Open menu
11 | 04 | 2021

Αθήνα 1/11/2004
Αριθ. Πρωτ.:1070412/11007/ B 0012

ΠΟΛ. 1110

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, του τύπου και περιεχομένου της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο δήλωσης -εξουσιοδότησης, καθώς και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του N . 3259/2004.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη: ....

κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του N. 3259/2004 , ορίζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται μόνο μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εγκατεστημένων στην Ελλάδα, που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με το N. 2076/1992, όπως ισχύει, μετά από «δήλωση – εξουσιοδότηση» του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου προς το πιστωτικό ίδρυμα. Η μεταφορά κεφαλαίων μπορεί να διενεργηθεί με οποιοδήποτε σύμφωνο με την τραπεζική πρακτική μέσο, με το οποίο πιστοποιείται ότι τα μεταφερόμενα κεφάλαια προέρχονται από τραπεζικό λογαριασμό, καταθετικό ή επενδυτικό, του εντολέα που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του εντολέα σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα.
β) Η «δήλωση – εξουσιοδότηση» περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία των 2 (δύο) συνημμένων υποδειγμάτων για φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
γ) Η εισαγωγή των κεφαλαίων μπορεί να γίνει με μεταφορά καταθέσεων ή χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την έννοια του άρθρου 2 του N. 2396/1996 , όπως ισχύει.
δ) Ο τραπεζικός λογαριασμός, καταθετικός ή επενδυτικός, τόσο της αλλοδαπής όσο και της ημεδαπής πρέπει να ανήκει στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισάγει τα κεφάλαια και που πρέπει να είναι φορολογικά υπόχρεο στην Ελλάδα. Ειδικά σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, ο δηλών – εξουσιοδοτών πρέπει να είναι ένας από τους δικαιούχους. Ο τραπεζικός λογαριασμός της ημεδαπής θα πρέπει είτε να υφίσταται ήδη είτε να ανοίγεται πριν από τη μεταφορά των κεφαλαίων.
ε) Το λογιστικό παραστατικό της συναλλαγής, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης, πρέπει να είναι μοναδικό και να αναφέρεται ρητά σε αυτό ως αιτιολογία της συναλλαγής η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του
άρθρου 38 του N. 3259/2004 .
στ) Σε περίπτωση εισαγωγής κεφαλαίων σε ξένο νόμισμα η φορολογητέα αξία υπολογίζεται σύμφωνα με την τιμή μετατροπής του ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος κατά τον χρόνο εισαγωγής των κεφαλαίων σε ευρώ, χωρίς να απαιτείται η μετατροπή σε ευρώ.
ζ) Επίσης σε περίπτωση εισαγωγής κεφαλαίων από επενδυτικούς λογαριασμούς, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται για μεν τα μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εκδοθεί σε χώρα – πλήρες μέλος του ΟΟΣΑ, η ονομαστική τους αξία, για δε τα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά χώρας – πλήρους μέλους του ΟΟΣΑ χρηματοπιστωτικά μέσα, η τιμή κλεισίματος της οργανωμένης αγοράς, στην οποία είναι εισηγμένα, την ημέρα που ολοκληρώνεται η μεταφορά τους σε επενδυτικό λογαριασμό του ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος, χωρίς να απαιτείται η ρευστοποίηση των μέσων αυτών.
η) Τα εισαγόμενα κεφάλαια θα πρέπει να υπήρχαν στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του N. 3259/2004 (04-08-2004), το αργότερο.
θ) Χρόνος υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού είναι ο χρόνος υποβολής της «δήλωσης – εξουσιοδότησης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
( άρθρου 38 N. 3259/2004 )


Προς ………………………………………………… (πιστωτικό ίδρυμα)

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ....................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ……………… ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ……………Α.Δ.Τ…..……

Α.Φ.Μ. ……………. Δ.Ο.Υ. ………...... ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ......................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ………………………..…Τ.Κ. …………… ΠΟΛΗ …………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………………………………………………

 

Δηλώνω ότι είμαι φορολογικά υπόχρεος στην Ελλάδα και ότι από το λογαριασμό μου * (καταθετικό – επενδυτικό)** με αριθ. …………………………….. που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα …………………………………… Χώρα ……………………….., σε νόμισμα ………… θα εισαχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 38 του N. 3259/2004, ολόκληρο το ποσό ή η αξία αυτού ή το ποσό ή η αξία των …………………………………………, το οποίο θα πιστωθεί στον προσωπικό μου (καταθετικό – επενδυτικό)** λογαριασμό με αριθ. …………………..……………. σε νόμισμα ………………... που τηρώ στο πιστωτικό σας ίδρυμα.

Εξουσιοδοτώ το πιστωτικό σας ίδρυμα να παρακρατήσει και να αποδώσει από το ανωτέρω κεφάλαιο τον προβλεπόμενο από τον πιο πάνω νόμο φόρο με συντελεστή 3% επί της αξίας του.

Είδος μεταφερομένων χρηματοπιστωτικών μέσων *** : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

(πόλη και ημερομηνία)
Ο/Η Δηλών/ούσα και Εξουσιοδοτών/ούσα


…..………………………………………….
Υπογραφή


* Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, θα αναγράφεται ο εν λόγω λογαριασμός.
** Διαγράφεται η μία λέξη, αναλόγως
*** Συμπληρώνεται μόνο επί επενδυτικών λογαριασμών

 


 

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
( άρθρου 38 Ν. 3259/2004 )

 


Προς ………………………………………………… (πιστωτικό ίδρυμα)

Στοιχεία του νομικού προσώπου:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ………………………………………………………………


 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ .................................................................................................................

Α.Φ.Μ. ………………… Δ.Ο.Υ…………….……………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ………………………..…Τ.Κ. …………… ΠΟΛΗ ………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………………………………………………

 

Στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ……………………………………………………………………………

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ....................................................................................................

Α.Δ.Τ. …………….. Α.Φ.Μ. .…………….... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ…………………Τ.Κ. …………… ΠΟΛΗ ……………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ………………………………………………

 

Δηλώνω ότι το άνω νομικό πρόσωπο είναι φορολογικά υπόχρεο στην Ελλάδα και ότι από το λογαριασμό του (καταθετικό-επενδυτικό)* με αριθ. ………………………..…………… που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα …………………………………. Χώρα ………………….., σε νόμισμα ………….θα εισαχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3259/2004, ολόκληρο το ποσό ή η αξία αυτού ή το ποσό ή η αξία των …………………………………………...., το οποίο θα πιστωθεί στο λογαριασμό (καταθετικό-επενδυτικό)* με αριθ. ……………………………… σε νόμισμα ………………….... που τηρείται στο πιστωτικό σας ίδρυμα.

Εξουσιοδοτώ το πιστωτικό σας ίδρυμα να παρακρατήσει και να αποδώσει από το ανωτέρω κεφάλαιο τον προβλεπόμενο από τον πιο πάνω νόμο φόρο με συντελεστή 3% επί της αξίας του.

Είδος μεταφερομένων χρηματοπιστωτικών μέσων ** : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

… … … … ………..………………………………..


(πόλη και ημερομηνία)
Για το νομικό πρόσωπο

Ο/Η Δηλών/ούσα και Εξουσιοδοτών/ούσα


..………………………………………….
Υπογραφή

* Διαγράφεται μία λέξη, αναλόγως
** Συμπληρώνεται μόνο επί επενδυτικών λογαριασμών

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm