατομμύρια δραχμές στο ένα (1) δισεκατομμύριο δραχμές.
5. Επί ελεγχόμενων υποθέσεων με τρεις και άνω ελεγχόμενες χρήσεις, οι επαληθεύσεις των παραγράφων E.2, E.3, E.4 και E.5 του άρθρου 4 της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/1998, όπως αυτή ισχύει, διενεργούνται κατ' αρχήν στις τρεις πιο πρόσφατες ελεγχόμενες χρήσεις ή στις δύο αν οι ελεγχόμενες χρήσεις είναι τρεις και μόνο αν από τη διενέργεια των ανωτέρω επαληθεύσεων στις χρήσεις αυτές προκύψουν διαφορές, τότε οι ανωτέρω επαληθεύσεις διενεργούνται  και σε όλες τις προηγούμενες ελεγχόμενες χρήσεις. Εξαιρετικά, οι πιο πάνω επαληθεύσεις διενεργούνται σε όλες γενικά τις ελεγχόμενες χρήσεις εφόσον έστω και για μία από τις χρήσεις αυτές υφίστανται ή διαπιστώνονται από τον διενεργούμενο στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασης έλεγχο παραβάσεις οι οποίες επισύρουν ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων κατά τις κείμενες διατάξεις.
6. Κατά τη διενέργεια της προβλεπόμενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της απόφασης 1057857/1532/ΠOΛ. 1192/2002 επαλήθευσης επί ιατρών συνεργαζόμενων με εταιρείες ιατρικών υπηρεσιών - Διαγνωστικά Κέντρα της παραγράφου 4 της απόφασης 1016672/1038/ΠOΛ. 1045/1999, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αποσβέσεων τα ποσά δαπανών που αφορούν αμοιβές του ιατρού που αποδίδονται στο Διαγνωστικό Κέντρο. Επίσης, κατά τη διενέργεια της ίδιας επαλήθευσης, για τον προσδιορισμό των υπολογιζόμενων για την επαλήθευση αυτή καθαρών αμοιβών των παραπάνω επιτηδευματιών, οι αμοιβές τους που αποδίδονται στο Διαγνωστικό Κέντρο λαμβάνονται υπόψη κατά ποσοστό 40%, αντί του προβλεπόμενου ποσοστού 50%.
7. Οι διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης 1061203/1148/ΠOΛ. 1144/1998, όπως αυτή ισχύει, παύουν να εφαρμόζονται.

 

 

¶ρθρο 2

 

1. Ο ειδικός τρόπος ελέγχου και επίλυσης των διαφορών που ορίζεται από τα άρθρα 3 έως και 7 της απόφασης 1063790/1444/ΠOΛ. 1168/2001, όπως αυτή ισχύει, ύστερα και από τις μεταβολές της επόμενης παραγράφου 2, εφαρμόζεται επί ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν μέχρι και 31.12.2001 επιτηδευματιών γενικά με βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του K.Φ.Σ. ή K.B.Σ. ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ελεγκτικής αρμοδιότητας, εφόσον δεν πρόκειται για εξαιρούμενες υποθέσεις κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης, όπως αυτή πλέον ισχύει.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 6 και 7 της απόφασης 1063790/1444/ΠOΛ. 1168/2001, όπως αυτή ισχύει, τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως ακολούθως:

α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 η περίπτωση δ΄ καταργείται, η περίπτωση ε΄ αναριθμείται σε δ΄ και η περίπτωση γ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

"γ. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις για τις οποίες τηρήθηκαν υποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας ή δεν τηρήθηκαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας αν και υπήρχε σχετική υποχρέωση ή τηρήθηκαν βιβλία κατώτερα της κατηγορίας αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές εξαιρούνται και οι επόμενες ανέλεγκτες χρήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρηθέντων βιβλίων."

β. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

"¶ρθρο 4
Διενεργούμενες ελεγκτικές επαληθεύσεις

 

Κατά τον έλεγχο των υποθέσεων της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου που υπάγονται στον ειδικό τρόπο ελέγχου και επίλυσης των διαφορών, ελέγχονται και ερευνούνται, κατά περίπτωση, τα εξής:

Γενικές επαληθεύσεις για όλες γενικά τις επιχειρήσεις και τα ελευθέρια επαγγέλματα
Αν υφίστανται στο αρχείο της υπηρεσίας παραβάσεις K.Φ.Σ. ή K.B.Σ. ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία από τα οποία προκύπτουν παραβάσεις ή φοροδιαφυγή ή επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

1. Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον K.Φ.Σ. ή K.B.Σ., για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα και αν τα τηρηθέντα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων, τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του K.Φ.Σ. ή K.B.Σ.
2. Επί μη τηρούντων βιβλία, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής, καθώς και η ορθή μεταφορά του συνόλου της αξίας των αγορών και δαπανών στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
3. Αν εφαρμόσθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρού κέρδους για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών και αν προσδιορίστηκαν ορθά τα καθαρά κέρδη κατά τις κείμενες διατάξεις.
4. Έλεγχος επί τηρούντων βιβλία B΄ κατηγορίας αν το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων κάθε χρήσης με βάση τα δεδομένα των τηρούμενων φορολογικών ταμειακών μηχανών συμφωνεί με το σύνολο των αντίστοιχων ακαθαρίστων εσόδων που έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία.
5. Όπου έχει διενεργηθεί απογραφή θα πραγματοποιείται σε κάθε χρήση έλεγχος κλειστής αποθήκης σε ένα τουλάχιστον είδος επιλεκτικά με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, υποχρεωτικά εφόσον η επιχείρηση έχει αποκλειστικά χονδρικές πωλήσεις και όπου είναι εφικτό εφόσον η επιχείρηση έχει χονδρικές και λιανικές πωλήσεις.
6. Έλεγχος επί τηρούντων βιβλία B΄ κατηγορίας κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις 100.000 δραχμές προκειμένου για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέματα και κάθε δαπάνης που υπερβαίνει το ίδιο ποσόν και αφορά τον κλάδο παροχής υπηρεσιών προκειμένου για μικτές επιχειρήσεις που τα αποτελέσματα του κλάδου παροχής υπηρεσιών προσδιορίζονται λογιστικά κατά τις κείμενες διατάξεις, για τις χρήσεις έως και 1998 και κάθε δαπάνης που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσόν ανεξαρτήτως δραστηριότητας, για τις χρήσεις 1999 και επόμενες.

Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδιών, υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994.
7. Αν επί τηρούντων Α΄ ή Β΄ κατηγορίας βιβλία ή επί μη τηρούντων αν και υπήρχε σχετική υποχρέωση, τα εμφανιζόμενα αριθμητικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 1 της απόφασης 1057857/1532/ΠOΛ. 1192/2002.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

1. Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον K.Φ.Σ. ή K.B.Σ. για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα και αν τα τηρηθέντα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων, τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του K.Φ.Σ. ή K.B.Σ.
2. Έλεγχος, για τις χρήσεις 1993 και επόμενες, της ορθής μεταφοράς, για κάθε χρήση, των δεδομένων των βιβλίων στα συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και της ορθής μεταφοράς της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων στα βιβλία κατά τους μήνες Iούλιο και Δεκέμβριο. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ακαθαρίστων αμοιβών κατά τους ανωτέρω μήνες, ο έλεγχος διενεργείται στους αμέσως προηγούμενους αντίστοιχα μήνες στους οποίους υφίστανται ακαθάριστες αμοιβές. Για τους ίδιους μήνες ελέγχεται και η ορθότητα των αθροίσεων των εσόδων και δαπανών στα βιβλία.
3. Αν τα αποτελέσματα προσδιορίσθηκαν ορθά κατά τις κείμενες διατάξεις και ειδικά επί αρχιτεκτόνων και μηχανικών αν αυτά προσδιορίσθηκαν κατά τις οικείες διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 2238/1994.
4. Έλεγχος όλων των δαπανών που υπερβαίνουν τις 30.000 δραχμές. Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τις ακαθάριστες αμοιβές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές.

Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδιών, υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 του ν. 2238/1994.
5. Αν τα εμφανιζόμενα αριθμητικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 1 της απόφασης 1057857/ 1532/ΠOΛ. 1192/2002."

γ. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

"β. Αν για δαπάνες αξίας μεγαλύτερης των 100.000 δραχμών προκειμένου για εμπορικές επιχειρήσεις και των 30.000 δραχμών προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες, για τις οποίες έχει εκπεσθεί ΦΠA, υπάρχουν τα νόμιμα δικαιολογητικά και παρέχεται γι' αυτές δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος ΦΠA".

δ. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 7 καταργούνται.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για εντολές ελέγχου που εκδίδονται από 20.11.2002 και μετά και σε κάθε περίπτωση για ειδικά σημειώματα ελέγχου που επιδίδονται κατά το άρθρο 9 της απόφασης 1061203/1148/ ΠOΛ.1144/1998 από 2/12/2002 και μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm