21 | 07 | 2019

Αθήνα 31/12/2004
Αρ. Πρωτ.: 1082994/1745/ΔE-A΄

ΠΟΛ. 115
6

 

ΘΕΜΑ: Επίκληση λόγων ανωτέρας βίας στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος συμβιβασμού ή τη μη τήρηση της προθεσμίας καταβολής του ποσού φόρων βάσει συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 2523/1997.

Σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το παραπάνω θέμα εκδόθηκε η αριθ. 488/2004 γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ, με την οποία έγινε ομόφωνα δεκτό ότι:

- Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., μετά την οριστικοποίηση του φύλλου ελέγχου λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής αιτήματος διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατά το άρθρο 70 του Ν. 2238/1994 δεν δύναται να εξετάσει τον ισχυρισμό του ενδιαφερόμενου για μεσολάβηση ανώτερης βίας και ο σχετικός ισχυρισμός θα, κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.
- Η ίδια ως άνω λύση προσήκει και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος παραβιάζει την προθεσμία του
άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 2523/1997.
- Την παραπάνω γνωμοδότηση, η οποία έγινε απoδεκτή από τον κ. Υφυπουργό, σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας και εφαρμογή στις σχετικές περιπτώσεις.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16