26 | 09 | 2018

Αθήνα 20/07/2005
Αρ. Πρωτ.: 1071445

ΠΟΛ. 1107

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. (Ν.Δ. 2548/1953, Φ.Ε.Κ. 231/27.8.1953, τ.Α') Αλλαγή στο Πιστοποιητικό Φορολογικής που χορηγούν οι Φορολογικές Αρχές των Η.Π.Α.

 

Σε συνέχεια του εγγράφου μας με Αρ. Πρωτ. 1090330/1170/03/ΔΟΣ ΠΟΛ 1111/10.10.2003, σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος που έχει συνάψει η Ελλάδα με τις Η.Π.Α., σας γνωρίζουμε ότι η αλλοδαπή φορολογική αρχή μας ενημέρωσε για την ακόλουθη αλλαγή:

Στο Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (Έντυπο 6166), το οποίο εκδίδει η εν λόγω αρχή θα επέλθει αλλαγή άμεσα.
Ο, έως σήμερα, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των Η.Π.Α. για να υπογράφει τα Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας, άλλαζε και έτσι το όνομα και ο τίτλος που θα εμφανίζεται στο εν λόγω έγγραφο θα είναι ο εξής:

- Andrew Zuckerman
Field Director, Philadelphia Accounts Management Center

Σημειώνεται ότι οι οικείες φορολογικές αρχές θα πρέπει: να δέχονται το υφιστάμενο Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας έως ότου αυτό αντικατασταθεί από το νέο έντυπο, χωρίς προειδοποίηση, από τις Φορολογικές Αρχές των Η.Π.Α.
Να δέχονται μόνο πρωτότυπο έγγραφο το οποίο θα φέρει, είτε υδατογράφημα, είτε τη μεγάλη ανάγλυφη σφραγίδα των Αμερικανικών Φορολογικών Αρχών.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16