20 | 07 | 2019

Αθήνα 15/03/2005
Αρ. Πρωτ.:  1024894
ΠΟΛ. 1048

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 1017112/307/Α0012/ΠΟΛ.1026/18.2.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
 

Έχοντας υπόψη:............

κ.λ.π.

 

Αποφασίζουμε

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 της 1017112/307/Α0012/ΠΟΛ.1026/18.2.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2005, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν αντικαθίστανται ως εξής:

«Ειδικότερα η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου (Ε9) είτε η φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα, θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του φορολογουμένου ως εξής:

Μέχρι 25 Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1.

Μέχρι 29 Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 2.

Μέχρι 02 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3.

Μέχρι 06 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4.

Μέχρι 10 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5.

Μέχρι 14 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 6.

Μέχρι 18 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7.

Μέχρι 22 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8.

Μέχρι 26 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9.

Μέχρι 30 Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 0.

Στην περίπτωση που η φορολογική δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα, εκτός από τη συμπλήρωση του κωδικού 617, θα πρέπει να συνυποβληθεί και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι θα υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο Ε9.»

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16