Open menu
12 | 07 | 2020
Αθήνα, 7 Απριλίου
 ΥΠΟΙΚ.  Αριθ.Πρωτ: 103486

 
 
ΘΕΜΑ: «Προληπτικός έλεγχος – ¶μεσες ελεγκτικές προτεραιότητες»
 
 1. Γενικά
 Ο προληπτικός έλεγχος, όπως είναι γνωστό, αποτελεί βασική συνιστώσα του ελεγκτικού έργου, αφού επαυξάνει και βελτιώνει το βαθμό οικειοθελούς συμμόρφωσης των φορολογούμενων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στήριξη των δημοσίων εσόδων και την απόδοση των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων και κυρίως του Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ.

Ο έλεγχος αυτός (προληπτικός), όπως εξ αρχής έχει διευκρινισθεί, συνεχίζεται και μάλιστα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού είναι ο κατ’ εξοχήν έλεγχος, που σχετίζεται με τη λειτουργία της αγοράς και συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανάπτυξης του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων με την καταπολέμηση φαινομένων αθέμιτου αντα­γω­νι­σμού, εντάσσοντας τμήματα της μη εμφανούς οικονομίας στην εμφανή οικονομική δράση.
Για το αμέσως προσεχές διάστημα επιβάλλεται η εντατικοποίηση και η ουσιαστική άσκηση του ελεγκτικού αυτού έργου, που πρέπει να κατατείνει στην εξακρίβωση παραβάσεων, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την απόκρυψη συναλλαγών, την μη εμφάνιση ή ανακριβή εμφάνιση εσόδων και την μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση δασμών και φόρων.

2. Ελεγκτικές προτεραιότητες

Για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι προτεραιότητες και οι κύριοι ελεγκτικοί άξονες έχουν ως ακολούθως :

2.1 Έλεγχοι διακίνησης
Ο έλεγχος της αγοράς θα επιδιωχθεί μέσω της διαρκούς παρουσία – με την μορφή εμφανών ελέγχων – σε επίκαιρα σημεία, με το σύνολο της διαθέσιμης δύναμης του προσωπικού σας.
Ιδιαίτερο βάρος, με βάση την καταγραφή και χαρτογράφηση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής αρμοδιότητάς σας θα δοθεί :

• Στη διακίνηση αγροτικών προϊόντων (κρεάτων, ιχθύων, λαχανικών, φρούτων, οστρακοειδών κ.λ.π.) από επιχειρήσεις που εμπλέκονται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (σφαγεία, θερμοκήπια, τυποποιητήρια, ιχθυοτροφεία κ.λ.π.).
• Στη διακίνηση των παραπάνω αγαθών από εισαγωγικές επιχειρήσεις
• Στη διακίνηση οίνων και ποτών (χονδρική διάθεση).
• Στη διακίνηση αγαθών από επιχειρήσεις συγκέντρωσης, φύλαξης, αποθή­κευ­σης, συντήρησης αγροτικών κ.λ.π. προϊόντων (ψυκτικοί θάλαμοι, χώροι αποθήκευσης, logistics κ.λ.π.).
• Σε επιχειρήσεις διάθεσης εποχιακών ειδών.

Οι έλεγχοι της διακίνησης αγαθών των ανωτέρω κατηγοριών θα διενεργούνται στο επαρχιακό, αστικό και εθνικό οδικό δίκτυο, στα λιμάνια, στα διόδια και κυρίως σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου όπου πιθανόν να παρακάμπτεται το εθνικό δίκτυο ή και σε σημεία σύνδεσης του επαρχιακού οδικού δικτύου με το εθνικό. Έλεγχοι επίσης θα διενεργηθούν σε κεντρικές αγορές (Ρέντη κ.λ.π.), τοπικές δημοτικές (Βαρβάκειος, Μοδιάνο κ.λ.π.), ιχθυόσκαλες κ.λ.π.
Έλεγχοι εντός των επιχειρήσεων θα διενεργούνται μόνο στις περιπτώσεις, που από τον έλεγχο διακίνησης προκύψει ανάγκη πιστοποίησης και συγκεκριμενοποίησης παραβάσεων. Σε κάθε περίπτωση οι έλεγχοι εντός των επιχειρήσεων θα είναι σύντομοι και θα περιορίζονται στις αναγκαίες ελεγκτικές επαληθεύσεις.

2.2 Λοιποί έλεγχοι
Επιπλέον των προαναφερομένων, θα διενεργούνται και έλεγχοι των κάτωθι κατηγοριών :

• Έλεγχοι διακίνησης εμπορευμάτων τόσο στα συνοριακά όσο και στα τελωνεία εισόδου.
• Έλεγχοι που σχετίζονται σε πληροφορίες αναφορικά με ναρκωτικές ουσίες.
• Εντατικοποίηση ελέγχων κατά το στάδιο της διακίνησης στους τομείς των πετρελαιοειδών, οινοπνευματωδών και καπνικών προϊόντων.
• Έλεγχοι εφαρμογής των διατάξεων του ν.2800/2000, σχετικά με τη νομιμότητα κυκλοφορίας και μεταφοράς των Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
• Έλεγχοι βάσει εισαγγελικών παραγγελιών.
• Έλεγχοι επεξεργασίας κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων σε συνδυασμό με αντίστοιχους διασταυρωτικούς με προτεραιότητα σ’ αυτούς που αφορούν τη χρήση πλαστών, εικονικών και νοθευμένων στοιχείων.
• Έλεγχοι για αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες.
• Έλεγχοι εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 2873/2000, σχετικά με παράνομη χρήση πετρελαίου θέρμανσης ή νόθευση πετρελαίου κίνησης από παντός είδους οχήματα πλην αγροτικών μηχανημάτων (τρακτέρ κ.λπ.).
• Έλεγχοι σχετικά με το παραεμπόριο
• Διερεύνηση καταγγελιών

2.3 Έλεγχοι σε κέντρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις διασκέδασης και παροχής φαγητού και ποτού για επιτόπια κατανάλωση, όπως :

• Κέντρα διασκέδασης και ιδίως αυτά με επώνυμους καλλιτέχνες.
• Ταβέρνες, εστιατόρια με σημαντική κίνηση πελατείας και ιδίως όπου χρησιμοποιείται «ζωντανή» μουσική και υφίσταται υπο­χρέ­ω­ση έκδοσης εισιτηρίων
• Λοιποί χώροι διασκέδασης και ψυχαγωγίας όπως club,καφετέριες κ.λπ.

Ο έλεγχος των συγκεκριμένων επιχειρήσεων θα αφορά κατά βάση την κανονικότητα της εμφάνισης των τρεχουσών συναλλαγών και την έκδοση παραστατικών εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., με ταυτόχρονη θεώρηση των τηρούμενων από την επιχείρηση βιβλίων και στοιχείων.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm