Open menu
02 | 12 | 2021

Αθήνα 08/04/1997

ΥΠΟΙΚ 1040801/750/0012A'

ΠΟΛ 1123

 

Θέμα: Καθορισμός δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του ν. 2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν.2459/1997 (ΦEK 17 A')


AΠOΦAΣH
O YΠOYPΓOΣ TΩN OIKONOMIKΩN


Έχοντας υπόψη:....

κλπ.

 

Αποφασίζουμε

 

1. Ορίζουμε ως δικαιολογητικά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του ν. 2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν.2459/1997 και με το οποίο παρέχονται κίνητρα ανάπτυξης των μικρών νησιών, ως προς τις ρυθμίσεις της φορολογίας εισοδήματος, μεταβίβασης ακινήτων και γονικής παροχής ακινήτων, τα εξής:

α) Για τα φυσικά πρόσωπα βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της κοινότητας ότι ο δικαιούχος είναι γραμμένος στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικεί μόνιμα, στην περιφέρεια του Δήμου ή της κοινότητας, η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Προκειμένου για εγγάμους θα βεβαιώνεται ότι ο ίδιος και η σύζυγός του κατοικεί μόνιμα στο νησί. Εάν η βεβαίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος, πρέπει να αναγράφεται σ' αυτήν ότι ο φορολογούμενος ήταν μόνιμος κάτοικος του νησιού ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήματος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή και μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης. Εάν η βεβαίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από την φορολογία κεφαλαίου, αρκεί να  αναγράφεται ότι ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού κατά το χρόνο συντάξεως του συμβολαίου της αγοράς ή της γονικής παροχής.
β) Τα νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου που έχουν υποκατάστημα σε νησί (ή νησιά) με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, υποχρεούνται να συνυποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το υποκατάστημα, με την οποία θα βεβαιώνεται η λειτουργία του υποκαταστήματος κατά την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο και ειδικότερα, το αντικείμενο των εργασιών του και περαιτέρω, αν πραγματοποίησε στην ίδια χρήση ακαθάριστα έσοδα ή αν παρήχθησαν σ' αυτό προϊόντα.
γ) Για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα και ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, εφόσον η αρμόδια για τη φορολογία τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία βρίσκεται εκτός αυτού του νησιού, θα υποβάλλουν εκτός από τα δικαιολογητικά της περίπτωσης α', βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας στην περιφέρεια της οποίας ασκείται η επιχείρηση ή το επάγγελμα με την οποία θα βεβαιώνεται η άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος κατά την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο, το αντικείμενο των εργασιών και αν πραγματοποιήθηκαν κατά την ίδια περίοδο ακαθάριστα έσοδα.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ισχύουν μόνο για τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν.
2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, αναφορικά με την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών, ορίζουμε τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων, κοινοπραξιών και κοινωνιών αστικού δικαίου, η οποία θα υποβάλλεται στην τράπεζα από τους δικαιούχους και στην οποία θα δηλώνονται ο σκοπός του δανείου ή της πίστωσης και ότι το δάνειο ή η πίστωση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε δραστηριότητα, που θα ασκηθεί ή ασκείται σε νησί με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση για τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών και για τις κοινοπραξίες και τις κοινωνίες αστικού δικαίου από κάθε μέλος χωριστά.
β) Προκειμένου περί φυσικών προσώπων βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου της κοινότητας ότι ο δικαιούχος είναι γραμμένος στα οικεία δημοτολόγια και ότι κατοικεί μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου ή της κοινότητας η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή κατά το το χρόνο χορήγησης του δανείου ή της πίστωσης.
Η βεβαίωση αυτή θα προσκομίζεται στην τράπεζα κατά τη χορήγηση του δανείου ή της πίστωσης, θα ισχύει για ένα έτος και θα καλύπτει έσοδα της τράπεζας από το δάνειο ή την πίστωση για τα οποία η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα.
Εφόσον από το δάνειο ή την πίστωση προκύψουν έσοδα για τα οποία η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μετά τη λήξη της ετήσιας ισχύος της  βεβαίωσης αυτής η απαλλαγή τους θα καλύπτεται με νέα βεβαίωση ετήσιας ισχύος.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από την τράπεζα ότι τα δάνεια ή οι πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν εν όλω ή εν μέρει σε δραστηριότητες εκτός των προαναφερθέντων νησιών αίρεται η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών των τόκων και προμηθειών που χορηγήθηκε με βάση την κατά την περίπτωση α' της παραγράφου αυτής υπεύθυνη δήλωση και η τράπεζα υποχρεούται να καταβάλλει το φόρο για τα προαναφερθέντα έσοδα με τη δήλωση του μήνα μέσα στον οποίο διαπιστώθηκε το γεγονός της μη πλήρωσης από τους υπόχρεους των προϋποθέσεων που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του ν. 2459/1997 και με χρόνο γένεσης φορολογικής υποχρέωσης την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm