Open menu
20 | 08 | 2022

Αθήνα, 8/10/2003

Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/299

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 78

 

Θέμα: Ασφαλιστικά στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη νομιμοποίηση των αλλοδαπών εργαζομένων - ασφαλισμένων του ΙΚΑ.(Σχετικά τα άρθρα 19, 21, 22 και 23 του ν. 2910/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον 3013/2002).

 

Με το ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/ 2-5-2002, τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/1-5-2002, τεύχος Α'), θεσπίζονται οι κανόνες εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στη χώρα. Στα άρθρα 19, 21, 22 και 23 ρυθμίζονται τα ζητήματα έκδοσης και ανανέωσης αδειών εργασίας και παραμονής για την παροχή εξαρτημένης εργασίας.

Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων δημιουργήθηκαν προβλήματα σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ασφάλισης και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε περίπτωση. Για την εξομάλυνση των προβλημάτων αυτών, το ΙΚΑ σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, καθόρισε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος για κάθε περίπτωση.

Κατόπιν των ανωτέρω για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών εργασίας και παραμονής στους αλλοδαπούς (υπηκόους χωρών που δεν ανήκουν στην Ε.Ε.) απαιτείται η κατάθεση ανά περίπτωση των παρακάτω δικαιολογητικών ασφάλισης.

 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (παρ. 1 και 2, άρθρο 21, ν.2910/2001)

Στον αλλοδαπό που εισέρχεται στη χώρα με τη διαδικασία της μετάκλησης βάσει των διατάξεων του ν. 2910/2001, χορηγείται αρχική άδεια παραμονής για εξαρτημένη εργασία, εφόσον μεταξύ άλλων προσκομίσει: «Αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήματος ή ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση».

Επειδή για την κάλυψη της προϋπόθεσης αυτής αρκεί και η υποβολή σχετικής αιτήσεως, ο αλλοδαπός μπορεί να προσκομίσει:

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απογραφικού Δελτίου του ΙΚΑ ή της Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΜΑ ή του ασφαλιστικoύ του βιβλιαρίου (ΔΑΤΕ κλπ) εφόσον υπάρχει.   

2. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ Ή ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (παρ.8, άρθ.19, ν.2910/2001)

Για την ανανέωση της άδειας εργασίας των αλλοδαπών που εισήλθαν στη χώρα με τη διαδικασία της μετάκλησης ή νομιμοποιήθηκαν με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.2910/01, απαιτείται μεταξύ άλλων και η «εκπλήρωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων εκ μέρους του αλλοδαπού».

Για την κάλυψη της προϋπόθεσης αυτής, ο αλλοδαπός πρέπει να αποδείξει ότι εργάσθηκε και ασφαλίσθηκε το χρονικό διάστημα, του οποίου αιτείται την ανανέωση, εφόσον για το διάστημα αυτό ήταν εκπληρώσιμες οι ασφαλιστικές υπoχρεώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο αλλοδαπός δεν είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ασφάλιση για χρονικές περιόδους, για τις οποίες ο εργοδότης νομίμως δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις ( Π.χ. νομίμως δεν έχει υποβληθεί Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, ή νομίμως δεν έχουν προσκομισθεί αποδείξεις πληρωμής, αν πρόκειται για αποκλειστικές αδελφές, κατ' οίκον εργαζόμενους σε πολλούς εργοδότες).

Για την απόδειξη της ασφάλισής του, ο αλλοδαπός μπορεί να προσκομίσει:

- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των ασφαλιστικών του βιβλιαρίων (Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, ή ΔΑΤΕ), που αφορούν τη χρονική περίοδο της άδειας που ζητούν την ανανέωσή της ή αν δεν υπάρχουν Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (Α.Α.Λ.Α.)

- Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Βεβαιώσεων Εργοδότη ή Βεβαιώσεις Απασχόλησης για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα (που αφορούν τη χρονική περίοδο της άδειας που ζητούν την ανανέωσή της, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί οι αντίστοιχες ΑΠΔ).

Σύμφωνα με οδηγίες του Υπ. Εργασίας, αν ο αλλοδαπός έχει απασχοληθεί μικρότερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της άδειας παραμονής του θα πρέπει να αποδείξει στις αρμόδιες υπηρεσίες, απολύτως τεκμηριωμένα, τον λόγο για τον οποίο δεν εργάσθηκε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (περιπτώσεις δικαιολογημένης αποχής από την εργασία και δικαιολογητικά είναι: α) Ανεργία - Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, β) Ασθένεια - Γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο για το χρονικό διάστημα της ασθενείας, γ) ταξίδι στο εξωτερικό - αντίγραφο διαβατηρίου).

Στην περίπτωση, αυτή ζητούνται μόνο τα πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια της απασχόλησής του.

Παράδειγμα: Εργοδότης φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει την ΑΠΔ μέσω διαδικτύου και απασχολεί αλλοδαπό που έχει άδεια εργασίας από 1/7/2003 έως 30/6/2004.

Στις 30/6/2004 υποβάλλεται αίτηση για ανανέωση της άδειας.

Ο αλλοδαπός θα προσκομίσει ασφαλιστικά στοιχεία από 1/7/2003 έως 31/3/2004, διότι η ΑΠΔ του Β' τριμήνου 2004 (4/04,5/04,6/04) μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος του 7/2004.

Βεβαίωση Εργοδότη μπορεί να προσκομίσει μόνο για τη χρονική περίοδο 1/7/2003 έως 30/3/2004, ή τμήμα αυτής, εφόσον δεν έχει Α.Α.Λ.Α.

Αν ο αλλοδαπός δεν εργάσθηκε κατά το χρονικό διάστημα 1/7/2003 έως 31/3/2004 ή εργάσθηκε τμήμα αυτού, τότε σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπ. Εργασίας πρέπει να αποδείξει το λόγο για τον οποίο δεν εργάσθηκε (άνεργος, ασθενής κλπ.).

3. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ 'Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (παρ.1, άρθρο 22, ν.2910/2001)

Για την ανανέωση της άδειας παραμονής των αλλοδαπών που εισήλθαν στη χώρα με τη διαδικασία της μετάκλησης ή νομιμοποιήθηκαν με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.2910/01, απαιτείται μεταξύ άλλων:

α) η «εκπλήρωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων εκ μέρους του αλλοδαπού» και

β) «Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αλλοδαπός είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήματος ή ότι έχει υποβληθεί σχετική»

Για την κάλυψη της πρώτης (α) προϋπόθεσης, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην περίπτωση της ανανέωσης της άδειας εργασίας.

Για την κάλυψη της δεύτερης (β) προϋπόθεσης, ο αλλοδαπός μπορεί να προσκομίζει

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας, όπου έχει επικολληθεί η ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας ή έχει τοποθετηθεί η σφραγίδα θεώρησης από το ΙΚΑ.

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ AΠAΣXOΛΗΣH ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ Ή ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (άρθρο 23, ν.2910/2001)

Με τη διάταξη αυτή αντιμετωπίζονται, οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι κατ' οίκον σε περισσότερους του ενός εργοδότες (καθαρίστριες) και οι αποκλειστικές αδελφές, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του επαγγέλματος (συχνή αλλαγή εργοδοτών), αν και δεν συνδέονται με τους εκάστοτε εργοδότες με σχέση ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου,

Συγκεκριμένα στο άρθρο 23 ρυθμίζονται τα ζητήματα της χορήγησης και της ανανέωσης της άδειας Παραμονής για αλλοδαπούς που απασχολούνται με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου. Οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή μπορούν να προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες αντί της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, δήλωση του εργοδότη ότι θα απασχολήσει τον αλλοδαπό σε συγκεκριμένη εργασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή βιβλιάριο ενσήμων ασφαλιστικού οργανισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αλλοδαπός έχει πραγματοποιήσει αριθμό ημερομισθίων τουλάχιστον με το μισό των εργασίμων ημερών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από την έκδοση της άδειας εργασίας μέχρι την υποβολή της αίτησής του για την ανανέωσή της.

Στις περιπτώσεις που αλλοδαποί της ανωτέρω Kατηγορίας ασφαλίζovται στο ΙΚΑ, ισχύουν κατά τα λοιπά όσα αναφέρονται παραπάνω για αυτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία.

Παράδειγμα: Αλλοδαπή που εργάζεται σε οικία (καθαρίστρια) σε πολλούς εργοδότες, έλαβε άδεια εργασίας από 1/7/2003 έως 30/6/2004

Υποβάλλει αίτημα για ανανέωση της άδειας στις 30/6/2004.

Θα προσκομίσει ασφαλιστικά 1/7/2003 έως 30/4/2004 (διότι τις εισφορές 5/04, 6/04 και 7/04, οφείλει να τις καταβάλλει μέχρι 31/8/2004).

Β. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η επικύρωση των παραπάνω δικαιολογητικών που ζητούνται για κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Νομαρχίες, Δήμοι ή Κοινότητες) στις οποίες κατατίθενται με την επίδειξη των πρωτοτύπων και για το λόγο αυτό δεν χρειάζεται απαραίτητα η προσέλευση στις υπηρεσίες του ΙΚΑ. Επίσης η επικύρωση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

Η προσέλευση στο ΙΚΑ χρειάζεται μόνο για τη θεώρηση των Βεβαιώσεων εργοδότη ή Βεβαιώσεων απασχόλησης οικοδόμων, για το χρόνο ασφάλισης που δεν έχει εκδοθεί Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

Οι υπηρεσίες που επικυρώνουν Αποσπάσματα Ατομικών Λογαριασμών Ασφάλισης (Α.Α.Λ.Α) πρέπει να γνωρίζουν ότι:

- Τα Αποσπάσματα φέρουν ένδειξη Ημερομηνία στο κάτω μέρος της μπροστινής όψης του εντύπου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία εκτύπωσης

- Τα Αποσπάσματα που έχουν ημερομηνία εκτύπωσης μέχρι 24/2/2003 ανεξαρτήτως τριμήνου στο οποίο αναφέρονται, φέρουν στη δεξιά πλευρά της μπροστινής όψης του εντύπου «φάσα» - γραμμή χρώματος πορτοκαλί  που είναι εκτυπωμένη με ειδική anticopy μελάνη.

- Τα Αποσπάσματα που έχουν ημερομηνία εκτύπωσης από 25/2/2003 ανεξαρτήτως τριμήνου στο οποίο αναφέρονται, αντί της πορτοκαλί «φάσας», φέρουν στο άνω δεξί μέρος της μπροστινής όψης του εντύπου ολόγραμμα με το λογότυπο του ΙΚΑ.

Σημειώνεται ότι στα Αποσπάσματα εκτός των ανωτέρω εμφανών χαρακτηριστικών ασφαλείας, έχουν ενσωματωθεί και χαρακτηριστικά ασφαλείας που διακρίνονται με χρήση φωτισμού ειδικής συχνότητας (UV).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες τους (Νομαρχίες, Δήμους, Κοινότητες, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) για την ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.   

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm