Open menu
24 | 09 | 2020

Π.Δ. 140 / 1990

 4/10.4.90.

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.- (Α' 55).

 

Έχοντας υπόψη.....

κ.λ.π.

¶ρθρο 1

Δαπάνη Εκτίμησης


Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Π.Δ. 279/1979 "περί του τρόπου διοικήσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών" (Α' 81) αντικαθίσταται, ως ακολούθως.

α) η δαπάνη εκτίμησης καθορίζεται ως ποσοστό της αξίας που  προσδιορίζεται με την έκθεση εκτίμησης, ως εξής.

1)  Για αξία αντικειμένου μέχρι δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών σε ποσοστό 5%, μη δυνάμενο να είναι κατώτερο των δραχμών 90.000.
2) Για αξία αντικειμένου μέχρι τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών και για το υπέρ τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ποσόν, σε ποσοστό 3 %.

3) Για αξία αντικειμένου μέχρι εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών και για το υπέρ τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ποσόν, σε ποσοστό 2 %.

4) Για αξία αντικειμένου μέχρι εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμών και για το υπέρ τα εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ποσό, σε ποσοστό 1,5 %.
5) Για αξία αντικειμένου μέχρι διακόσια σαράντα εκατομμυρίων (240.000.000) δραχμών και για το υπέρ τα εκατόν είκοσι εκατομμύρια  (120.000.000) ποσό, σε ποσοστό 1,25%.
6) Για αξία αντικειμένου μέχρι πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμών και για το υπέρ τα διακόσια σαράντα εκατομμύρια (240.000.000) ποσό, σε ποσοστό 1,0%.
7) Για αξία αντικειμένου μέχρι ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμών και για το υπέρ τα πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) ποσό, σε ποσοστό 0,90%.
8) Για αξία αντικειμένου μέχρι δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμών και για το υπέρ το ένα δισεκατομμύριο (10.000.000) ποσό, σε  ποσοστό 0,80%.
9) Για αξία αντικειμένου μέχρι πέντε δισεκατομμύρια (5.000.000.000) δραχμών και για το υπέρ τα δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) ποσό, σε ποσοστό 0,75%.
10) Για αξία άνω των πέντε δισεκατομμυρίων (5.000.000.000) δραχμών ο συντελεστής σταθεροποιείται στο 0,70%.

β) Προκειμένου περί εκτιμήσεως μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών ή λοιπών τίτλων κινητών αξιών Ανωνύμων Εταιρειών ή συμμετοχών σε Εταιρείες, ή συνεταιρισμούς τα ανωτέρω ποσοστά ως και το κατώτερο όριο δαπάνης προσαυξάνεται κατα 40 %.
γ) Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε. δύναται σε ειδικές περιπτώσεις μεγάλης αξίας να παρέχεται έκπτωση έως 20%,  λαμβανομένης υπόψη της απασχολήσεως του Σ.Ο.Ε. και των λοιπών εξόδων (μετακινήσεις, ειδικοί σύμβουλοι κ.λπ.).
δ) Σε περιπτώσεις επανεκτιμήσεων εντός 18 μηνών των ιδίων ακριβώς αντικειμένων η δαπάνη εκτίμησης υπολογίζεται βάσει της νέας αξίας και στη συνέχεια αφαιρείται η προηγουμένως καταβληθείσα δαπάνη εκτίμησης.
Σε καμμία περίπτωση η δαπάνη επανεκτίμησης δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 50.000 δρχ.

 

 

¶ρθρο 2

Ασυμβίβαστο


Στο άρθρο 8 του Π.Δ. 279/79 προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής, της ήδη υπάρχουσας αριθμουμένης ως παραγράφου 1.

"2. Το λειτούργημα του Ορκωτού Εκτιμητή δεν είναι ασυμβίβαστο.

α) Με την διδασκαλία σε ΑΕΙ, Ιδρύματα Ερευνών και Ινστιτούτα Ερευνών.
β) Με την κατοχή δημοτικών εκλογίμων αξιωμάτων και με τη βουλευτική ιδιότητα. Εάν όμως εκλεγεί Δήμαρχος ή βουλευτής, κατά την διάρκεια της θητείας του, αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του Ορκωτού Εκτιμητή.
γ) Με τη συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα.
δ) Τα ασυμβίβαστα και οι εξαιρέσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τους βοηθούς Ορκωτούς Εκτιμητές Α' Τάξης".

 

¶ρθρο 3

Σύνθεση Σ.Ο.Ε. Θέσεις - Εξέλιξη προσωπικού.


1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 279/79 αντικαθίστανται ως εξής.

"α) Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) από τελείται από τους Ορκωτούς Εκτημητές, τους Βοηθούς Ορκωτούς Εκτιμητές Α' Τάξης και τους Βοηθούς Ορκωτούς Εκτιμητές. Οι δύο πρώτες κατηγορίες Ορκωτών Εκτιμητών διενεργούν τις κατά το άρθρο 1 αναφερόμενες εκτιμήσεις. Μετά του Βοηθού Ορκωτού Εκτιμητού Α' Τάξεως συμπράττει απαραιτήτως και ένας Ορκωτός Εκτιμητής.
β) Ο αριθμός των Ορκωτών Εκτιμητών και Βοηθών Ορκωτών Εκτιμητών Α' Τάξεως ορίζεται σε 30. Οι θέσεις αυτές είναι ενιαίες. "

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 279/79 αντικαθίσταται το εδάφιο β ως ακολούθως:

"β. Δωδεκαετής εμπειρία σχετική με το έργο του Εκτιμητού ή ισόχρονος προϋπηρεσία στο Δημόσιο και προστίθεται εδάφιο γ. "γ. Επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας των Χωρών Μελών της ΕΟΚ".

3. Στο άρθρο 7 του Π.Δ. 279/79, προστίθεται παράγραφος 4.

"α) Για το διορισμό βοηθών Ορκωτών Εκτιμητών Α' Τάξεως, που  ενεργείται κατά το άρθρο 9 του παρόντος απαιτούνται τα ίδια προσόντα,  πλην εκείνου που αναφέρεται στο εδάφιο β της παραγράφου 2 το οποίο  περιορίζεται σε τετραετή εμπειρία ή προϋπηρεσία στο Δημόσιο.
β) Οι βοηθοί Ορκωτοί Εκτιμητές Α' τάξης μετά εξαετή ευδόκιμη υπηρεσία προάγονται μετά από φάση του Εποπτικού Συμβουλίου σε Ορκωτούς Εκτιμητές.
γ) Οι βοηθοί Ορκωτοί Εκτιμητές Α' ταξης έχουν ως αποδοχές το 80% των αποδοχών των Ορκωτών Εκτιμητών με την ίδια προϋπηρεσία στο Σ.Ο.Ε. "

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 279/79 προστίθεται περίπτωση (γ), που έχει ως εξής:

"γ). Προκειμένου να πληρωθούν θέσεις Ορκωτών και Βοηθών Ορκωτών Εκτιμητών Α' Τάξης καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο στη σχετική πρόσκληση οι απαιτούμενες εκάστοτε ειδικότητες".

 

 

¶ρθρο 4

Αρμοδιότητες Σ.Ο.Ε.- Προθεσμίες


1. Επεκτείνονται οι διατάξεις του άρθρου 39 παράγραφος 3 του Ν.1041/1980 "Περί αυξήσεως των αποδοχών κ.λπ." (Α' 75) και στις  αγοραπωλησίες ακινήτων όλων των Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από το Ν. 1232/1982 (Α' 22) και το Ν. 1256/1982 (Α' 65).
Έκθεση εκτίμησης του Σ.Ο.Ε. δεν απαιτείται εφόσον:

α) η αγοραπωλησία γίνεται μεταξύ φορέων του Δημόσιου Τομέα.
β) Η αξία του κάθε ακινήτου δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δραχμές. Το όριο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών όταν η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων δεν υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές.

2. Με απόφαση του Διοικητού του Σώματος δύναται να καθορίζεται προθεσμία προς αποπεράτωση της Εκθεσης Εκτίμησης, καθώς και επίδομα  παραγωγικότητας των Ορκωτών Εκτιμητών και Βοηθών Ορκωτών Εκτιμητών όχι μεγαλύτερο του 20% των μηνιαίων αποδοχών.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm