Open menu
03 | 12 | 2023

Αθήνα 23/08/2012
Αρ. πρωτ.: 1117493


ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) έτους 2012.

Με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα κατωτέρω και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Με την ΠΟΛ.1056/2.3.2012 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, η οποία διαβιβάσθηκε με την ΠΟΛ.1057/2.3.2012 , δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ετών 2011 και 2012.
Περαιτέρω, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την διαχείριση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2012, στις ακόλουθες περιπτώσεις.

Α. Ο υπόχρεος δικαιούται πλήρους απαλλαγής.

Αν ο υπόχρεος του ακινήτου δικαιούται πλήρη απαλλαγή, υποβάλει αίτηση διαγραφής του τέλους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 της ΠΟΛ. 1056/2.3.2012 Α.Υ.Ο., προσκομίζοντας και τα αναφερόμενα σε αυτή δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, συντάσσεται απόφαση απαλλαγής, η οποία καταχωρείται αμέσως στο πρόγραμμα του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2012 και δεν απαιτείται η καταβολή κάποιου ποσού Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. από τον υπόχρεο.

Β. Ο υπόχρεος δικαιούται την καταβολή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. με μειωμένο συντελεστή.

Αν ο υπόχρεος δικαιούται την καταβολή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. με μειωμένο συντελεστή, υποβάλει αίτηση επανεκκαθάρισης του τέλους με μειωμένο συντελεστή, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 της ΠΟΛ.1056/2.3.2012 Α.Υ.Ο. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η Δ.Ο.Υ., εφόσον κάνει δεκτή την αίτηση προβαίνει σε νέα εκκαθάριση. Στη συνέχεια ο υπόχρεος καταβάλει την τρέχουσα δόση και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες, όπως έχουν προκύψει μετά τη νέα εκκαθάριση, καταχωρείται ο αριθμός διπλοτύπου στην εφαρμογή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2012 και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη Δ.Ο.Υ..

Γ. Ο υπόχρεος επιθυμεί την αποκοπή του ΕΕΤΗΔΕ, από τον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή δηλώνει αδυναμία καταβολής του.

Αν ο υπόχρεος επιθυμεί, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο να αποκοπεί το ΕΕΤΗΔΕ από το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, προσέρχεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., υποβάλει το υπόδειγμα 6, καταβάλει την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις του έτους 2012, καταχωρείται ο αριθμός διπλοτύπου στην εφαρμογή και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη Δ.Ο.Υ..
Αν ο υπόχρεος δηλώνει αδυναμία καταβολής ολοκλήρου του απαιτούμενου ποσού, προκειμένου να αποκοπεί το τέλος από το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, απαιτείται η καταβολή ποσού τουλάχιστον 50,00€, ώστε να πραγματοποιηθεί η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Σας υπενθυμίζουμε ότι ο αρμόδιος προϊστάμενος, μετά από αίτηση του φορολογουμένου, μπορεί (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β του τελευταίου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 ) να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις, είτε τον περιορισμό του ύψους του τέλους.

Δ. Αλλαγή παρόχου

Σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος (παρόχου), καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η τρέχουσα και οι τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις του ΕΕΤΗΔΕ έτους 2012 και η Δ.Ο.Υ. χορηγεί άμεσα βεβαίωση για αλλαγή παρόχου σύμφωνα με το υπόδειγμα 5 της ΠΟΛ.1056/2.3.2012 Α.Υ.Ο.. Το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη Δ.Ο.Υ.. Εφόσον ο υπόχρεος δηλώσει αδυναμία καταβολής ολοκλήρου του απαιτούμενου ποσού, απαιτείται η καταβολή ποσού τουλάχιστον 50,00€, ώστε να πραγματοποιηθεί η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση αλλαγής παρόχου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώνεται καθημερινά με ηλεκτρονικό τρόπο, για όλες τις ενέργειες που γίνονται από τις Δ.Ο.Υ. μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, πληροφορίες για το χειρισμό του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2012 υπάρχουν και στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΕΤΗΔΕ, η οποία είναι ανοικτή στις Δ.Ο.Υ..

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm