Open menu
18 | 04 | 2021

Αθήνα, 24/10/2003

 

Αριθμ.Πρωτ.: A23/592

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 84

 

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την αναγνώριση σε αλλοδαπούς ημερών ασφάλισης (έως 150 για κάθε έτος της τελευταίας άδειας εργασίας τους) βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3169/03. Σχετ.: Η εγκ. 66/03.

 

Σε συνέχεια της εγκ. 66/03, παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες και κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3169/03, οι οποίες εκ παραδρομής δεν είχαν κοινοποιηθεί.

1. Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, όσοι αλλοδαποί έχουν άδεια διαμονής που έχει παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι 30/6/03 και άδεια εργασίας που έχει λήξει μέχρι 30/6/03 (δηλ. όχι πέραν αυτής), έχουν δε υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας εργασίας επίσης μέχρι 30/6/03, μπορούν να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους, εάν έχουν ασφάλιση τουλάχιστον 150 ημερών σε κάθε έτος της προηγούμενης (τελευταίας) άδειας εργασίας τους.

 

Ορίσθηκε, επίσης, ότι στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης, είναι δυνατή η αναγνώριση τόσων ημερών όσων υπολείπονται μέχρι τις 150 ημέρες.

 

Όμως, λόγω του μεγάλου αριθμού αλλοδαπών που στις 30/6/03 απευθύνθηκαν στις Νομαρχίες για κατάθεση των σχετικών αιτήσεων, από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης) έγινε δεκτό ότι αιτήσεις αλλοδαπών, οι οποίες υπεβλήθησαν μέχρι 30/6/03 αλλά πρωτοκολλήθηκαν μέχρι και 4/7/03, θεωρούνται εμπρόθεσμα υποβληθείσες.

Κατόπιν αυτού, αιτήσεις που συνοδεύονται από βεβαιώσεις της Νομαρχίας (περί καταθέσεως αιτήσεως για ανανέωση άδειας εργασίας) με ημερομηνία μέχρι και 4/7/03 πρέπει να γίνονται δεκτές.

 

2. Όπως προαναφέρθηκε, οι απαιτούμενες 150 ημέρες θα πρέπει, κατά τον νόμο, να περιέχονται στην χρονική περίοδο ισχύος της τελευταίας άδειας εργασίας τους. Εάν, για την συμπλήρωση των 150 ημερών, πρέπει να αναγνωρισθεί χρόνος ασφάλισης, ο τρόπος με τον οποίο ο αναγνωριζόμενος χρόνος θα κατανεμηθεί στην χρονική αυτή περίοδο, αποφασίσθηκε να είναι ο εξής: ο επιμερισμός θα αρχίσει από τον τελευταίο μήνα της περιόδου ισχύος της άδειας εργασίας και θα προχωρήσει σταδιακά προς τους προηγούμενους μήνες.

 

Παράδειγμα: Η τελευταία άδεια εργασίας ενός αλλοδαπού (που πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις) είχε ισχύ από 25/4/02-24/4/03. Κατά την περίοδο αυτή έχει πραγματοποιήσει 70 ημέρες εργασίας και ζητεί να αναγνωρίσει τις υπόλοιπες 80. Στην αναγνωριστική απόφαση οι 80 ημέρες θα επιμερισθούν μέσα στην χρονική αυτή περίοδο, αρχής γενομένης από τον 4/03. Αν στον μήνα αυτόν δεν υπάρχει ασφάλιση από εργασία, θα αναγνωρισθούν από 1-24/4/03 όσες ημέρες χωρούν, ως εάν απασχολείτο. Αν υπάρχει ασφάλιση από εργασία, θα αναγνωρισθούν όσες υπολείπονται. Το ίδιο θα γίνει για τον 3/03, τον 2/03 και ούτω καθ' εξής μέχρι να εξαντληθούν οι αναγνωριζόμενες 80 ημέρες.

 

Στην εγκ. 66/03 αναφερόταν ότι ως άδεια εργασίας νοείται τόσο η άδεια εργασίας που εκδίδεται από τις κατά τόπους Νομαρχίες (βάσει των διατάξεων του ν.2910/01) όσο και η Κάρτα Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας (Πράσινη Κάρτα) που εξέδιδαν οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βάσει του Π.Δ. 359/97 και η οποία είναι δυνατόν να είχε 2ετή ισχύ.

 

Επισημαίνεται ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση, δηλ. που ο αλλοδαπός έχει Πράσινη Κάρτα 2ετούς ισχύος π.χ. από 5/01-5/03, για την ανανέωση της άδειας εργασίας του απαιτούνται, σύμφωνα με τον νόμο, 150 ημέρες ασφάλισης για κάθε έτος της τελευταίας άδειας εργασίας του, δηλ. 150 ημέρες για το διάστημα 5/01-5/02 και 150 για το διάστημα 5/02-5/03. Εάν δε ο απαιτούμενος αυτός χρόνος ασφάλισης δεν υπάρχει από εργασία, θα γίνει αναγνώριση, κατά τα προεκτεθέντα, για τις ελλείπουσες ημέρες ασφάλισης.

3. ΄Oσον αφορά την απεικόνιση του αναγνωριζόμενου χρόνου και την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας του ασφαλισμένου, θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεώτερο έγγραφό μας, στο οποίο θα περιγράφεται η σχετική διαδικασία.

 

Για τον λόγο αυτόν, οι αναγνωριστικές αποφάσεις θα πρέπει να αρχειοθετούνται μαζί με το αντίγραφο του Γραμματίου Εισπράξεως (το φύλλο που προορίζεται για το Τμήμα Εσόδων) σε ιδιαίτερο κλασέρ, ώστε, για διευκόλυνσή σας, μετά την χορήγηση των οδηγιών να ευρίσκονται συγκεντρωμένες για την περαιτέρω επεξεργασία.

 

4. Επισυνάπτεται σχέδιο αποφάσεως συμπληρωμένο με την χρονική ανάλυση των αναγνωριζόμενων ημερών.

 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm