25 | 01 | 2020

Αθήνα 18/05/2005
Αρ. Πρωτ.: 1050277
ΠΟΛ. 1079

 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου

 

Από τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας έχει διαπιστωθεί ότι στις Δ.Ο.Υ. εκκρεμεί προς έλεγχο μεγάλος αριθμός δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου (κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων), με αποτέλεσμα την καθυστέρηση είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου λόγω μη έγκαιρης έκδοσης πράξης προσδιορισμού φόρου και βεβαίωσης των αναλογούντων φόρων.

Δεδομένου ότι στόχος της Διοίκησης είναι η έγκαιρη περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων των Δ.Ο.Υ., ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση αυτών στα έτη παραγραφής, παρακαλούμε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Μέχρι 22/6/2005, αφενός να έχετε ολοκληρώσει την αποστολή των ΔΑΠ των παραγραφόμενων υποθέσεων προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και αφετέρου, αφού κατ΄ αρχήν λάβετε υπόψη σας τη σοβαρότητα κάθε υπόθεσης, να έχετε εκδώσει τις οικείες εντολές ελέγχου αρμοδιότητάς σας προς τους ελεγκτές της υπηρεσίας σας,
β) Μέχρι 1/7/2005 να έχετε εκδώσει τις οικείες εντολές ελέγχου για τα ΔΑΠ των άλλων Δ.Ο.Υ. που θα περιέλθουν στην υπηρεσία σας.
γ) Παράλληλα με τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, θα πρέπει άμεσα να εκδώσετε εντολές ελέγχου για τις υποθέσεις των επόμενων μη παραγραφόμενων ετών, οι οποίες έχουν σοβαρό φορολογικό ενδιαφέρον.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε να φροντίζετε για την έγκαιρη αποστολή προς τη Γ.Γ.Π.Σ., με e-mail, του δελτίου που είχε καθιερωθεί με τα 1030831/200/Α0013/3-4-2005 και 1030832/201/Α0013/3-4-2005 έγγραφά μας

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm