Open menu
20 | 10 | 2020

ΙΚΑ 05/06/2006

Γ.Ε. : Γ32/808/5-6-06

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας σε υπηκόους τρίτων χωρών

 

Σε συνέχεια των με αριθ. πρωτ. Γ32/9/10.1.06 & Γ32/337/16.3.06 εγγράφων μας και κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Υγείας & Κοιν/κής Αλληλεγγύης (σχετ. Α.Π.Υ. 1/ ΓΠ οικ.61720/ 17.5.06) παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους Ιατρούς ευθύνης σας ότι θα πρέπει να εξυπηρετούν τους υπηκόους τρίτων χωρών όταν αιτούνται την έκδοση του Πιστοποιητικού Υγείας που θα βεβαιώνει ότι δεν αποτελούν κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Π.Ο.Υ.
Πιστοποιητικά Υγείας θα εκδίδονται στις παρακάτω περιπτώσεις αλλοδαπών:

1. Εφόσον αυτοί έχουν εισέλθει στη χώρα με εθνική θεώρηση εισόδου και έχουν λάβει βεβαίωση από την αρμόδια αρχή (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ή Δήμος) κατάθεσης αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής με ελλιπή δικαιολογητικά.
2. Στις περιπτώσεις που είχαν μεταβεί στις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ έγκαιρα, αλλά τους είχε δοθεί ημερομηνία εξέτασης μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας (2/5/06).
3. Για την ανανέωση της άδειας παραμονής.

Πιστοποιητικό Υγείας θα εκδίδεται για κάθε μέλος της οικογένειας (βρέφη - παιδιά - ενήλικες).
Σας υπενθυμίζουμε ότι:

Οι βασικές εξετάσεις που θα πρέπει να διενεργούνται, στους ενδιαφερόμενους υπηκόους, για την χορήγηση Πιστοποιητικού Υγείας είναι:

  • Ακτινογραφία θώρακος

  • Φυματινοαντίδραση ( mantoux)

  • Κλινική εξέταση

Στο Πιστοποιητικό Υγείας επισυναπτόμενο υπόδειγμα θα αναγράφονται:

1. Ο λογότυπος του ΙΚΑ
2. Τα στοιχεία της Μονάδας Υγείας/Νοσοκομείου
3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου
4. Η ημερομηνία και
5. Στρογγυλή σφραγίδα του Ιδρύματος από τη Γραμματεία

Η Κάρτας Υγείας του Αλλοδαπού, (επισυνάπτεται) αφού συμπληρωθεί από τον Ιατρό θα φωτοτυπηθεί στη Γραμματεία της Μονάδας και θα δίδεται στον ενδιαφερόμενο το πρωτότυπο. Οι φωτοτυπίες θα κρατούνται στη Γραμματεία της Μονάδας σας και θα αποστέλλονται με ονομαστική κατάσταση στην Υπηρεσία μας (Δ/νση Υγειονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής) στο τέλος κάθε μήνα.
 


ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ/ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΗΜΕΡ.:

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

Πιστοποιείται ότι ο/η……………………………………….., του ………….και της……………………., γεννημένος-η την………….., εις………..…………, μετά από: κλινική εξέταση, ακτινολογικό έλεγχο πνευμόνων και δερμοαντίδραση mantoux δεν πάσχει από ενεργό φυματίωση.

Εκ της κλινικής εξετάσεως προκύπτει ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο σύμφωνα με τα Διεθνή Επιδημιολογικά Δεδομένα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία.

Ο Ιατρός

Θεωρήθηκε

(στρογγυλή σφραγίδα) (υπογραφή & σφραγίδα)

 


 

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

Ατομικά στοιχεία

 

Ονομα: Επώνυμο:

Πατρώνυμο:

Ημερ.γεννήσεως:

Δ/νση κατοικίας: Οδός:

Περιοχή:

Στοιγεία ιατρικής εξέτασης

Κλινική εξέταση: Ευρήματα: ΝΑΙ     Ποια

                                         ΟΧΙ

Α/φία θώρακος:

                                          ΟΧΙ

Δερμοαντίδραση mantoux: mm Θετική Αρνητική

Εμβολιασμός BCG ΝΑΙ

                            ΟΧΙ

Λήψη φαρμάκων: ΝΑΙ Ποια

                          ΟΧΙ

Ο Ιατρός

Ευρήματά: ΝΑΙ .  Ποια:
Τηλ.
Αριθμός
Αρ. διαβατηρίου:
Μητρώνυμο:
 
……………………………………….…..
Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm