22 | 02 | 2020
Αθήνα 24/06/2009

Αρ. πρωτ.: 1029761

ΠΟΛ. 1087

ΘΕΜΑ:  Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 71/2009 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

 

Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αριθμ. 71/2009 γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Αντ. Μπέζα και παρακαλούμε για την εφαρμογή της σε ανάλογες περιπτώσεις.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, στις περιπτώσεις εκμετάλλευσης των χώρων αμμοληψίας από το Δημόσιο, η πράξη καθορισμού τιμήματος για την αμμοληψία, που συνδέεται με την παραχώρηση του σχετικού δικαιώματος και αποτελεί παρεπόμενο αυτής, εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, ο οποίος έχει την εξουσία άσκησης των αρμοδιοτήτων, που προβλέπονται στις διατάξεις του Α.Ν. 1219/1938 και της 42279/24.11.1938 κοινής απόφασης των Υπουργών. Δεδομένου μάλιστα ότι ο καθορισμός τιμήματος για την αμμοληψία έχει ως αποκλειστικό έρεισμα την πιο πάνω διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 1219/1938, η προς τούτο αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας συντρέχει και προκειμένης εκποίησης υλικών αμμοληψίας, λόγω συνδρομής των αναφερομένων στο άρθρο 4 του ίδιου αναγκαστικού νόμου λόγων, διενεργούμενης αυτής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65 επ. του Δ/τος της 11/12.11.1929 περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων, που εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή, εφόσον πρόκειται περί ενεργείας επί δημοσίων κτημάτων, άλλως περί συστατικού αποχωριζόμενου από δημόσιο κτήμα.
Κατόπιν τούτων στο υπό εξέταση ερώτημα σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση προσήκει η απάντηση ότι από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 1219/1938, δεν τάσσεται ως ουσιώδης διαδικαστικός τύπος για τον καθορισμό του τιμήματος για την αμμοληψία η προηγούμενη λήψη υπόψη γνώμης αρμόδιου προς τούτο συλλογικού οργάνου, εν προκειμένω του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στη λήψη γνωμοδότησης, ως οικειοθελής τήρηση τύπου.
Στο πλαίσιο αυτό της διαδικαστικής ενέργειας δύναται να απευθυνθεί στην Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων, στην οποία, μεταξύ άλλων, έχει ανατεθεί γενική γνωμοδοτική αρμοδιότητα για θέματα δημοσίων κτημάτων και για κάθε άλλο θέμα των ιδίων αντικειμένων, κατά τη ρητή πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 98 του Π.Δ. 284/1988, από την απλή γνώμη της οποίας δύναται ωστόσο να αποκλίνει κατά την άσκηση της αποφασιστικής του αρμοδιότητας.

Γνωμοδότηση 71/2009

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm