Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα, 29/10/2003

 

Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/320

  

 

ΘΕΜΑ: Διαδικασία απογραφής α) αλλοδαπής επιχείρησης, που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και β) φυσικών προσώπων που απασχολούν από κοινού προσωπικό, χωρίς να έχουν συστήσει Νομικό Πρόσωπο ή να αποτελούν κοινωνία.

 

Α. Απασχόληση προσωπικού εντός των ορίων της Χώρας από αλλοδαπή επιχείρηση, που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η απογραφή της ανωτέρω επιχείρησης γίνεται στο Υποκ/μα ΙΚΑ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου υπάγεται η κατοικία του εργαζομένου της.

 

Προϋπόθεση για την απογραφή του αλλοδαπού εργοδότη είναι μεταξύ των λοιπών στοιχείων να κατατεθεί επιστολή του, με την οποία θα γνωστοποιείται η συμφωνία εργοδότη και ασφαλισμένου, για ανάληψη από τον τελευταίο των εργοδοτικών υποχρεώσεων ως προς τη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου, εναντίον του οποίου θα στραφεί το ΙΚΑ για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σε περίπτωση δημιουργίας ασφαλιστικής διαφοράς (σχετ. εγκ. 25/97 και Ε40/46/15.4.98).

 

Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» υπογράφεται μόνο από τον ασφαλισμένο και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

- Στην ένδειξη «Επωνυμία ή Επώνυμο» αναγράφεται η επωνυμία της αλλοδαπής επιχείρησης και το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου.

- Στην ένδειξη «Νομική μορφή» αναγράφεται ο κωδικός «060».

- Σημειώνεαι Χ στην ένδειξη «Μη φυσικό πρόσωπο».

 

- Δεν αναγράφεται ΑΦΜ ούτε αρμόδια ΔΟΥ.

 

- Οι ενδείξεις «Περιγραφή Δραστηριότητας» & «ΚΑΔ» συμπληρώνεται ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας που αναπτύσσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της αλλοδαπής επιχείρησης ο συγκεκριμένος εργαζόμενος.

 

- Στις ενότητες «Στοιχεία της έδρας του εργοδότη», «Στοιχεία υπευθύνων εργοδότη» & «Στοιχεία απασχολουμένων» αναγράφονται μόνο τα στοιχεία του εργαζόμενου.

- Η ενότητα «Στοιχεία Παραρτημάτων Εργοδότη» παραμένει κενή.

Η ΑΠΔ υποβάλλεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης χειρόγραφα, σε μαγνητικό μέσο ή μέσω διαδικτύου . Η καταβολή των αντίστοιχων εισφορών γίνεται κάθε μήνα κατά τα γνωστά.

 

Εάν η ίδια αλλοδαπή επιχείρηση απασχολεί στην Ελλάδα περισσότερους εργαζόμενους θα πρέπει να γίνουν με την ίδια διαδικασία, ξεχωριστές απογραφές για κάθε ένα απ' αυτούς, οι οποίες δεν συσχετίζονται μεταξύ τους.

 

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα ανεξάρτητη απ' αυτήν της αλλοδαπής επιχείρησης (π.χ. έναρξη ατομικής επιχείρησης) ή απασχολήσει στην οικία του προσωπικό, που παρέχει την εργασία του σε ένα εργοδότη, θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή απογραφή του, ανεξάρτητη απ' αυτήν που έχει από κοινού με την αλλοδαπή επιχείρηση.

 

Β. Κοινή απασχόληση (συναπασχόληση) εργαζομένων από εργοδότες φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν συστήσει Νομικό Πρόσωπο και δεν αποτελούν κοινωνία (π.χ. απασχόληση υπαλλήλoυ γραφείου από συστεγαζόμενους δικηγόρους).

Η απογραφή θα γίνει στο Υποκ/μα ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λαμβάνει χώρα η απασχόληση. Οι εν λόγω εργοδότες ευθύνονται έναντι του ΙΚΑ από κοινού και εις ολόκληρο για την ασφάλιση αυτών των εργαζομένων (παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 1902/90, εγκ. ΙΚΑ 79/90).

 

Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» πρέπει να συνυπογράφεται από όλους τους εργοδότες, που απασχολούν από κοινού το συγκεκριμένο προσωπικό και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

- Στην ένδειξη «Επωνυμία ή Επώνυμο» αναγράφεται η λέξη Συναπασχόληση και ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των από κοινού εργοδοτών.

- Στην ένδειξη «Νομική μορφή» αναγράφεται ο κωδικός «073».

 

- Σημειώνεται Χ στην ένδειξη «Μη φυσικό πρόσωπο»

 

- Δεν αναγράφεται ΑΦΜ ούτε αρμόδια ΔΟΥ.

 

- Οι ενδείξεις «Περιγραφή Δραστηριότητας» & «ΚΑΔ» συμπληρώνονται ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας.

- Στις ενότητες «Στοιχεία της έδρας του Εργοδότη», «Στοιχεία υπευθύνων εργοδότη» αναγράφεται ο τόπος της κοινής δραστηριότητας και τα πλήρη στοιχεία όλων των συναπασχολούντων εργοδοτών.

 

- Η ενότητα «Στοιχεία Παραρτημάτων Εργοδότη» παραμένει κενή.

Η ΑΠΔ υποβάλλεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης χειρόγραφα, σε μαγνητικό μέσο ή μέσω διαδικτύου. Η καταβολή των αντίστοιχων εισφορών γίνεται κάθε μήνα κατά τα γνωστά.

 

Τυχόν άλλη δραστηριότητα, που αναπτύσσει ατομικά κάθε ένας από τους εν λόγω εργοδότες, δεν πρέπει να συσχετίζεται με την παρούσα.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm