26 | 09 | 2018

Αθήνα 12/11/2004
Αριθμ. πρωτ.: 1090427/6555/2662/Δ0014

ΠΟΛ . 1116

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση νέας διεύθυνσης και λοιπών στοιχείων επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας.

ΣΧΕΤ.: Έγγραφα της Γ.Γ.Ε.Σ.Ε. με Αρ. Πρωτ. Γ40-1338/10-11-04 και Γ40-1347/11-11-04.
 

Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά της, η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, αρμόδια υπηρεσία για τις δηλώσεις intrastat, μας γνωστοποίησε τη νέα διεύθυνση καθώς και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως αυτά ισχύουν ύστερα από την μετεγκατάσταση της:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46 ΚΑΙ ΕΠΟΝΙΤΩΝ Τ.Κ. 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ταχυδρομική Θυρίδα: 80847

Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Intrastat
Διαδυκτιακή διεύθυνση της Ε.Σ.Υ.Ε. για την υποβολή των δηλώσεων Intrastat παραμένει η διεύθυνση www.statistics.gr.
http://intrastat.esye.gr 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για την ηλεκτρονική υποβολή:

210-4852392, 393, 394, 395.
FAX: 210-4852396

Γενικές πληροφορίες για την συμπλήρωση του εντύπου της δήλωσης Intrastat:

Τηλέφωνα: 210-4852391, 210-4852377
FAX: 210-4852396

Αποστολή εντύπων στις Δ.Ο.Υ.:

Τηλέφωνο: 210-4852380
FAX: 210-4852396

Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε ότι λόγω της μετεγκατάστασής της, η Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε. έδωσε παράταση μόνο για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων INTRASTAT ως και τις 10-11-2004. Η παράταση αυτή αφορά μόνο το μήνα Σεπτέμβριο του 2004.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16