19 | 08 | 2019

Αθήνα 11/06/2004

Εγκύκλιος αρ. 76/04

 

Θέμα: Αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος τοκετού.

 

Με την, από 24.5.2004, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (διετούς ισχύος) και την 16/28.5.04 πράξη κατάθεσης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αυξήθηκε το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και, από 1.1.04, ανέρχεται στο ποσό των 24,22 ΕΥΡΩ, ενώ από 1.9.2004 στο ποσό των 25,01 ΕΥΡΩ.
Κατά συνέπεια, το εφάπαξ βοήθημα τοκετού, διαμορφώνεται, από 1.1.04 στο ποσό των 726,60 ΕΥΡΩ (24,22 Χ 30 = 726,60) και από 1.9.2004, στο ποσό των 750,30 ΕΥΡΩ (25,01 Χ 30 = 750,30).
Για του τοκετούς που έχουν πραγματοποιηθεί, από 1.1.04 μέχρι τη λήξη της παρούσας, για τους οποίους έχει καταβληθεί το ποσό των 698,70 Ευρώ, θα καταβληθεί η διαφορά, εφόσον ζητηθεί.

Σχετικά άρθρα