Open menu
30 | 11 | 2023

Αθήνα 31/03/2005
Αρ. Πρωτ.:  1032801
ΠΟΛ. 1056

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες Προσαρμογής Μηχανογραφικών Συστημάτων και Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών – λοιπές διευκρινήσεις, με βάση τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν από 1.4.2005
 

Από την 1.4.2005, επιβάλλονται οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ στις συναλλαγές.
Στις αξίες των συναλλαγών πωλήσεως αγαθών ή των παρεχόμενων υπηρεσιών που αναγράφονται στα φορολογικά στοιχεία του ΚΒΣ και ανεξάρτητα του τρόπου εκδόσεώς τους, επιβάλλεται ή εμπεριέχεται ποσό Φ.Π.Α. που υπολογίζεται με βάση τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α.
Όσον αφορά τις αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος, η αναγραφή των αξιών – τιμών που εμπεριέχουν πλέον ποσό Φ.Π.Α. με τους νέους συντελεστές, δύνανται να αναγράφονται με άμεση πληκτρολόγηση

Για την διευκόλυνση των χρηστών παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του ν.1809/88, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι άμεση η προσαρμογή τους και μέχρι την προσαρμογή αυτών, στα ποσά που αναγράφονται στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, δεν λαμβάνεται υπόψη ο τυχόν αναγραφόμενος παραπλεύρως αυτών, παλαιός συντελεστής ΦΠΑ.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των συστημάτων, η εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία του εσόδου και του Φ.Π.Α. θα γίνεται αφού επανυπολογισθούν τα δεδομένα που αναγράφονται στα Δελτία Ημερήσια Κίνησης «Ζ» ή στα Δελτία Περιοδικής (Μηνιαίας) αναφοράς Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. Τα νέα ποσά μετά τον επανυπολογισμό, αναγράφονται εμφανώς επί των ανωτέρω δελτίων ή επί ιδιαίτερου λογιστικού σημειώματος που επισυνάπτεται σ’ αυτά κατά περίπτωση.
Η ανωτέρω διαδικασία για τον υπολογισμό του πραγματικά αναλογούντος ΦΠΑ με τους νέους συντελεστές, θα ακολουθείται και σε όσες περιπτώσεις φορολογικών ταμειακών μηχανών δεν υφίσταται δυνατότητα καθορισμού συντελεστή ΦΠΑ με δεκαδικά ψηφία και μέχρι την προσαρμογή ή αντικατάσταση αυτής.
Στην περίπτωση που γίνεται χρήσης Περιοδικής (Μηνιαίας) Αναφοράς Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης για την καταχώρηση της μηνιαίας εγγραφής των εσόδων του μηνός Απριλίου στα τηρούμενα βιβλία, εκδίδονται δύο διαφορετικά δελτία περιοδικής αναφοράς, ένα για το διάστημα προ της προσαρμογής και ένα με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι για την ρύθμιση – προσαρμογή των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων δεν απαιτείται, ούτε είναι απαραίτητη η επέμβαση ή η παρουσία εξουσιοδοτημένου τεχνικού. Για την ρύθμιση – προσαρμογή ο κάτοχος – χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο οδηγιών και χρήσης της μηχανής και δύναται να λαμβάνει τηλεφωνικές οδηγίες από το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης της μηχανής που χρησιμοποιεί.
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα και ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης όλων των φορολογικών στοιχείων (για χονδρικές ή λιανικές πωλήσεις), αυτά να εκδίδονται μέχρι την προσαρμογή, είτε από χειρόγραφα στελέχη, είτε από μηχανογραφικά έντυπα με χειρόγραφη αναγραφή των δεδομένων, είτε με εμφανή διαγραφή επί των μηχανογραφικών εντύπων των δεδομένων που χρήζουν αλλαγής λόγω των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. και αναγραφής τους, χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο χωρίς γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ.
Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων με προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, οι σχετικές μεταβολές γίνονται χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.
Διευκρινίζεται ότι, για φορολογικά στοιχεία που θα εκδοθούν από την 1.4.2005 και μετά, έστω και εάν αφορούν πράξεις, συμφωνίες, κ.ά., μέχρι 31η Μαρτίου 2005 θα επιβαρυνθούν με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α., εφ’ όσον ο χρόνος έκδοσής τους είναι από την 1.4.2005.
Στην αντίθετη περίπτωση, εάν ο χρόνος έκδοσής τους είναι μέχρι και 31.3.2005, θα επιβαρυνθούν με τους παλαιούς συντελεστές Φ.Π.Α.
Ειδικά μόνο στην Λιανική Πώληση φαρμάκων, όπου οι τιμές πώλησης είναι διατιμημένες, με βάση Δελτία Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γεν, Γραμματεία Εμπορίου, που έχουν εκδοθεί με τους συντελεστές που ίσχυαν πριν την 1.4.2005, πρέπει μέχρι τις 15.4.2005, που θα εγκριθούν τα νέα Δελτία Τιμών με τους νέους συντελεστές, να εκδίδονται τα στοιχεία του ΚΒΣ, με τις παλαιές διατιμημένες τιμές Λιανικής Πώλησης.
Κατά την υποβολή της περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. θα αποδίδουν τον φόρο με βάση τους νέους συντελεστές. Ο τρόπος συμπλήρωσης των δηλώσεων αυτών που αφορούν τις πωλήσεις φαρμάκων, θα διευκρινιστεί με νεότερες οδηγίες. Σημειώνεται ότι, εάν οι επιτηδευματίες που πωλούν φάρμακα εμπορεύονται και άλλα είδη, για τα άλλα αυτά είδη, θα εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες γενικές οδηγίες.
Τέλος οι φορολογικές αρχές θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της προσαρμογής με σχετική ανεκτικότητα σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα και θα ελεγχθούν μεταξύ άλλων η ορθότητα των νέων κατά τα ανωτέρω δεδομένων, της καταχώρησής τους στα τηρούμενα βιβλία και της απόδοσης Φ.Π.Α.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm