Open menu
27 | 02 | 2024

Αθήνα, 29/9/2003

 

Αριθμ.Πρωτ.: Π06/43

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 77

 

ΘΕΜΑ: Κατ' οίκον απασχολούμενο προσωπικό και αλλοδαποί και άλλα θέματα.


ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιοι 84 και 96/98, 66/03 και 53/03.

 

 

Με τις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους της Δ/νσης Ασφάλισης-Εσόδων, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ασφάλισης του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού.

 

Επειδή όμως, μετά από προφορικά και γραπτά ερωτήματα Υποκ/των μας, διαπιστώσαμε ότι, δεν αντιμετωπίζονται σωστά θέματα που αφορούν την ασφ/κή κάλυψη των κατηγοριών αυτών όπως και οι παροχές σε χρήμα, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

 

Α) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 

Όσον αφορά την ασφ/κή κάλυψη των προσώπων που αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους, σε περίπτωση που ασφαλίζονται με αποδοχές που υπολείπονται του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, προκειμένου να τύχουν των παροχών ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει (80) ογδόντα τουλάχιστον ημέρες εργασίας, είτε κατά το προηγούμενο της ημέρας της αναγγελίας της ασθένειας ή της πιθανής ημέρας τοκετού ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο πριν την εν λόγω αναγγελία 15μηνο, μη συνυπολογιζομένων των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο.

 

Στις (80) ογδόντα ημέρες εργασίας μπορούν να συμπεριληφθούν και εκείνες που η ασφάλιση έχει γίνει μη πλήρες Η.Α.Ε.

 

Στις περιπτώσεις που τα παραπάνω πρόσωπα έχουν συμπληρώσει (50) συνολικά ημέρες ασφάλισης με αποδοχές που ανέρχονται στο ύψος του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 31 του Α.Ν.1846/51.

 

Β) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

 

Για τις παροχές σε χρήμα απαιτούνται οι ίδιες χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται για τις 182 ημέρες επιδότησης, για τις 360 και 720, χωρίς καμία ιδιαιτερότητα.

 

Υπάρχει όμως, διαφοροποίηση σχετικά με το χρόνο αναμονής στις περιπτώσεις επιδότησης.

 

Στην περίπτωση που η απασχόληση αυτών των προσώπων είναι σε έναν εργοδότη, ο χρόνος αναμονής είναι τριήμερο, ενώ αντίθετα, στις περιπτώσει που απασχολούνται σε πολλούς εργοδότες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33α του Κανονισμού Ασθένειας του ΙΚΑ, δηλαδή 10ήμερο.

 

Υπόψη ότι, εάν κατά την πρώτη ανικανότητα για εργασία οι ασφ/νοι της

 

παραπάνω κατηγορίας νοσηλευθούν σε θεραπευτήριο εφαρμόζονται από της εισαγωγής του στο θεραπευτήριο, οι διατάξεις που ισχύουν σ' αυτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, (χρόνος αναμονής (3) τρεις ημέρες).

 

Γ) Επίσης σας επισημαίνουμε ότι, θα πρέπει να εξετάσετε με μεγάλη προσοχή τις χρονικές προϋποθέσεις των αλλοδαπών που ζητούν παροχές σε είδος και σε χρήμα.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3169/03 (ΦΕΚ 189/24-7-03 τεύχος Α') δόθηκε η δυνατότητα στους αλλοδαπούς που δεν είχαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την άδεια εργασίας και άδεια παραμονής ν' αναγνωρίζουν τον απαιτούμενο χρόνο από το ΙΚΑ.

 

Η αναγνώριση όμως γίνεται στους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας σε είδος.

 

Δ) Σχετικά με τις οδηγίες που σας δώσαμε με την εγκ.53/03 και αφορούσαν τη χορήγηση ιατρικής περίθαλψης στα εξωτερικά ιατρεία Κρατικών Νοσοκομείων, σας γνωρίζουμε ότι, η προθεσμία σ' αυτές τις περιπτώσεις εντός της οποίας πρέπει να καταθέτουν οι ασφ/νοι τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Παροχών για την απόδοση της δαπάνης είναι ένας (1) μήνας από την πραγματοποίηση της παροχής. Η απόδοση της δαπάνης σ' αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται βάσει κρατικής διατίμησης μείον τη συμμετοχή. Για την απόδοση της δαπάνης θα καταθέτουν οι ασφ/νοι αίτηση με τις σχετικές

 

αποδείξεις και θα εκδίδεται σχετική απόφαση.

 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm